presseticker

Skip to main content

Øygarden og Voss kommune stiller miljøkrav

  Publisert: 30.10.2012 07:30 - av  Maren Bleskestad

ALLE MÅ BIDRA: – Vi er veldig avhengige av våre kontrollmedlemmer. De gjør en usedvanlig viktig jobb for miljøet og samfunnet, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt. Foto: Grønt Punkt Norge

Kun 62 av landets 429 kommuner krever at deres leverandører bidrar til kildesortering. Voss og Øygarden er foreløpig de eneste kommunene i Hordaland. – Som en stor aktør i markedet er det viktig at vi tar vår del av miljøansvaret, sier Øygarden-ordfører Otto Harkestad.

Innsamling, kildesortering og gjenvinning er en viktig del av kampen for miljøet. Likevel er det i dag flere av de som selger og produserer varer som ikke betaler for gjenvinning av emballasjen. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell understreker at det offentlige i enda større grad bør benytte seg av påvirkningskraften de har.

 

 

 

– Det offentlige gjør innkjøp for 400 milliarder i året og har derfor stor mulighet til å påvirke leverandører til å ta miljøansvar, sier miljøvernministeren.

 

 

 

Øygarden og Voss går foran

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. Per i dag er bare 62 av 429 kommuner kontrollmedlem i Grønt Punkts returordning. Øygarden og Voss er foreløpig de eneste to kommunene i Hordaland som er med i ordningen. Også Fylkesmannen i Hordaland er kontrollmedlem.

 

 

 

– Å være kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge er et veldig enkelt tiltak for å signalisere at vi ønsker å ta samfunnsansvar i miljøspørsmål. Dessuten er medlemskapet en forutsetning for å bli miljøfyrtårnsertifisert, noe som kommunen har som mål i et lengre perspektiv, sier Otto Harkestad, ordfører i Øygarden.

 

 

 

Han understreker at Øygarden kommune er opptatt av hvem som deltar i emballasjedugnaden i valget av leverandører.

 

 

 

– Ved at det blir stilt krav til leverandørene synliggjør vi at miljø er et viktig tema ved innkjøp i kommunen. Aktuelle leverandører som ikke er med i returordningen kan ikke lenger være «gratispassasjerer» ved at andre finansierer den. Jo flere medlemmer, desto større gjennomslagskraft, sier Harkestad.

 

 

 

Mange sniker seg fortsatt unna

 

I 2011 ble det brukt over 61 000 tonn plastemballasje og nærmere 10 000 tonn isopor i næringslivet.

 

 

 

– Næringslivet kan vise til gode resultater for gjenvinning gjennom produsentansvarsordningene for emballasje. Men det er viktig at alle deltar. Store innkjøpere kan bidra ved å bli kontrollmedlem i Grønt Punkt. Jeg oppfordrer alle offentlige etater og kommuner til å bli kontrollmedlem, sier Bård Vegar Solhjell. Han legger til at Miljøverndepartementet har vært kontrollmedlem i flere år.

 

 

 

Gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong i Norge driftes av Grønt Punkt i samarbeid med kommuner og private renovasjonsselskaper. Returordningene finansieres av medlemmer fra næringslivet. Det offentlige kan gjennom gratis kontrollmedlemskap kreve at deres leverandører er med på dette spleiselaget.

 

 

 

– Vi er veldig avhengige av våre kontrollmedlemmer. De gjør en usedvanlig viktig jobb for miljøet og samfunnet. For at vi skal klare å få med oss hele næringslivet, er vi avhengige av at det offentlige bruker den makten de har som storkunder, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

 

(Pressenytt)

 

 

 

BILDETEKST:

Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt. Foto: Grønt Punkt Norge

 

 

Kontaktperson:

 

* Grønt Punkt, administrerende direktør Jaana Røine, telefon 22 12 15 00

 

 

Faktabokser:

Hvem er ansvarlig for gjenvinning?

 

I 1995 vedtok Stortinget at næringslivet selv skal organisere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje.

 

  • Grønt Punkt er næringslivets redskap for å sikre finansieringen av returordningene for emballasje. Alle som produserer eller selger produkter med emballasje kan være medlem i Grønt Punkt og på den måten være med å ta sin del av miljøansvaret. Grønt Punkt-medlemmer betaler for at det som kildesorteres også gjenvinnes. Emballasje som kildesorteres, hvor importør eller produsent ikke har betalt vederlag til Grønt Punkt, belaster returordningene med kostnader som Grønt Punkt-medlemmer betaler. De som ikke betaler vederlag er derfor gratispassasjerer.
  • Grønt Punkt er et non-profit-selskap.

 

 

 

Hva er kontrollmedlemskap?

 

I Grønt Punkt finnes det to typer medlemskap som er med å sikre miljøriktig håndtering av emballasje: Standardmedlem og kontrollmedlem. Standardmedlemskap gjelder for de som selv produserer eller importerer varer med emballasje. Kontrollmedlemskap er et gratismedlemskap for aktører som krever at deres vareleverandører er medlem av en returordning.

 

 

 

Hva er en returordning for emballasje?

 

  • En returordning for emballasje sikrer at den emballasjen som kildesorteres blir gjenvunnet på en hensiktsmessig måte.
  • Grønt Punkt-ordningen er en returordning som sikrer gjenvinning av kildesortert emballasje.
  • Grønt Punkt rapporterer årlig gjenvinningsresultater til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

 

 

 

Hvorfor trenger vi egentlig emballasje?

 

I dagens samfunn er de fleste varer emballert, og emballasje får ofte mye ufortjent kritikk. Emballasjen er nødvendig for at varen skal komme fram til forbrukeren hel og i god stand, og den skal selvfølgelig også virke salgsfremmende. Enkle regnestykker viser at uten emballasje hadde varer og produkter i langt større grad blitt ødelagt.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Røine,2012.JPG 3,38 MB (3834x2832)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2012 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS