presseticker

Skip to main content

Liten pensjon for ansatte i små bedrifter

  Publisert: 20.05.2012 12:15 - av  Henning Poulsen

TA KONTROLLEN: – Små bedrifter har ofte minimumsordninger for pensjon. Sett deg inn i pensjonsordningen på din arbeidsplass, og spar til pensjonen selv i tillegg, sier Knut Dyre Haug, forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Storebrand

ATTRAKTIVT FRYNSEGODE: Pensjon er et viktig, men ofte usynlig gode. – En bedrift som har gode pensjonsordninger bør også være flink til å markedsføre disse, sier pensjonsekspert og jurist Alexandra Plathe. Foto: Steenberg & Plathe

Oslo: Ansatte i småbedrifter får jevnt over lavere pensjon enn ansatte i større bedrifter. En ny undersøkelse viser at seks av ti små og mellomstore bedrifter har minimumsordninger. – Forskjellen mellom de ulike ordningene kan utgjøre 50 000 kroner i årlig pensjon for en vanlig lønnstaker, sier forbrukerøkonom.

Er du en av de 900 000 arbeidstakerne som ifølge Statistisk sentralbyrå jobber i en bedrift med under 100 ansatte? I så fall er sjansen overhengende for at arbeidsgiveren din bare gir deg den lovpålagte minimumspensjonen på to prosent, viser en ny undersøkelse.

 

– Mitt råd er veldig enkelt: Ikke len deg tilbake og ta for gitt at du får nok i pensjon. Sett deg inn i pensjonsordningen på din arbeidsplass og regn ut hvor mye du vil få i pensjon. Vurder dette opp mot ønsket pensjonsnivå og legg opp en spareplan deretter. Dette kan du få hjelp av en rådgiver til, sier Knut Dyre Haug, forbrukerøkonom i Storebrand.

 

Frynsegode

Blant de aller minste bedriftene med innskuddsbasert pensjonsavtale tilbyr 69 prosent kun lovens minstekrav på to prosent. I bedrifter med 5-19 ansatte ligger 60 prosent på pensjonsminimumet, mens i bedrifter med mellom 50 og 99 ansatte har kun en tredjedel minimumsordningen. Det viser undersøkelsen Opinion Perduco har gjennomført for Storebrand blant knappe 900 bedrifter med under 100 ansatte over hele landet.

 

– Små bedrifter har gjerne svakere økonomi, og mange ledere ser sannsynligvis ikke på pensjon som et viktig frynsegode som kan gjøre bedriften til en mer attraktiv arbeidsgiver, sier Dyre Haug.

 

Lav pensjonskunnskap

Dyre Haug påpeker at det er mange arbeidstakere som ikke vet hvilken pensjonsordning de har eller hva den vil bety i kroner og øre. Tidligere undersøkelser har vist at fire av fem ikke vet hva de vil få i pensjon når de går av.

 

– Forskjellen mellom en minimumsordning og en god tjenestepensjonsordning kan fort utgjøre 50 000 kroner i årlig pensjonsutbetaling for en person med lønn på 400 000 kroner. Det er mye! Er inntekten høyere, blir forskjellene enda større, blir forskjellene enda større, fremholder han.

 

– Tenk helhetlig

Uavhengig pensjonsekspert og jurist Alexandra Plahte i konsulentselskapet Steenberg & Plahte kaller pensjon et viktig, men ofte lite synlig gode. – En bedrift som har gode pensjonsordninger bør markedsføre dette, påpeker hun.

 

Plahte anbefaler samtidig arbeidsgivere å ikke bare tenke alderspensjon, men også sørge for at de ansatte er tilstrekkelig dekket dersom de for eksempel skulle bli langtidssyke eller uføre. – Det hjelper deg fint lite å vite at du ligger an til å få en god alderspensjon mange år fram i tid dersom det skulle smelle i morgen og du ikke er godt nok dekket, advarer hun.

 

Også når det gjelder forsikringer betalt av arbeidsgiver er det forskjeller på små og store bedrifter: Jo mindre bedrift, desto færre forsikringer dekkes av arbeidsgiver, viser undersøkelsen.

(Pressenytt)

 

Bildetekster:

TA KONTROLLEN: – Små bedrifter har ofte minimumsordninger for pensjon. Sett deg inn i pensjonsordningen på din arbeidsplass, og spar til pensjonen selv i tillegg, sier Knut Dyre Haug, forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Storebrand

 

ATTRAKTIVT FRYNSEGODE: Pensjon er et viktig, men ofte usynlig gode. – En bedrift som har gode pensjonsordninger bør også være flink til å markedsføre disse, sier pensjonsekspert og jurist Alexandra Plathe. Foto: Steenberg & Plathe

 

Kontaktpersoner:

* Storebrand, forbrukerøkonom Knut Dyre Haug, mobil 93 48 01 35

* Storebrand, kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem, mobil 920 45 330

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak knut dyre haug.jpg 11,85 kB (1575x2362)
Bilde - vedlegg til sak alexandra plahte.jpg 37,62 kB (615x822)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Storebrand, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.05.2012 12:15
Teknisk løsning ZEVS AS