presseticker

Skip to main content

I høst har hundrevis av bensinstasjoner landet rundt samlet inn mer enn 1,2 millioner kroner til stiftelsen Aktiv mot kreft.
En nyskapende norsk optiker vil finne en effektiv og rimelig metode for spesialtilpassing av briller til idrettsutøvere. Nå får prosjektet innovasjonsmidler fra DOGA.
Desentraliserte blodprøver. Digital gruppebehandling for pasienter med lettere psykiatriske plager. En robotarm som gir bedre grep. Et verktøy som avslører ineffektive sykehussystemer. Disse fire helseteknologiprosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.
Den ene vil hjelpe allergikere med å velge riktig i butikken. Den andre vil hjelpe utviklingshemmede med å komme i form. Nå mottar de to prosjektene støtte fra DOGA.
En brukervennlig app som skal motivere flere til å gi blod. En verktøykasse som lar folk beskrive smerte uten å bruke ord. Disse to masteroppgavene hedres nå med DOGA-merket nykommer.
Oslo: Bedre kvinnehelse. Smartere helseroboter. Mer helhetlige helsetjenester. Enklere ortopedi. Urbane eldreboliger. Disse fem prosjektene mottar innovasjonsmidler fra DOGA i år.
Ved hjelp av en app skal de som trenger og tilbyr hjelp finne hverandre. Nå får prosjektet innovasjonsmidler fra DOGA.
En løsning som mobiliserer pårørende. En vinterby som er trygg for eldre. En robotarm som gjør pasienten mer uavhengig. En måte å aktivisere personer med sterkt nedsatt motorisk kontroll. Disse fire helserelaterte prosjektene mottar nå støtte fra DOGA.
I ti år har Circle K samlet inn penger til kreftsaken i Norge. Nå går selskapet inn i et storstilt samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.
I løpet av 10 år har stasjonene til Circle K samlet inn om lag 36 millioner kroner til Rosa sløyfe. I år var det en stasjon i en østlandskommune med 6595 innbyggere som samlet inn aller mest i hele Norge.
Folkehelseinstituttet (FHI) står bak en løsning som har fått avgjørende betydning for Norges håndtering av koronasituasjonen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en portal som samler alle bekymringsmeldingene til barnevernet. Nå kjemper de om Digitaliseringsprisen 2021.
Teknisk løsning ZEVS AS