presseticker

Skip to main content

Med Carpe Diem har Bærum kommune bygget en demenslandsby på beboernes premisser. Nå belønnes de med den høythengende Innovasjonsprisen for inkluderende design fra DOGA.
En demenssti som vekker minner og stimulerer til aktivitet. Et verktøy som gjør det enklere å snakke om ADHD. En klesserie som gir pleietrengende verdigheten tilbake. Disse tre helserelaterte prosjektene mottar nå hederlig omtale fra DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design.
LifeTools skal bruke kunstig intelligens for å lette kommunikasjonen med pasienter som mangler språk. Bano vil bygge universelt utformede bad som både er funksjonelle og pene. Apotek1 Gruppen skal bruke designmetodikk for å gi kronikere et mer helhetlig helsetilbud. Nå får de til sammen over 1,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.
I fem uker fremover skal kunder og ansatte ved 30 bensinstasjoner løpe og sykle 425 mil for kreftsaken.
Informasjon i sanntid kan gi bedre pasientopplevelser på legevakta, viser et nytt prosjekt. Nå belønnes tre unge designere med DOGA-merket nykommer.
Et sykehus som lar pasientene bli hjemme. En nyvinning som gir 113-operatørene øyne på stedet. Et smittesporingsverktøy som lar kommunene ta pandemikontroll. En termobag som redder nedkjølte pasienter. Disse fire livsviktige helseprosjektene hedres nå med DOGA-merket for design og arkitektur.
Carpe Diem demenslandsby snur opp-ned på hvordan vi tenker på pasientomsorg. Nå mottar prosjektet pris fra DOGA for både arkitektur og landskapsarkitektur. Samtidig nomineres det til selve hovedprisen, Innovasjonsprisen for inkluderende design.
Spreke nordmenn fra Alta i nord til Lillesand i sør har de siste ukene løpt og syklet 7985 kilometer for kreftsaken.
St. Olavs Hospital har allerede mottatt Innovasjonsprisen for universell utforming. Nå vil DOGA finne flere nyskapende og inkluderende tjenester, produkter, digitale løsninger, bygg og omgivelser i helsesektor.
Et sykehus som lar pasientene bli hjemme. En nyvinning som gir 113-operatørene øyne på stedet. Disse to offentlige helseprosjektene hedres nå med DOGA-merket for design og arkitektur.
I høst har hundrevis av bensinstasjoner landet rundt samlet inn mer enn 1,2 millioner kroner til stiftelsen Aktiv mot kreft.
Teknisk løsning ZEVS AS