presseticker

Skip to main content

Preforma og PPM Robotics er blant helsebransjens mottakere av innovasjonsmidler fra DOGA. Nå skal ytterligere 11 millioner kroner sprøytes inn i norske bedrifter som vil bruke designdrevet innovasjon til å tenke nytt og forstå brukerne sine bedre.  
Dypt under bakken like ved Haukeland sykehus har de bygget en banebrytende Bybane-holdeplass. Nå mottar prosjektet DOGA-merket for design og arkitektur.  
En demenssti som vekker minner og stimulerer til aktivitet. Et verktøy som gjør det enklere å snakke om ADHD. En klesserie som gir pleietrengende verdigheten tilbake. Disse tre helserelaterte prosjektene mottar nå hederlig omtale fra DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design.
LifeTools skal bruke kunstig intelligens for å lette kommunikasjonen med pasienter som mangler språk. Bano vil bygge universelt utformede bad som både er funksjonelle og pene. Apotek1 Gruppen skal bruke designmetodikk for å gi kronikere et mer helhetlig helsetilbud. Nå får de til sammen over 1,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.
I fem uker fremover skal kunder og ansatte ved 30 bensinstasjoner løpe og sykle 425 mil for kreftsaken.
Informasjon i sanntid kan gi bedre pasientopplevelser på legevakta, viser et nytt prosjekt. Nå belønnes tre unge designere med DOGA-merket nykommer.
Med Carpe Diem har Bærum kommune bygget en demenslandsby på beboernes premisser. Nå belønnes de med den høythengende Innovasjonsprisen for inkluderende design fra DOGA.
Carpe Diem demenslandsby snur opp-ned på hvordan vi tenker på pasientomsorg. Nå mottar prosjektet pris fra DOGA for både arkitektur og landskapsarkitektur. Samtidig nomineres det til selve hovedprisen, Innovasjonsprisen for inkluderende design.
Spreke nordmenn fra Alta i nord til Lillesand i sør har de siste ukene løpt og syklet 7985 kilometer for kreftsaken.
St. Olavs Hospital har allerede mottatt Innovasjonsprisen for universell utforming. Nå vil DOGA finne flere nyskapende og inkluderende tjenester, produkter, digitale løsninger, bygg og omgivelser i helsesektor.
Et sykehus som lar pasientene bli hjemme. En nyvinning som gir 113-operatørene øyne på stedet. Disse to offentlige helseprosjektene hedres nå med DOGA-merket for design og arkitektur.
Teknisk løsning ZEVS AS