presseticker

Skip to main content

DOGA-merket for design og arkitektur:
Den ene står bak det nye norske passet som høster heder og ære over hele verden. Den andre har fått en visuell identitet som snakker like godt med barn og ungdom som voksne og politikere. Nå mottar Politiet og Barneombudet DOGA-merket for design og arkitektur.
To unge designere står bak 10 forslag til digitale tjenester for norske kommuner. Nå mottar de DOGA-merket nykommer.
37,8 milliarder kroner. 2224 prosjekter. 1040 partnere. 104 land. Norsk bistand og utvikling betyr mye for mange – og nå samles bistandsinformasjonen på ett sted.
Oppstartsselskapet Disputas skal lage en tjeneste som formidler vektige og viktige argumenter på en enklere måte. Nå får prosjektet 250 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).
Kortere sykehuskøer. Et mer intuitivt og lystbetont Altinn. Fire etater som samarbeider sømløst om en tjeneste. Designdrevet innovasjon er for alvor på vei inn i offentlig sektor. Nå samles for første gang kunnskap og ressurser om dette på ett sted.
Gjennom nettløsningen Dittforslag.no lot Arbeiderpartiet folk flest komme med forslag til partiprogrammet sitt. Nå får partiet utmerkelsen DOGA-merket 2017.
Den nye og mye omtalte helhetlige identiteten til Oslo kommune vinner den grafiske kategorien til Innovasjonsprisen for universell utforming.
Et nytt, norsk innovasjonsprosjekt vil utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker inn de stille røstene. Nå får prosjektet 600 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).
Designer Aurora Bratli Brunvoll har laget rasjoneringskort for å konkretisere klimakrisen. Nå får hun utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.
Altinn har fått et etterlengtet designløft og er enklere å bruke enn noen gang. I dag mottar Brønnøysundregistrene utmerkelsen DOGA-merket. Vinner de også kveldens hovedpris?
Oslos renovasjonsetat setter ny standard for gjenbruksstasjoner i boligområder. Stavangers innbyggere har fått et nytt landemerke og samlingssted. Bymiljøetatens langbord skaper liv i tomme oslogater. Nå får de utmerkelsen DOGA-merket 2017.
Teknisk løsning ZEVS AS