presseticker

Skip to main content

Et kollektivpalass under Haukeland sykehus. En gjenskapt badeperle i Oslofjorden. Disse to offentlige arkitekturprosjektene mottar nå DOGA-merket for design og arkitektur.  
Bærum kommune har med Carpe Diem bygget en demenslandsby på beboernes premisser. NRK har designet en fleksibel visuell profil som inkluderer hele folket. Nå belønnes de to offentlige prosjektene med den høythengende Innovasjonsprisen for inkluderende design fra DOGA.
Sanntid på legevakta. Digitale penger koblet til nasjonale klima- og miljømål. Disse to forslagene til offentlig nyskaping belønnes nå med DOGA-merket nykommer.  
Den ene står bak det nye norske passet som høster heder og ære over hele verden. Den andre har fått en visuell identitet som snakker like godt med barn og ungdom som voksne og politikere. Nå mottar Politiet og Barneombudet DOGA-merket for design og arkitektur.
Den nye og mye omtalte helhetlige identiteten til Oslo kommune vinner den grafiske kategorien til Innovasjonsprisen for universell utforming.
Et nytt, norsk innovasjonsprosjekt vil utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker inn de stille røstene. Nå får prosjektet 600 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).
Mjøsparken i Brumunddal, demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum og Ruten bypark i Sandnes mottar hver sin pris når DOGA kårer Norges mest inkluderende design og arkitektur.
Åseral kommune vil utvikle mer bærekraftige alternativer til privatbilisme. Nå mottar de støtte fra DOGA.
To unge designere står bak 10 forslag til digitale tjenester for norske kommuner. Nå mottar de DOGA-merket nykommer.
37,8 milliarder kroner. 2224 prosjekter. 1040 partnere. 104 land. Norsk bistand og utvikling betyr mye for mange – og nå samles bistandsinformasjonen på ett sted.
Oppstartsselskapet Disputas skal lage en tjeneste som formidler vektige og viktige argumenter på en enklere måte. Nå får prosjektet 250 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).
Teknisk løsning ZEVS AS