presseticker

Skip to main content

Denne kommunen satser på alternativ bygdetransport – nå får den designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 14:55 - av  Henning Poulsen

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Eirik Evjen

Åseral kommune får designstøtte. Foto: AK Tollefsen

Åseral kommune vil utvikle mer bærekraftige alternativer til privatbilisme. Nå mottar de støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Bygderute eller «hent meg»-tjeneste

I distriktskommuner som Åseral, er bilen konge. Store avstander og spredt bosetning gjør lokalbefolkningen avhengig av bilen. I tillegg ligger det tre populære hyttegrender i kommunen, som man også trenger bil for å komme til.

 

Kommunen ønsker derfor å se på alternativer til privatbilisme, både for å redusere trafikk og forurensning, gjøre veiene tryggere for trafikanter og komme ruskjøring til livs. Med Inventas Kristiansands hjelp skal Åseral finne nye veier.

 

Dette kan innebære en bygderute eller en «hent meg»-tjeneste, der innbyggere og hyttefolk på en enkel, forutsigbar og rimelig måte kan komme seg dit de skal. Uansett er målet at løsningen skal forbedre og forenkle hverdagen til unge, voksne og eldre, og at møteplasser og aktivitetstilbud i kommunen blir så tilgjengelige som mulig.

 

Kollektivtilbud i grisgrendte strøk er også en utfordring i mange andre distriktskommuner. Gjennom systematisk arbeid skal Åseral og Inventas Kristiansand utvikle et konsept som er praktisk gjennomførbart og økonomisk bærekraftig – og som kan overføres til andre kommuner. Designstøtten vil bidra til å inkludere et større mangfold av mennesker i innovasjonsprosessen.
(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Eirik Evjen

Fakta om designstøtte til inkluderende design:
  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022
Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 14:55
Teknisk løsning ZEVS AS