presseticker

Skip to main content

Et norsk oppstartsselskap vil erstatte diesel- og bensinaggregater med ombygde bilbatterier. Nå får prosjektet innovasjonsmidler fra DOGA.
Strøm fra ombygde bilbatterier. Dyrkbare byggematerialer. Fiskeskinn på føttene. Gjenbruk av massivtre. En markedsplass for biorester. Digitalisering av skredderen. Et bærekraftig kjøpesenter. Disse sju grønne prosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.
Et nyskapende norsk klesmerke vil erstatte skolær med fiskeskinn. Nå får prosjektet innovasjonsmidler fra DOGA.
Et dashbord for bærekraft blir avgjørende for Orkla Foods Norge, som skal halvere sine produkters klimaavtrykk innen 2030.
Oslo: Arkitekten bak Paris-avtalen, Tom Rivett-Carnac, er i Norge for å advare mot klimakynisme og dommedagstenking. Han kaller seg selv en sta optimist og peker på konkrete tiltak vi kan gjøre for å lykkes.
Høvik: Hvordan kan en storstilt nordisk satsing på offshorevind gjøres på naturens premisser? De neste månedene skal DNV finne svar på dette.
En tjeneste som digitaliserer skredderen. Et designprosjekt som skor seg på fiskeskinn. Disse to klesprosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.
Et norsk oppstartsselskap vil erstatte bensin- og dieselaggregater med ombygde bilbatterier. Nå får prosjektet innovasjonsmidler fra DOGA.
– Vi kan ikke fortsette med ikke-bærekraftige løsninger, ressursene må i sirkulasjon. Men det krever både et nytt tankesett og ny teknologi. Derfor er det krutt i koblingen mellom Footprint og Sopra Steria.
Disse fire bærekraftige prosjektene deler på mer enn to millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.
Den norske teknologibedriften Bewi Energy har funnet en måte å spare olje- og gassindustrien for 100 000 tonn plastavfall årlig. Nå mottar de DOGA-merket for design og arkitektur
Teknisk løsning ZEVS AS