presseticker

Skip to main content

Disse ni osloinnovatørene satser på samme suksessoppskrift

  Publisert: 20.10.2021 10:47 - av  Henning Poulsen
Oslo: Fra ombruk på Økern til eldreboliger på Skøyen. Ni av de 21 prosjektene som mottar innovasjonsstøtte fra DOGA i år kommer fra hovedstaden. Til sammen mottar de fire millioner kroner.

– Dette er nyskaping tuftet på brukernes behov. Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, og kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet.

 

Prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA) har mottatt svært mange søknader om innovasjonsmidler i år.

 

– Vi merker et høyt trykk fra bedrifter og organisasjoner over hele landet. Denne gangen er det 21 mottakere, og vi måtte si nei til mange gode søknader. Jeg er imponert over kvaliteten og modenheten i prosjektene, sier hun.

 

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som overlevde tre tøffe juryeringsrunder, strekker seg over en rekke bransjer og temaer. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Helse- og velferdsteknologi er et område med mange innovasjonsvillige aktører, og dét ser vi på søknadsbunkene. Med en stadig eldre befolkning trenger vi å løse oppgavene i helsesektor på en bedre måte. Ved hjelp av designdrevet innovasjon kan de finne nye og bedre svar på svært aktuelle problemstillinger. I år gir vi DIP-midler til fem sterke søknader innenfor dette feltet, sier hun.

 

 

Her er de ni innovasjonsprosjektene fra Oslo som får midler fra DIP i 2021:

 

Urbane, helhetlige eldreboliger

Vi blir stadig eldre i Norge. Fram mot 2040 vil antall 85-åringer dobles, ifølge Statistisk sentralbyrå. Derfor jobber det offentlige nå for at stadig flere av oss skal bo hjemme når vi blir gamle.

 

Selmer Eiendom sitter på en sentral tomt på Skøyen, vest i Oslo. De ønsker å utvikle konsepter for såkalte multigenerasjonsboliger i et urbant miljø. De skal få hjelp av designbyrået Stryde til å skape boliger som vever sammen naboskap, nærmiljø og tjenestetilbud.

 

Et helhetlig perspektiv og en åpen tilnærming er avgjørende for å lykkes med designdrevet innovasjon. I sin uttalelse skriver juryen at prosjektet har et helhetlig perspektiv på bygging av eldreboliger, og at Selmer Eiendom er villig til å tenke langt ut over det som er utbyggers tradisjonelle rolle. Prosjektet får 550 000 kroner i støtte.

 

Transformerer ortopedibransjen

Ortopediteknikk er et svært komplisert fag, ofte mer komplekst enn hva mange tror. Det handler om proteser, fottøy og skinner, og pasientene som mottar hjelpemidlene er mellom 2 og 100 år. Problemstillingene pasientene opplever er svært varierte, og kan ofte kreve mye prøving og feiling før det blir bra for pasientene. Denne prosessen kan oppleves som stressende og ubehagelig for pasientene mens det står på.

 

Fagutvalget i NITO ortopedi står bak prosjektet «Fremtidens hjelpemiddelutvikling», hvor målet er å utvikle bedre brukeropplevelser for pasienter som mottar ortopediske hjelpemidler. Sammen med designbyrået Inventas skal fagutvalget gjennomgå dagens brukeropplevelse og ta i bruk en designdrevet innovasjonsprosess for å gjøre opplevelsen bedre for både pasient og behandler.

 

Design handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker ved å sette brukeren i sentrum. Ifølge juryen kan prosjektet til NITO ortopedi ha stor spredningseffekt, og bidra til å transformere en hel bransje. Prosjektet mottar 200 000 kroner i DIP-midler.

 

Mobiliserer mot matsvinn

Matsvinn er et enormt problem i norsk og internasjonal dagligvarehandel. I 2017 signerte den norske matbransjen en avtale med myndighetene om å halvere matsvinnet fram til 2030, men aktørene famler i mørket. Hvordan kan matsvinn beregnes på en enkel og allmenngyldig måte?

 

Link retail, en leverandør av analyseverktøy til dagligvarehandelen, ønsker å skape en ny standard for måling av matsvinn. Et verktøy som kobler sammen kjedene og leverandørene skal føre til mer presise innkjøp.

 

Juryen mener prosjektet «Carbon footprint calculator» viser at designdrevet innovasjon er godt egnet til å gjøre norske bedrifter i inn- og utland mer bærekraftige. Et viktig kriterium i DIP er evne til å realisere prosjekter, og derfor er partnerskapet med Meny en stor styrke. På lengre sikt ser også Link Retail for seg partnerskap med internasjonale aktører.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Lønnsomt ombruk i byggebransjen

Verdens byer er i vekst. Dersom FNs prognoser stemmer, vil vi måtte bygge en by på størrelse med Stockholm hver eneste uke fram mot 2050 for å ta unna den urbane befolkningsveksten. Å bygge disse byene betyr enorme utslipp, med mindre det gjøres bærekraftig.

 

Sirkulær Ressurssentral, en ideell virksomhet eid av Pådriv Oslo, og ombruksspesialisten Resirqel skal bygge en sentral for ombruk av byggematerialer på Økern i Oslo. Sammen med Siri Warren Studios og Klimaantropologen skal de nå sette i gang en designdrevet prosess. Målet er å utvikle og teste ut en sirkulær forretningsmodell for ressurssentralen.

 

Ifølge juryen har prosjektet potensial til å være en arena der de store byggaktørene kan eksperimentere med ombruk og bærekraft. For å lykkes med det grønne skiftet må bransjen finne nye og bærekraftige forretningsmodeller, og her kan designdrevet innovasjon spille en nøkkelrolle. En vellykket forretningsmodell for Sirkulær Ressurssentral vil ha stor overføringsverdi til andre ombruksprosjekter over hele landet.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Hjelper frilanserne

Over 300 000 mennesker i Norge er frilansere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Frilanslivet betyr frihet, men det innebærer gjerne også mindre trygghet, færre rettigheter og lavere lønn. Kunnskapen om hvordan drive egen bedrift varierer fra frilanser til frilanser.

 

Dette ønsker Christina Skreiberg og Hanna von Bergen, som driver podcasten «Frilanslivet», å endre på. Sammen med et designstudio skal de utforske hvordan frilanserne skaffer seg kunnskap om forretningsdrift. Målet er å finne fram til nye tjenester som gir en enklere hverdag for frilansere i kunst- og kulturnæringen

 

DIP-juryen gir prosjektet «Frilanslivet» en klar anbefaling. De mener prosjektet til Christina Skreiberg og Hanna von Bergen kan bli et helt nytt forretningsområde, og roser den tverrfaglige tilnærmingen til målgruppen. Prosjektet mottar 420 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Vil revolusjonere lastesykkelen

Bilen blir stadig mindre relevant som fremkomstmiddel i de store byene. 70 prosent av alle bilturer er under én mil, og flertallet av familiene som bor sentralt i Oslo eier ikke bil. Verdien av elsykkelimporten i Norge var i 2020 på 1,5 milliarder kroner. Til sammenligning var verdien av elbilimporten i Norge på 0,9 milliarder i 2012.

 

Bedriften Whee! mener dagens elsykler i stor grad bare er elektrifiserte utgaver av tradisjonelle sykler. Gjennom brukersentrert design vil de utvikle en ny lastesykkel som skal bli et enda bedre bilalternativ for familier med sammensatte transportbehov. Sammen med designbyrået Hoi! skal de skape en «hverdagsmaskin» som tar utgangspunkt i brukernes behov.

 

Juryen mener designmetodikken i prosjektet holder høy kvalitet, og at innovasjonspotensialet er stort. Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Tar grep om rettigheter

En reklamefilm kan ha flere titalls rettighetshavere, som fotografer, musikere og modeller. Dette skaper en jungel av kontrakter og bruksrettigheter, og gir svært uoversiktlige forhold for aktørene i bransjen. Det finnes ingen god og helhetlig løsning på dette i dag.

 

Corights, et selskap som håndterer rettigheter for kreative tjenester, vil bygge en tjeneste som kobler alle parter i verdikjeden sammen. Dette kan spare mye administrasjonsarbeid og dessuten forhindre rettighetsbrudd som skjer på grunn av uvitenhet. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med modellbyråene Pholk og Heartbreak.

 

Juryen synes prosjektet har funnet en problemstilling som er viktig for bedriften, aktuell for andre og som kan lede til en tjeneste det er behov for i markedet. Nå mottar prosjektet 280 000 kroner gjennom DIP.

 

Bedre kjøpsopplevelse – mindre varelager

I dagens konsumsamfunn forventer kundene umiddelbar leveranse, slik at butikker må holde seg med enorme varelagre. Denne forretningsmodellen koster miljøet dyrt, og betyr samtidig en økonomisk risiko for merkevarene. SERAC, en produsent av høykvalitetsklær med lang holdbarhet, ønsker å finne fram til en ny forretningsmodell som erstatter stort volum med «riktig» volum.

 

Sammen med TM Design & Consulting vil SERAC utforske hvordan klesbransjen kan få kunden til å handle varen før den blir produsert. Inspirasjonen er hentet fra møbelbransjen. Prosjektet «Kjøpsopplevelsen» skal undersøke hvorvidt det er mulig å endre forretningsmodellen ved å bygge produkt og kjøpsopplevelse som et sammenhengende system.

 

Dersom kunden handler varen før den blir produsert, elimineres overproduksjon. Dette kan bety både mindre utslipp og bedre lønnsomhet. På sikt kan også konsumet gå ned, siden det blir mindre behov for å tømme overfylte lagere gjennom konstante tilbudskampanjer. DIP-juryen gir prosjektet en klar anbefaling, og kommenterer at det har stor overføringsverdi til andre aktører. Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Rydder opp i læringsjungel

En stadig mer digitalisert skolehverdag gir lærere muligheten til å automatisere kjedelige rutineoppgaver. På den måten får de tid til å tilby en mer personlig og tilpasset læringsopplevelse til hver enkelt elev, såkalt adaptiv læring. I praksis er det ikke så enkelt, og en underskog av leverandører av ulike digitale læringstjenester gjør det ikke lettere.

 

Conexus Norge ønsker å utvikle en forretningsmodell som lenker sammen disse læringstjenestene. Ved hjelp av designselskapet Stryde skal de finne ut hvilke utfordringer lærerne har med tilpasset opplæring, og hvordan eleven kan løftes fram som aktiv medskaper av egen læring.

 

I sin vurdering skriver juryen at prosjektkvaliteten og designmetoden er eksemplarisk, og at prosjektet har stor innovasjonshøyde. Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 89 millioner kroner til totalt 226 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

TRÅKKER TIL. Anne Elisabeth Bull (t.v.) i DOGA deler ut 9 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Her med representanter for prosjektet Hverdagsmaskinen - Anders Hansen i Whee!, og Kari Anne Solfjeld Eid fra Hoi. Foto: Sverre Christian Jarild

 

LØNNSOM DESIGN. – Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet. Foto: NFD

 

HJELPER FRILANSERE. (f.v.) Christina Skreiberg og Hanna von Bergen får DIP-støtte. Foto: Sara Angelica Spilling.

 

STOPPER MATSVINN. Link retail skal bruke designmetodikk for å redusere matsvinn i dagligvarebransjen. Foto: Link

 

OMBRUK. Sirkulær Ressurssentral får støtte til å lage et ombrukskonsept for byggebransjen. Foto: Resirqel

 

RETTIGHETSRYDDERE. Coright får støtte av DIP i år. Ill.: Coright

 

BEDRE FOR BRUKERNE. NITO ortopedi vil skape bedre opplevelser for pasienter. Foto: NITO

 

BETAL NÅ, FÅ SENERE. SERAC vil utforske hvordan klesbransjen kan redusere overproduksjon ved å lære av møbelbransjen. Foto: SERAC

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 1. hovedbilde foto Sverre Jarild.jpg 12,08 MB (6345x4119)
Bilde - vedlegg til sak Halvard Ingebrigtsen 2.JPG 1,72 MB (4283x3058)
Bilde - vedlegg til sak Frilanslivet1 foto Sara Angelica Spilling.jpg 4,30 MB (6582x4388)
Bilde - vedlegg til sak link retail1.jpg 2,36 MB (6000x4000)
Bilde - vedlegg til sak Resirqel illustrasjonsfoto.jpg 123,93 kB (960x540)
Bilde - vedlegg til sak Coright_illustrasjon_hoved_2.jpg 361,07 kB (4000x2000)
Bilde - vedlegg til sak serac1.jpg 1,40 MB (2933x2200)
Bilde - vedlegg til sak NITO eksempelbilde.JPG 1,21 MB (2664x3204)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.10.2021 10:47
Teknisk løsning ZEVS AS