presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2020:

Fire offentlige prosjekter får viktig utmerkelse

  Publisert: 22.01.2020 07:23 - av  Henning Poulsen

Bymiljøetaten i Oslo mottar DOGA-merket for Nedre Foss Bypark. Foto: Tomasz Majewski

Oppegård kommune mottar DOGA-merket for det nye sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon. Foto: Espen Grønli

Oslo kommune utmerkes for sin nye profil. Foto: Creuna

En høyprofilert omprofilering av hovedstaden. Et vakkert sykkelhotell i Oppegård. En grønn lunge langs Akerselva. En omfattende rehabilitering av militære områder over hele landet. Disse fire offentlige prosjektene får nå utmerkelsen DOGA-merket.

Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

 

Én av mottakerne, Forsvarsbygg, er dessuten nominert til selve hovedprisen, DOGA Hedersmerket, som deles ut senere på ettermiddagen.

 

– DOGA-merket for design og arkitektur løfter fram de beste prosjektene og viser hvordan design og arkitektur bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han forteller at kriteriene for å få DOGA-merket er svært strenge, og er full av lovord om de fire offentlige prosjektene.

 

– Design og arkitektur kommer inn i stadig flere prosjekter i offentlig sektor. Gjort riktig sørger disse fagområdene for at offentlige tjenester, løsninger og arealer utformes på en måte som passer for alle. Det ligger en svært sterk helhetstanke bak disse fire prosjektene som jeg finner imponerende, sier Hjemdal.

 

Prisbelønt kommuneidentitet

Blant de offentlige prosjektene som mottar DOGA-merket finner vi ett av fjorårets mest omtalte designprosjekter, nemlig den nye visuelle identiteten til Oslo kommune. Internasjonalt ble den nye identiteten belønnet med den øverste utmerkelsen i Red Dot Awards 2019. Her i byen høstet den både applaus og frisk debatt.

 

Før omprofileringen hadde byens om lag 250 kommunale virksomheter egen logo, noe som ga et fragmentert inntrykk. For snart fem år siden satte derfor daværende byråd i gang arbeidet med å samle alle kommunens virksomheter under ett flagg.

 

Ved hjelp av designpartner Creuna gjennomførte kommunen en inkluderende prosess der flere enn 1500 representanter for de berørte virksomhetene fikk delta. Løsninger ble testet og tilpasset i stort tempo gjennom prosessen.

 

Den nye visuelle profilen er basert på bybildet i Oslo. Skrifttypen bygger på byens gateskilt, mens farger er hentet fra byens fasader og natur. Det kjente og kjære byvåpenet med St. Hallvard ble beholdt, og utgjorde også utgangspunktet for den nye logoen.

 

Oslo kommune anslår at de sparer 40 millioner kroner årlig ved å gå over til én visuell identitet.

 

Juryen er imponert over resultatet, og fremhever hvordan kommunen og designerne har utført prosjektet med ærefrykt og respekt:

 

«Oslo kommune er en oppdragsgiver med utrolig mange virksomhetsområder, som det knytter seg mange – til dels motstridende – følelser til, både internt i kommunen og i befolkningen generelt ... Dette er en svært kompleks jobb, og det er godt gjort å lande på et så renskåret og fleksibelt system,» står det i jurykjennelsen.

 

Innovativt sykkelhotell

Oppegård er en av kommunene som har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å få flere innbyggere til å velge sykkel fremfor bil i hverdagen. Det mest synlige tiltaket er et uvanlig og smart sykkelhotell ved Rosenholm togstasjon.

 

Oker Arkitektur har stått for utformingen av sykkelhotellet, som knytter seg til eksisterende infrastruktur i området ved hjelp av ramper og gangveier. Material- og fargebruk er inspirert av jernbanens estetikk, og hotellet er lagt under Rosenholmbrua. Et område som ellers ville ligget brakk utnyttes nå på en innovativ måte.

 

Juryen mener sykkelhotellet er et eksempel til etterfølgelse når det kommer til hvordan ubrukte byrom kan utnyttes:

 

«Sykkelhotellet på Rosenholm stasjon er veldig fint gjort både med tanke på plasseringen under broen og med tanke på at man har skapt et vakkert element med et nesten skulpturelt uttrykk. Muligheten er godt sett og løsningen er smart tenkt. Dette bør være et eksempel til etterfølgelse når det gjelder hvordan man kan ta utnytte ubrukte byrom på nye, smarte måter,» skriver juryen.

 

Fra glemsel til glede langs elva

Det vanker også utmerkelse på Bymiljøetaten, som sammen med Norconsult har utviklet en grønn lunge langs Akerselva; Nedre Foss bypark.

 

Området mellom Kuba og Nedre Foss gård var i mange år preget av forfall og glemsel. Bymiljøetaten ønsket å fylle området med gode fellesrom og aktiviteter, til glede for byens befolkning.

 

Våren 2017 stod et mangfoldig parkområde klart til bruk, med lekeplass, elvepromenade, tribune og fisketrapp.

 

I sin vurdering legger juryen spesielt vekt på at byparken løser flere behov på én gang:

 

«Ved å videreføre gangveien har de tilgjengeliggjort og aktivisert en ny del av byen og skapt et attraktivt byrom for mange typer aktiviteter. Prosjektet er gjennomført med innsikt og respekt for området, noe som eksempelvis kommer frem ved at de har beholdt en murvegg med graffiti fra parkens nære fortid. Dette er, etter vår mening, et svært godt og sympatisk prosjekt,» uttaler juryen.

 

Monumental tilbakeføring

Hva skjer med skytefelt og treningsområder den dagen de mister sin militære verdi? I Norge er svaret ofte å tilbakeføre det naturlige landskapet. Fra Hamar har Forsvarsbygg siden tidlig på 2000-tallet samarbeidet med 3RW arkitekter om det ambisiøse prosjektet Landscape Healing.

 

Det arkitektledede, tverrfaglige prosjektet kobler sammen forskere, biologer, historikere, arkeologer og soldater. Siden oppstarten har Landscape Healing jobbet med 27 områder over store deler av landet. Den dagen det settes strek for prosjektet vil 200 kvadratkilometer med natur være rehabilitert.

 

Juryen kaller arbeidet monumentalt og tror arbeidsformen vil ha stor påvirkning på lignende prosjekter i fremtiden:

 

«Landscape Healing er ekstremt komplekst, med utfordringer knyttet til alt fra å rydde gammel ammunisjon til å gjenplante flora. Prosjektet er gjennomført med stor ydmykhet og respekt for den opprinnelige naturen på de forskjellige stedene og bør bli et forbilde for hvordan vi kan og bør rydde opp etter oss når vi har gjort inngrep i naturen,» skriver juryen i sin kjennelse.

 

Mer bærekraft og tverrfaglighet

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– Det har vært en enorm bredde i årets søknader, samtidig som vi har lagt lista høyere enn noen gang før. Både bærekraft og tverrfaglighet er noe som går igjen hos veldig mange av de som mottar DOGA-merket i år. De beste design- og arkitekturprosjektene er de som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra kl. 10.00 på onsdag.

 

Uredigerte bilder fra prisoverrekkelsen legges ut her i løpet av kvelden: https://flic.kr/s/aHsmKSK1ah (Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge)

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen

 

Kontaktpersoner:

* Oppegård kommune, Anna Lina Toverud, mobil 412 23 112

* Oker Arkitektur, Per Morten Josefson, mobil 909 67 663

* Oslo kommune, Hanne Rønning Jorud, mobil 414 32 615

* Creuna, John Aurtande, mobil 971 00 845

* Bymiljøetaten, Kamilla Borgnes, mobil 980 05 332

* Norconsult, Line Beate Løvlien, mobil 454 01 781

* Forsvarsbygg, Trond Enemo, mobil 815 70 400

* 3RW arkitekter, Vilde Braanaas, mobil 480 62 905

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Bymiljøetaten i Oslo mottar DOGA-merket for Nedre Foss Bypark. Foto: Tomasz Majewski

 

Oppegård kommune mottar DOGA-merket for det nye sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon. Foto: Espen Grønli

 

Oslo kommune utmerkes for sin nye profil. Foto: Creuna

 

Forsvarsbygg belønnes med DOGA-merket for Landscape Healing. Foto: Forsvarsbygg

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.01.2020 07:23
Teknisk løsning ZEVS AS