presseticker

Skip to main content

Ny styreleder i DOGA

  Publisert: 19.06.2024 07:05 -

Kirsti Lovise Slotsvik skal lede DOGAs arbeid på tvers av sektorer og bransjer.

Kirsti Lovise Slotsvik er utnevnt til ny styreleder i DOGA. En prioritert oppgave blir videreutvikling av DOGAs rolle i den grønne omstillingen.

– DOGA er en spennende virksomhet og et viktig virkemiddel for innovasjon og omstilling. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle DOGAs samfunnsrolle og til å fremme design og arkitektur som verktøy for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, sier Slotsvik.

 

Kirsti Lovise Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt og er i dag CEO i innovasjonsselskapet ÅKP i Ålesund. Hun har tidligere vært direktør for Kystverket (2007–2019) og Jernbaneverket (2019–2023) og har hatt flere ledende stillinger i Statens vegvesen.

 

– Jeg er veldig glad for at Kirsti har takket ja til å bli vår nye styreleder. Jeg ser fram til et godt samarbeid i årene fremover om å bruke design og arkitektur til å løse samfunnsutfordringer, skape et grønt og lønnsomt næringsliv og forme bærekraftige byer og steder, sier administrerende direktør, Tor Inge Hjemdal.

 

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som utnevner styrelederen i DOGA.

 

– DOGA samler de som ønsker å finne nye, grønne og lønnsomme løsninger for fremtiden. For å lykkes må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og bransjer, og her har DOGA en nøkkelrolle som pådriver. Slotsvik har akkurat den bakgrunnen og kompetansen som trengs for å lede dette arbeidet fremover, sier statssekretær i KDD, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

 

Kirsti Lovise Slotsvik overtar styrelederrollen etter Toril Bariusdotter Ressem. DOGAs styre består i tillegg av styremedlemmene Helle Moen, Lisbeth Iversen, Yashar Hanstad, Truls Brataas og Kim-André Gabrielsen.

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonssjef Jeanette Solhaug, mobil 91 37 75 46

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak profilbilde-slotsvik.jpg 579,58 kB (2048x2048)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 19.06.2024 07:05
Teknisk løsning ZEVS AS