presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2020:

Talentpris for tidlig hjemsending av premature

  Publisert: 22.01.2020 10:14 - av  Henning Poulsen

Andrea Kristine Lysgaard mottar DOGA-merket Nykommer på onsdag. Foto/ill.: Andrea Kristine Lysgaard

Andrea Kristine Lysgaard har laget en løsning som gjør det enklere å følge opp tidligfødte barn utenfor sykehuset. Nå får hun utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.

Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), forteller at årets mottakere av DOGA-merket Nykommer er unge og fremadstormende designere og arkitekter som går i bresjen for et mer bærekraftig og inkluderende samfunn.

 

– Prosjektet til Andrea Kristine Lysgaard er et glimrende eksempel på hvordan tjenestedesign kan brukes for å skape bedre og tryggere løsninger i helsesektor, sier Hjemdal.

 

Bedre samarbeid mellom sykepleier og foreldre

Hvert år skjer det om lag 3000 premature fødsler i Norge, ifølge Norsk Helseinformatikk. For tidlig fødsel er skyld i 65 prosent av alle dødsfall knyttet til fødsel. Derfor får barn som er født for tidlig mye omsorg og oppfølging på sykehuset.

 

Samtidig kan et langt sykehusopphold bli en stor påkjenning både for foreldre og sykehus. Som sin masteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har Andrea Kristine Lysgaard laget en konseptskisse som kan gjøre det mulig å sende premature barn hjem tidligere enn hva som ofte er tilfellet i dag.

 

Oppgaven, som bærer navnet «Kom hjem», skisserer et digitalt samarbeidsverktøy for sykepleiere og foreldre. Her samles journal, opplæringsmateriale og annen viktig informasjon, slik at både foreldre og sykepleiere får en felles plattform for opplæring og oppfølging.

 

Juryen er imponert over hvordan oppgaven demonstrerer i hvilken grad forskning, systemtenkning og designmetodikk kan kombineres for å finne nye og innovative løsninger.

 

«Søkeren har gjort grundige undersøkelser og analyser og viser stor respekt og ydmykhet for pasientgruppens unike utfordringer. Selve løsningen eller konseptskissen fremstår som enkel og intuitiv og vil uten tvil være et godt verktøy for mange familier med barn som er født for tidlig,» står det i jurykjennelsen.

 

Innovasjonspådriver

DOGA-merket Nykommer, som tidligere het Unge talenter, deles ut årlig i forbindelse med DOGA-dagen.

 

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra kl. 10.00 på onsdag.

 

Uredigerte bilder fra prisoverrekkelsen legges ut her i løpet av kvelden: https://flic.kr/s/aHsmKSK1ah (Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge)

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen

 

Kontaktpersoner:

* Andrea Kristine Lysgaard, mobil 932 14 871

* Design og arkitektur Norge, rådgiver DOGAs priser Stine Fantoft Berg, mobil 957 52 022

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekst:

Andrea Kristine Lysgaard mottar DOGA-merket Nykommer på onsdag. Foto/ill.: Andrea Kristine Lysgaard

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.01.2020 10:14
Teknisk løsning ZEVS AS