presseticker

Skip to main content

Disse fire kulturprosjektene mottar inkluderende designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 09:31 - av  Henning Poulsen

Bodø2024 får designstøtte fra DOGA. Her fra Parkenfestivalen. Foto: Frida Xiang

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

Et museum der alle finner fram. Et bibliotek for alle. Gode festivalopplevelser for de som må være hjemme. En inkluderende norsk strømmetjeneste som vil erobre verden. Disse fire kulturprosjektene mottar nå støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kroner hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Støtteordningen for inkluderende design ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Disse kulturprosjektene mottar designstøtte i 2022:

 

Historisk museum: Brukerinnsikt viser vei

Hvordan skaper man et helhetlig og universelt utformet skiltsystem i et gammelt museum? Nå får Historisk museum designstøtte for å gi en god museumsopplevelse for alle.

 

Historisk museum holder til i en fredet bygning fra 1904. De kommende fem årene har museet ambisjoner om å få til en kraftig publikumsvekst, og har igangsatt flere tiltak for å kunne møte den forventede veksten. Samtidig er museet bygget for en annen tid, og publikumstilbudet må oppgraderes for å møte dagens behov.

Tilgjengelighet og formidlingsgrep er viktige faktorer for å tilpasse behovene til et bredt spekter av målgrupper. Derfor ønsker museumsledelsen nå å satse på såkalt «wayfinding» – altså den beste måten å lede et mangfold av publikum gjennom museet på. Til dette skal de få hjelp av fagfolk med spesialkompetanse på brukermedvirkning og inkluderende design.

 

Som folk flest har museumsgjengere ulike forutsetninger. Noen er unge, andre eldre. Noen har nedsatt syn eller hørsel. Noen har problemer med å lese – eller de kan ikke språket. Designerne skal intervjue og observere besøkende og gjennomføre brukertester. Innsiktsarbeid, designutvikling og testing av prototyper skal gi føringer til prosjektet.

 

Kunnskap og erfaring fra dette forprosjektet skal brukes for å lage et helhetlig og universelt utformet skiltsystem for Historisk museum, men ambisjonen stopper ikke der. Blir resultatet vellykket, vil det kunne peke fremover for museer og kulturinstitusjoner både i inn- og utland.

 

VIERLIVE: Vil bli best i verden på strømming av musikk

I løpet av noen intense dager i mars 2020 ble VIERLIVE stablet på beina av musikere, filmskapere og utviklere. Hensikten var å skape en ny type strømmeplattform som faktisk hjelper artister og apparatet rundt med å tjene penger på strømming.

 

Siden den gang har det norske oppstartsselskapet arrangert og strømmet mer enn 150 konserter, solgt mer enn 70 000 billetter til fans i mer enn 100 land og mottatt flere utmerkelser – blant annet DOGA-merket for design og arkitektur.

 

 

Sammen med Inklud, et byrå som spesialiserer seg på digital tilgjengelighet, skal selskapet nå samle og kartlegge sine erfaringer og gjennomgå alt av tilbakemeldinger, feilrapportering og dialog med kundene. Innsikten skal brukes for å skape en enda bedre og mer sømløs tjeneste.

 

Inklud skal bruke sin kompetanse på universell utforming for å gjøre strømmetjenesten tilgjengelig for alle. På den måten kan alle delta på kultur- og konsertarrangementer, uavhengig av funksjonsnivå.

 

Bodø 2024: Nye kulturbehov etter pandemien

Helt siden 2006 har Parkenfestivalen i Bodø vært blant landets mest populære musikkfestivaler. I 2020 måtte festivalen avlyses på grunn av covid-19. Dette satte i gang en litt annerledes tankerekke: Hvordan kan Parken og andre arrangementer i fremtiden nå ut til de som ikke kan eller vil komme?

 

Om to år blir Bodø europeisk kulturhovedstad. Organisasjonen Bodø2024 har ansvar for planleggingen av det prestisjetunge prosjektet. Nå ønsker de å utforske hvordan kulturarrangementer som Parkenfestivalen kan bli tilgjengelig for alle.

 

I likhet med de fleste musikkfestivaler tilbyr Parken fasiliteter for personer med funksjonsnedsettelser. Men hva med studenten som ikke har råd til å reise hjem, alenepappaen som ikke får barnevakt, hun som er overfølsom for høye lyder og han som sliter med angst?

 

Det lokale designbyrået by north skal hjelpe Bodø2024 med å se nærmere på hvilke grupper som blir ekskludert fra kulturarrangementer som Parken – og hvordan slike arrangementer likevel kan nå ut til alle. by north skal hente inn erfaringer fra Parkenfestivalen og den lokale konsertscenen Svømmehallen.

 

Dette forprosjektet skal sørge for at Bodø2024 får den riktige innsikten, slik at de treffer riktige valg i det videre arbeidet.

 

Deichman: Skal få designtenkning i ryggmargen

Bibliotek i dag handler å være et fristed, der du skal få kunnskap, opplevelser og inspirasjon. Deichman i Oslo vil gi alle innbyggere lik mulighet til å ta del i byens 22 fysiske biblioteker og bibliotekets digitale tilbud. De ønsker flere inkluderende og inspirerende møteplasser for et stort mangfold av mennesker.

 

Dette krever at alle som utvikler tjenester og konsepter i Deichman har designtenkning i ryggmargen. Nå får Oslos hovedbibliotek designstøtte for å jobbe strategisk med brukerforståelse, universell utforming og designtenkning. For å avdekke behov og muligheter skal Deichman kjøre en rekke workshoper i lokalbibliotekene. De skal også intervjue et bredt utvalg av lånere og ansatte for å bringe inn ulike perspektiver.

 

Dette skal munne ut i en helhetlig designstrategi og verktøykasse for de ansatte, som legger grunnlaget for det videre arbeidet. Deichman ønsker at nybrottsarbeidet også skal komme andre folke- og universitetsbiblioteker til gode når de skal utvikle sine egne inkluderende strategier.

(Pressenytt)

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 09:31
Teknisk løsning ZEVS AS