presseticker

Skip to main content

Norske lyd- og strømmeprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:17 - av  Henning Poulsen
NNNN vil utforske mulighetene som ligger i lyd som tjeneste. Konsertsystemer LLB vil sikre artister høyere inntekter fra strømmekonserter. Nå får de to selskapene nesten 900 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Lønnsom konsertstrømming

Da koronapandemien gjorde at hele konsert-Norge måtte stenge dørene, flyttet både artister og publikum seg over på digitale plattformer. Gjennom både spontane og planlagte strømmekonserter fikk musikkelskere over hele landet oppleve sine favorittartister i en litt annerledes ramme.

 

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at strømmekonserter i dagens form ikke fullt ut kan kompensere for tapte billettinntekter fra fysiske arrangementer. Selskapet Konsertsystemer LLB vil derfor sammen med Studio VUES gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt for å samle innsikt fra artister, agenter, arrangører og publikum.

 

Innsikten skal brukes til å utvikle en digital plattform som gir artistene høyere inntekter, samtidig som den treffer publikum på deres premisser med spennende løsninger utover tradisjonell streaming.

 

Nå får prosjektet 520 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Juryen mener prosjektet preges av høy ambisjon og kvalitet.

 

Lyd som tjeneste

Lydbransjen regnes som temmelig konservativ, med kjøps- og leasingavtaler som ikke har forandret seg stort gjennom de siste tiårene. Den designdrevne teknologiprodusenten NNNN, som står bak noen av markedets mest miljøvennlige og energieffektive høytalersystemer, ønsker nå å utvikle et nytt konsept i lydbransjen. Målet er å hjelpe bransjen med å foreta et grønt skifte.

 

Med industridesignerne Torkel Mellingen og Alexander Fossland på laget skal NNNN avdekke om det finnes rom i markedet for en «lyd-som-tjeneste»-modell – og hvordan en slik tjeneste kan utformes.

 

Dette er søt musikk for juryen, som roser prosjektet for å legge opp til en svært god designprosess som kan lede i mange retninger. Prosjektet får 325 000 kroner av i DIP-midler fra DOGA.

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er 11. gang Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år mottok programmet hele 190 søknader, en ny rekord i DIP-sammenheng, om å få utbetalt rekordhøye 110 millioner kroner. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* NNNN, Patricia Auseth, mobil 98 28 98 16

* Konsertsystemer LLB, Marius Widerøe, mobil 90 15 60 60

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

LÅNT LYD. Selskapet NNNN får DIP-støtte for å utforske hvilke muligheter som ligger i lyd-som-tjeneste.

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:17
Teknisk løsning ZEVS AS