presseticker

Skip to main content

Seks grønne innovasjoner får støtte

  Publisert: 01.11.2022 09:54 - av  Henning Poulsen

Nowegian Mycelium. Foto: Sverre Jarild

Strøm fra ombygde bilbatterier. Dyrkbare byggematerialer. Fiskeskinn på føttene. Gjenbruk av massivtre. En markedsplass for biorester. Digitalisering av skredderen. Et bærekraftig kjøpesenter. Disse sju grønne prosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt 3,2 millioner kroner skytes nå inn i prosjektene til Evyon, NoMy, FOGG Gildeskål, Splitkon, Resourcer, Fikse og Modul gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

 

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, ifølge Bull.

 

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 

Norwegian Mycelium (NoMy): Finner miljøhjelp hos soppen

Byggebransjen står for 38 prosent av menneskehetens klimautslipp, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Samtidig finnes det få miljøvennlige alternativer til brannhemmende og lyddempende byggematerialer.

 

Vi må slutte å produsere, men heller dyrke fram nye materialer. Det mener NoMy. Med EY Doberman på laget ønsker de å utforske hvordan soppriket kan hjelpe oss med å forvandle restråstoffer fra blant annet tre- og ullproduksjon til nye og bærekraftige byggematerialer som tilfredsstiller både tekniske og estetiske krav.

 

Prosjektet får en klar anbefaling fra juryen:

 

«Mycelium tar tak i et stort miljøproblem og utforsker nye bærekraftige løsninger på dette problemet. Et velykket prosjekt vil ikke bare gagne byggebransjen, men trolig ha overføringsverdi til en rekke andre bransjer.» skriver juryen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Evyon: To miljøproblemer blir én grønn løsning

Etterspørselen etter forurensende bensin- og dieselaggregater øker over store deler av verden. Samtidig kaster vi stadig flere bilbatterier – opptil tre millioner hvert år. Kan to problemer bli til én løsning?

 

Evyon ønsker å utforske om det finnes et kommersielt potensial i å erstatte aggregater med gjenbrukte bilbatterier. Sammen med K8 Industridesign skal de nå vurdere muligheter, og utforme strategi, visjon og forretningsmodell.

 

Juryen kaller prosjektet svært spennende, og lar seg begeistre av hvordan søkeren vil bruke ett problem til å løse et annet.

 

«Å finne bærekraftige løsninger på disse utfordringene vil gi verdi både til miljøet og menneskene det påvirker, samtidig som det vil kunne gi gevinst til virksomheten.» står det i vurderingen.

 

Prosjektet får 560 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Splitkon: Vil gjenbruke massivtre

Massivtre er et fleksibelt, bærekraftig og praktisk byggemateriale som brukes i mange næringsbygg og boliger. Dessverre kan ikke avkapp fra vinduer og døråpninger gjenbrukes. Dette blir i stedet til fyringsbriketter.

 

Splitkon er Norges eneste storskalaprodusent av massivtre, og har en av verdens største massivtrefabrikker. Sammen med Cook Haffner Architecture Platform skal de nå se nærmere på hvordan produksjonsrester kan få nye bruksområder. Målet er å redusere både miljøbelastningen og kostnadene ved å bruke massivtre.

 

Juryen er svært begeistret for prosjektet.

 

«Prosjektet eksemplifiserer god bruk av design i tidlig fase for å utforske både problemer og muligheter ved et restmateriale bedriften i dag ikke får inntjening på. Søkeren er en betydelig aktør i markedet og et vellykket prosjekt har stor overføringsverdi til andre i bransjen,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 480 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Resourcer: Lager marked for bioressurser

De siste 40 årene har menneskeheten tredoblet forbruket av naturens ressurser. I dag tar vi ut langt mer råstoff enn hva naturen klarer å erstatte. Hvordan kan vi snu den destruktive utviklingen?

 

Resourcer vil at industrien skal benytte mer biologisk restråstoff, som for eksempel biorest, matavfall og fiskeslam, til høyverdige bruksområder. Hvert år produserer vi nemlig 2,5 millioner tonn med slike rester i Norge alene.

 

For å komme noen vei trenger vi en skikkelig markedsplass, slik at bedrifter som sitter på biologisk restråstoff enkelt kan komme i kontakt med kjøpere. Sammen med designere fra Kantega skal Resourcer nå undersøke hvordan en slik markedsplass må fungere for å være relevant, attraktiv og motiverende å bruke.

 

Juryen påpeker at prosjektet belyser en viktig problemstilling i en sektor som sårt trenger ny innovasjon.

 

«For å løse store miljøutfordringer må vi se det store bildet, samarbeide og jobbe på tvers av tradisjonelle verdikjeder. Ved bruk av design i tilnærmingen kan prosjektet gi lønnsomme løsninger på en stor, nasjonal og internasjonal utfordring,» kommenterer juryen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

FOGG Gildeskål: Med fiskeskinn på føttene

FOGG Gildeskål fra Nordland ønsker å lage sko av lokale og bærekraftige materialer. Fiskeindustrien i nord sitter på enorme mengder fiskeskinn. I dag er kuskinn det mest slitesterke du kan lage sko av. Kan fisken bli den nye kua?

 

Nå går klesmerket inn i et innovasjonsprosjekt med skomerket Kastel, fiskeskinnprodusenten Norskin og den prisbelønnede skodesigneren Ingrid Brandth. Målet er å utvikle verdikjede og forretningsmodell for fiskeskinnsko.

 

Juryen roser FOGG Gildeskål for å satse på lokale, bærekraftige materialer, og for å ha alliert seg med sterke samarbeidspartnere.

 

«Med aktiv bruk av designmetodikk vil prosjektet hente innsikt i både sluttbrukeres og samarbeidspartneres behov, som kan gi en skalerbar forretningsmodell for alle involverte. Juryen ser på denne materialutforskingen som innovativ og lønnsom for flere deler av verdikjeden,» skriver juryen i sin anbefaling.

 

Prosjektet får 160 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Fikse: Vil digitalisere skredderen

Skal vi lykkes med sirkulærøkonomien, må vi bli flinkere til å reparere tingene våre når de går i stykker. Dessverre er store deler av reparasjonsbransjen utilgjengelig for særlig unge kunder: De er nemlig ikke mulig å få tak i på nett.

 

Fikse og EY Doberman ønsker å skape flere arbeidsplasser for folk som er flinke til å reparere klær og sko. Ved hjelp av designmetodikk skal de utvikle en plattform for bestilling, kundekommunikasjon, frakt og administrasjon – slik at skreddere med varierende digital kompetanse heller kan konsentrere seg om faget sitt. Fikse vil også undersøke hvordan plattformen kan brukes til å fremheve skredderfaget og hanke inn nye kunder.

 

Ifølge juryen kan prosjektet være en løsning på den velkjente bærekraftproblematikken i klesbransjen, samtidig som det er skreddersydd for å passe til småbedrifter.

 

«Ved å utvikle en løsning som potensielt bidrar til flere arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi generelt og skredderyrket spesielt, vil prosjektet komme det store fellesskapet til gode,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Modul: Kjøpesenter med bærekraftig innhold

I tomme fabrikklokaler i Oslo har det vokst fram et uvanlig samarbeid mellom offentlige, private og frivillige krefter. I fire år har Vollebekk Fabrikker vært et samlingssted for gründere innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.

 

Snart skal fabrikklokalene rives. Hvor går veien videre? Modul og Netlife skal bruke designmetodikk for å utvikle et bærekraftig kjøpesenter. Prosjektet skal kartlegge de viktigste målgruppene og definere behov og ønsker, i tillegg til å utforske hvordan tilbudet kan nå ut til et enda bredere publikum.

 

Juryen fremhever den høye innovasjonsgraden og den gode bruken av designmetodikk i prosjektet.

 

«Gjennom høy grad av brukerinvolvering viser prosjektet på ypperlig vis hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan lykkes. Vi gleder oss til et annerledes kjøpesenter,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Marianne Lind, 93 00 51 87

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Eva Cecilie Finstad, 41 65 19 74

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 97,5 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2022 09:54
Teknisk løsning ZEVS AS