presseticker

Skip to main content

Skal peke vei for grønn havvind i Norden

  Publisert: 10.06.2021 07:00 - av  Henning Poulsen

BESTE PRAKSIS TIL HAVS. DNV skal bistå Nordisk energiforskning med å skape et rammeverk for å ta vare på naturen i forbindelse med vindkraftutbygging til havs. På bildet – skip ved vindmøller til havs i røff sjø. Foto: Adobe Stock / Ian Dyball

Høvik: Hvordan kan en storstilt nordisk satsing på offshorevind gjøres på naturens premisser? De neste månedene skal DNV finne svar på dette.

– Vi vil studere en rekke havvindprosjekter og se hvordan erfaringer herfra kan tilpasses nordiske forhold. Det skal bygges ut mye i Nordsjøen og Østersjøen de nærmeste årene, og da er det viktig å ha et godt rammeverk for ta vare på naturen, sier Marte Rusten, prosjektleder og miljørisikoekspert i DNV.

 

Legges fram for nordiske ministere

Det er Nordisk energiforskning som etter en anbudskonkurranse har gitt DNV oppdraget med å utvikle beste praksis for biodiversitet. Oppdraget gjelder for alle faser av offshorevindprosjekter, og resultatene skal legges fram under Nordisk ministerråd i september i år.

 

– Nordiske myndigheter og industri trenger gode prosesser for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke belaster sårbare økosystemer. Vårt håp er at rapporten vil engasjere interessenter og hjelpe dem til å ta langsiktige og bærekraftige beslutninger, sier Marton Leander Vølstad, rådgiver hos Nordisk Energiforskning.

 

Jan Egil Sæberg, områdedirektør for energidelen til DNV i Norge og Eurasia, sier at prosjektet blir lagt merke til internasjonalt.

 

– Jeg tror dette vil fungere som en inspirasjon for å etablere beste praksis innen bærekraftig vindkraft også andre steder i verden, sier Sæberg.

 

Kan true marine arter

Havvind regnes som en viktig del av Norges og Nordens grønne omstilling. Samtidig kan utbygging av offshorevindanlegg være en mulig trussel mot det biologiske mangfoldet til havs. Mellom 1970 og 2012 ble marin biodiversitet redusert med 36 prosent, ifølge «Living Planet Report», som WWF publiserte i 2016.

 

Olje- og energidepartementet har åpnet opp to havområder for produksjon av fornybar energi. Disse er Utsira Nord, som ligger vest for Haugesund, og Sørlige Nordsjø II som grenser mot danske havområder.

 

Fem prosjekter under lupen

Totalt sju fageksperter innenfor biologi og havvind skal bidra i studien, som skal høste erfaringer fra minst fem nordeuropeiske prosjekter i deres levetid. Denne kunnskapen skal vurderes opp mot nordiske forhold når det kommer til alt fra naturforhold og truede arter til nasjonale politiske føringer.

 

– Et av områdene vi skal se på er hvordan prosjektene har kommunisert med interessegrupper som fiskerinæringen og miljøorganisasjoner. Vi kommer til å intervjue en rekke av disse for å finne ut om de opplever å ha blitt hørt. Her kan det ligge nyttig lærdom for fremtidig havvindutbygging, sier Marte Rusten i DNV.

(Pressenytt)

 

 

 

Bildetekst:

BESTE PRAKSIS TIL HAVS. DNV skal bistå Nordisk energiforskning med å skape et rammeverk for å ta vare på naturen i forbindelse med vindkraftutbygging til havs. På bildet – skip ved vindmøller til havs i røff sjø. Foto: Adobe Stock / Ian Dyball

 

Kontaktpersoner

* DNV, Energy Systems, Principal Consultant Marte Rusten, mobil 99224198, e-post. marte.rusten@dnv.com

* DNV, Energy Systems, kommunikasjonsrådgiver Anders Lindgren, mobil 901 32 880, e-post anders.lindgren2@dnv.com

Om DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

 

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter.

 

Tidligere i 2021 slo stiftelsen sammen forretningsområdene olje, gass og fornybar energi. 4000 energieksperter er samlet i nye forretningsområdet, Energy Systems.

Fra 1. mars 2021 byttet DNV GL navn til DNV.

 

Lær mer på www.dnv.com

Mer om DNV i energisektoren www.dnvgl.com/power-renewables

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for DNV, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.06.2021 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS