presseticker

Skip to main content

Dette er Norges mest inkluderende design og arkitektur

  Publisert: 24.01.2024 17:44 - av  Henning Poulsen

Nøkkelpersoner bak vinnerprosjektene Carpe Diem demenslandsby og NRKs nye visuell identitet er oppe på DOGA-scenen og mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design. Foto: DOGA

Den nye visuelle identiteten til NRK mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design 24. januar. Foto: NRK

Carpe Diem demenslandsby mottar også Innovasjonsprisen for inkluderende design for arkitektur og landskapsarkitektur. Foto: Benjamin A. Ward

Bærum kommune har med Carpe Diem bygget en demenslandsby på beboernes premisser. NRK har designet en fleksibel visuell profil som inkluderer hele folket. Nå deler de på den høythengende Innovasjonsprisen for inkluderende design fra DOGA.

– Vi i regjeringen ønsker oss et samfunn der alle kan delta. Da er vi avhengig av design og arkitektur som inkluderer, ikke ekskluderer, og som tar hensyn til et mangfold av mennesker og deres behov. Disse to prosjektene har gjort nettopp dette. Gratulerer så mye, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

 

Innovasjonsprisen for inkluderende design deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

 

– Både NRKs nye visuelle identitet og Carpe Diem demenslandsby er forbildeprosjekter som alle kan lære noe av. Med uvurderlig hjelp også fra eksterne designere og arkitekter har de to prosjektene blitt nasjonale ledestjerner når det kommer til nyskaping, mangfold, likeverd og universell utforming, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i DOGA.

 

Totalt var det 9 kategoriprisvinnere som kjempet om å få hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design. NRK vant kategorien grafisk design, mens Carpe Diem vant både arkitektur- og landskapsarkitekturklassen. Nå har de begge gått helt til topps.

 

Ny NRK-profil; Empatisk og inkluderende

NRK har et unikt oppdrag i medielandskapet, og spiller en viktig samfunnsrolle. Skiftet fra lineær publisering til strømming samt folks endrede medievaner og forventninger, gjør at NRK må være enda tydeligere i alle møtepunkt med publikum.

 

Med dette som bakteppe begynte NRK i 2018 forberedelsen til utvikling av ny designprofil.

 

NRK koblet på medarbeidere fra mange fagområder: fra innhold, lyd og scenografi til teknologi, tilgjengelighet og marked og kommunikasjon. Sammen med designbyrået ANTI og NRKs egne designere gikk de i gang med å utvikle en ny designfilosofi med verdiene distinkt, levende og empatisk.

 

Empatisk, som står for inkluderende og tilgjengelig, har vært et fundament i hele prosessen og sørger for at universell utforming skal ligge til grunn i all designutvikling, også i fremtiden.

 

Som allmennkringkaster må NRK kommunisere med alle sine seere, lyttere, lesere og brukere – uansett alder, språkkompetanse, digital kompetanse og funksjonsnivå. Prosjektet har hele veien støttet seg på NRKs utdypende innsikt i brukernes ønsker og behov, som jevnlig kartlegges gjennom både brukertall og en rekke undersøkelser.

 

Den grafiske verktøykassen er innovativ og variert og gjør at NRK kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe. Stor fleksibilitet gjør at uttrykket kan tilpasses innhold og kontekst, aldersgruppe og tema og dermed romme alle.

 

Den velkjente NRK-logoen er beholdt, men er oppdatert med et lekent bevegelsesspråk. En egen font, NRK Sans, gir bedre lesbarhet og navigasjonen er blitt mer intuitiv.

 

Det er møtepunktet mellom NRK og publikum som er utgangspunkt for sjelen i den nye profilen: Møtepunkt som aktiverer. Juryen påpeker at NRK har hatt skyhøye ambisjoner med fornyingsprosjektet sitt, og at de til de grader har levert.

 

«NRK har fornyet profilen sin uten å miste det ikoniske uttrykket vi forbinder med dem. De har laget et innovativt og spennende verktøy som gjør at de kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe. Samtidig har de hatt universell utforming i ryggraden gjennom hele prosjektet,» skriver juryen i sin vurdering.

 

Carpe Diem: Fra institusjon til hjemlig hageby

Mer enn 100 000 nordmenn er rammet av demens. Mange av landets sykehjem er ikke utformet slik at de ivaretar behovene denne sårbare beboergruppen har for trygge, avgrensede og stimulerende omgivelser.

 

Da Bærum kommune skulle bygge et nytt sykehjem for denne gruppen, ønsket de minst mulig institusjonspreg. De ville i stedet sette livskvalitet og verdighet i sentrum. Kommunen ga føringer for at anlegget i størst mulig grad skulle se ut som omgivelsene gjør i Bærum-samfunnet ellers. Sammen med arkitekter i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitekter fra Bjørbekk & Lindheim hentet de inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbyen i De Hogeweyk.

 

I demenslandsbyen Carpe Diem er institusjonspreget fjernet gjennom å skape normale, dagligdagse omgivelser.

 

Bygningskroppene danner en naturlig avgrensning slik at beboerne kan vandre fritt i trygge omgivelser på helårs vandrerute. Langs ruten er bofelleskapene bygget med småhus- og småbypreg. Hvert hjem er unikt og har sin egen utforming og stil.

 

For å skape et hjemlig preg er hjemmene nennsomt møblert med varierte og ulike møbler i hver enkelt boenhet som gjenspeiler hver persons tidligere liv. I tillegg har ansatte i kommunen donert ting de har vært glade i til gjenbruk, slik at hjemmene har fått det lille ekstra som skaper en god hjemlig atmosfære. Utearealene har tydelige identiteter og er utformet med blant annet lysthus, gapahuk, hønsehus og treningsområde. Universell utforming er brukt til å berike arkitekturen og gjør det lettere for beboerne å orientere seg.

 

Anlegget har en urban del med et sentralt torg med bocciabane og vannfontene. Torget omkranses av åpne og inviterende fellesarealer som alle kan benytte seg av og som oppmuntrer til sosialt samvær. Her finnes grendehus, bistro, pub, treningsrom, frisørsalong og til og med en egen dagligvarebutikk hvor beboerne sammen med ansatte handler det hvert bofelleskap trenger av dagligvarer.

 

Der tradisjonelle sykehjem stenger verden ute med lukkede dører og strenge besøkstider, bygger Carpe Diem ned barrierene mellom beboerne og resten av samfunnet. Både bistroen, uteområder og flere av inneområdene er åpne for pårørende, barnehager, lokalbefolkning og andre som ønsker å komme på besøk.

 

Juryen kaller Carpe Diem et storslått referanseprosjekt som ivaretar mennesker med demens som en mangfoldig gruppe. De berømmer at den nyskapende landsbytanken er så mesterlig integrert både ute og inne.

 

«På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen. Stedet oppleves hjemlig og det legges opp til å fortsatt kunne leve gode liv. Det er spesielt forbilledlig – og viktig – at demenslandsbyen er åpen for omverdenen. Barrieren mellom oss og dem er brutt,» ifølge juryen.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

Nøkkelpersoner bak vinnerprosjektene Carpe Diem demenslandsby og NRKs nye visuell identitet er oppe på DOGA-scenen og mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design. Foto: DOGA

 

Den nye visuelle identiteten til NRK mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design 24. januar. Foto: NRK

 

Carpe Diem demenslandsby mottar også Innovasjonsprisen for inkluderende design for arkitektur og landskapsarkitektur. Foto: Benjamin A. Ward

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge (DOGA), seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 905 62 909

* NRK, profilsjef Cecilie Lyng, mobil 906 35 397, epost cecilie.lyng@nrk.no

* Bærum kommune, tjenesteleder bygg og prosjekt – Jørgen Molvig, mobil 915 73 969, jorgen.molvig@baerum.kommune.no

* Bjørbekk & Lindheim, landskapsarkitekt Line Løvstad Nordbye, mobil 976 50 204, lln@blark.no

* Nordic Office of Architecture, arkitekt Johannes Eggen, mobil 906 40 998, je@nordicarch.com

* ANTI, craft director/seniordesigner Erik Johan Worsøe Eriksen, mobil 971 09 811, epost erik@anti.as

 

Innovasjonsprisen for inkluderende design

* Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

* Er DOGAs design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming.

* Går til virksomheter, arkitekter og designere for nyskapende og inkluderende løsninger som bidrar til et mer likestilt samfunn

* Prisen deles ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, grafisk design, møbel- og interiørdesign tjenestedesign, informasjons- og interaksjonsdesign, og unge talenter. Sistnevnte er helt ny kategori i år for studenter og nyutdannede designere og arkitekter.

Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design.

* Scandic Oslo Airport vant hovedprisen i 2011. I 2014 vant St. Olavs Hospital. I 2017 var det Vision of the Fjords som gikk til topps. I 2020 gikk prisen til Vipps.

* Disse mottok kategoripriser i år: Ruten bypark (arkitektur), Mjøsparken (landskapsarkitektur), Carpe Diem demenslandsby (arkitektur OG landskapsarkitektur), Oslotrikken SL18 (transport), NRK – visuell profil (grafisk design), Movu Mobility (produktdesign), Overgangstjenesten (tjenestedesign), Justify (tjenestedesign) og Kysten er klar - Eila Regine Evensen Rishovd og Elizabeth Bjelke Stein (talentprisen)

* Frem til og med 2020 het prisen Innovasjonsprisen for universell utforming.

 

Les mer om alle prisvinnerne her: https://doga.no/vinnere

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak vinnerbildet.JPG 2,44 MB (6720x4480)
Bilde - vedlegg til sak NRK Jazz tote.png 2,18 MB (1050x1350)
Bilde - vedlegg til sak Carpe_Diem_demenslandsby_N70_foto benjamin a ward.jpg 3,28 MB (4000x2625)
Bilde - vedlegg til sak Carpe_Diem_demenslandsby_foto_N69 benjamin a ward.jpg 2,82 MB (4000x2651)
Bilde - vedlegg til sak NRK_logostrekk.jpg 475,29 kB (3217x2144)
Bilde - vedlegg til sak NRK TV ipad.jpg 186,35 kB (1050x1350)
Bilde - vedlegg til sak NRK Logoer1.jpg 2,09 MB (14040x17550)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 24.01.2024 17:44
Teknisk løsning ZEVS AS