presseticker

Skip to main content

Unge bergensere med grønn innovasjonsseier i Utsira

  Publisert: 23.09.2020 14:05 - av  Henning Poulsen

GRØNT HAVBRUK. (f.v.) Live Smelvær Høgelid og Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap ble hyllet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under Nordic Edge Expo 2020 på onsdag. Foto: Sverre Chr. Jarild

TAREDYRKING. I løpet av et knapt halvår går tareplanten fra å være en centimeter, til å bli over to meter lange. Foto: Mari Bjordal

INNOVASJONSTRO. Tor Inge Hjemdal (adm. dir. i DOGA) og statsråd Nikolai Astrup har stor tro på steds- og byutvikling generelt og Gnist-programmet spesielt. Foto: Sverre Chr. Jarild

Bergensbaserte Paraply Plan & Landskap foreslår å revitalisere Norges minste kommune ved hjelp av havsalat, tare, kamskjell og et besøkssenter. Nå har det lille firmaet vunnet en offentlig innovasjonskonkurranse i sterk konkurranse med etablerte nasjonale aktører.

Innovasjonsprosjektet «Siramat» legger opp til en helhetlig næringsutvikling i Utsira, tuftet på havsalat, tare og kamskjell. Prosjektet «Testarena Norefjell – Best uten bil» vil utvikle og samordne et transportsystem på Norefjell som frister både fastboende og hytteturister til å la bilen stå hjemme.

 

Begge ble onsdag denne uken hedret under Nordic Edge Expo 2020, etter å ha gått til topps i en innovasjonskonkurranse for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Mye å lære bort

– Begge disse bidragene er svært spennende. Med utgangspunkt i utfordringer som mange kommuner strever med, kommer de med konkrete forslag til hvordan vi kan skape smartere og mer bærekraftige lokalsamfunn. Her er det mye å lære og la seg inspirere av for kommuner over hele landet, sier Malin Kock Hansen. Hun er seniorrådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA) og prosjektleder for innovasjonskonkurransen.

 

Bak innovasjonskonkurransen, som ble lansert i fjor høst, står Nordic Edge, Innovasjon Norge og DOGA. Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeid og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

 

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 teams jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger.

 

– Vi trenger nyskapende og modige kommuner for å skape arbeidsplasser, gode tjenester til innbyggerne og attraktive lokalsamfunn for fremtiden. Kanskje kan disse innovative ideene bidra til det, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

 

Inviterer nye kommuner

Basert på de positive erfaringene fra innovasjonskonkurransen lanserer DOGA og Nordic Edge nå Gnist, ett nytt innovasjonsprogram som er særlig rettet mot distriktskommuner, men åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge gode lokalsamfunn.

 

– Gnist-programmet skal stimulere til nytenking og innovasjon for å løse konkrete samfunnsutfordringer. Vi tilbyr støtte og kompetanse gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling i hele landet, sier Kock Hansen.

 

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at Norge trenger flere gode løsninger for steds- og næringsutvikling.

 

– Jeg har tro på at programmet kan bidra til å opprettholde og skape arbeidsplasser og gode steder å bo. Da trenger vi å tenke nytt om steds- og næringsutvikling, og finne frem til gode løsninger som kan tas i bruk i hele landet, sier Nybø.

 

Flere arbeidsplasser på øya

Ute i Nordsjøen, nesten to mil vest for Haugesund, ligger Utsira, landets minste kommune målt i innbyggertall. I likhet med mange andre småsteder er Utsira truet av fraflytting. Øya trenger flere arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping.

 

Som svar på denne utfordringen har bergensbaserte Paraply Plan & Landskap satt sammen et tverrfaglig team bestående av blant annet arealplanleggere, landskapsarkitekter, marinbiologer og naturforvaltere. Sammen har de utformet prosjektet Siramat, som skal gi ny vind i seilene til den lille øykommunen.

 

– Vi har brukt mye tid på å snakke med politikere, kommuneansatte og innbyggere i Utsira. Det som gikk igjen er et behov for arbeidsplasser som ikke krever høy grad av spesialisering, og som passer til Utsiras identitet, forklarer by- og regionplanlegger Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap.

 

Hun har utformet bidraget sammen med sin kollega, landskapsarkitekt Live Smelvær Høgelid, og en rekke forskjellige teammedlemmer og samarbeidspartnere. Begge er født og oppvokst i Bergen.

 

Klimavennlig oppdrett

Kjerneideen i konkurransebidraget Siramat er å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira. Rent konkret foreslår prosjektet at det satses på kamskjell, tare og havsalat, arter som krever begrensede investeringer i produksjonsmidler og som regnes som svært bærekraftige sammenlignet med mange andre arter. Et eget besøkssenter ved foredlingsanlegget skal gjøre produksjon til attraksjon og være med på å øke turismen til øya.

 

– Det var kjekt å jobbe med Utsira fordi de ønsker nye arbeidsplasser og er åpne for forslag til hvordan de kan få til dette. Som et relativt nyoppstartet kontor betyr det mye for oss å gå til topps i denne konkurransen, sier Smelvær Høgelid.

 

De to bergenserne tror de fikk prisen fordi de presenterte et konkret forslag og utviste et sterkt ønske om å realisere planene sine. Nå håper de at det innovative og bærekraftige prosjektet deres blir videreført.

 

– For å få realisert dette prosjektet, er det viktig at det tverrfaglige teamet får dratt det sammen helt til det er i mål. Det tette samarbeidet vårt fungerer svært godt, og er en viktig grunn til at vi kunne levere et såpass sterkt konkurransebidrag, sier Smelvær Høgelid.

 

Et spark i baken

Prosjektleder Rune Solevåg i Utsira kommune forteller at konkurransen har vært et lite spark i baken.

 

– Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Vi har fått tilgang til miljøer vi ikke normalt har kontakt med, og vi har begynt å ta tak i mulighetene som ligger i innovasjon og ny teknologi, sier han.

 

Solevåg roser Siramat for å representere noe håndfast som bygger på lokal identitet og historie.

 

– Vinnerkonseptet er knyttet til havet og sjømat, men samtidig med en god dose innovasjon, stedsutvikling og bærekraft. Næringsutvikling er risiko, men i røffe farvann midt i havet kan det også fort bli flere innovasjoner enn først tenkt. Vi gleder oss til å fortsette reisen, sier han.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

* Utsira kommune, prosjektleder Rune Solevåg, mobil 924 90 163

* Paraply Plan & Landskap, by- og regionplanlegger Åsa Haaland, mobil 476 44 290

 

 

Bildetekster:

GRØNT HAVBRUK. (f.v.) Live Smelvær Høgelid og Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap ble hyllet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under Nordic Edge Expo 2020 på onsdag. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

TAREDYRKING. I løpet av et knapt halvår går tareplanten fra å være en centimeter, til å bli over to meter lange. Foto: Mari Bjordal

 

INNOVASJONSTRO. Tor Inge Hjemdal (adm. dir. i DOGA) og statsråd Nikolai Astrup har stor tro på steds- og byutvikling generelt og Gnist-programmet spesielt. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

HURTIGSKJELL. I naturen kan det ta fire-fem år før kamskjellene er store nok til å høstes, men ved oppdrett kan de høstes etter to-tre år. Foto: Shutterstock Look

 

VANT KONKURRANSEN. Åsa Haaland (i grått) og Live Smelvær Høgelid (i sort) i Paraply Plan & Landskap står bak vinnerbidraget, «Siramat». Foto: Privat

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak xutsira.jpg 337,15 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak tare - fotokred Mari Bjordal.jpg 1,73 MB (3968x2976)
Bilde - vedlegg til sak xastruphjemdal.jpg 272,67 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak kamskjell - fotokred Shutterstock Look.jpg 3,52 MB (4896x3264)

Publisert: 23.09.2020 14:05
Teknisk løsning ZEVS AS