presseticker

Skip to main content

Kan spare store summer på digitalisering

Vestlandskommuner behandler 10 000 byggesøknader årlig – mange manuelt

  Publisert: 05.08.2020 07:09 - av  Henning Poulsen
De siste fem årene har kommunene i Vestland fylke behandlet mer enn 50 000 byggesøknader fra innbyggere og næringsliv. Ved å heldigitalisere prosessen kan søknadene behandles raskere og rimeligere, ifølge digitaliseringsekspert.

– Omtrent halvparten av landets kommuner har fremdeles ikke digitalisert byggesaksbehandlingen sin på en tilfredsstillende måte. De siste månedene ser vi imidlertid at stadig flere kommuner har kommet i gang med dette, sier produkt- og markedsdirektør Anne Mette Havaas i Sikri, en ledende leverandør av saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering til offentlig sektor.

 

Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunene i de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane mottok og behandlet 50 021 byggesøknader i perioden 2015 til 2019.

 

Søknaden går direkte til rett person

Havaas påpeker at en fullgod digitalisering av byggesaksbehandling innebærer at kommunens saksbehandlere mottar søknader og tilleggsinformasjon direkte inn i sitt fagsystem.

 

– Dette effektiviserer dialogen mellom søker og saksbehandler, og gjør at kommunen rekker å behandle flere byggesøknader. I motsatt fall ender søknadene i kommunens innboks sammen med kanskje tusenvis av andre henvendelser. Da må hver søknad hentes manuelt og overføres til systemer som ikke gir støtte for byggesaksprosessen. Dette er å kaste bort verdifulle ressurser på helt unødvendige rutineoppgaver, sier Havaas.

 

Per i dag har 177 kommuner på landsbasis gått i gang med eByggeSak, et kommunalt verktøy for digitalisering av byggesaker. Det viser en oversikt fra Direktoratet for byggkvalitet.

 

Feil i nesten annenhver søknad

I kommuner som har investert i digitalisering blir søknadene koblet opp mot kommunekart, reguleringsplaner og regelverk. Dermed slipper saksbehandleren å lete opp informasjon. Direkte dialog mellom søker og saksbehandler gjør at det går raskere å sende tilleggsinformasjon og rette opp feil. Ifølge Kostra og Statistisk sentralbyrå inneholder to av fem manuelle byggesøknader én eller flere feil.

 

– Heldigitalisering gir bedre beslutningsgrunnlag, kortere saksbehandlingstid og mer likebehandling av byggesøknader. I tillegg vil man kunne bruke automatisering og kunstig intelligens for å gjenkjenne mønstre og predikere hvordan ting vil utvikle seg flere år fram i tid, sier Havaas.

 

Store innsparinger

En overgang fra manuelle til digitale byggeprosessene i alle landets kommuner innebærer en potensiell besparelse på omtrent én milliard kroner årlig for kommunene og byggenæringen. Det viser beregninger Devoteam har gjort i en rapport utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

 

Og potensialet for kostnadskutt begrenser seg ikke bare til byggesøknader. Hadde bygg- og anleggssektoren hatt samme produktivitetsutvikling som andre sektorer – landbruket holdt utenfor – ville kostnadene vært 40 prosent lavere. Det viser en fire år gammel rapport fra Verdens økonomiforum (WEF). Rapporten fremhever digitalisering som et sentralt verktøy for å få ned kostnadene.

(Pressenytt)

 

FAKTABOKS:

Dette er Sikri

* Ledende leverandør av løsninger innen saksbehandling, arkivering og dokumentforvaltning, derav Elements eByggesak.

* Jobber tett med aktører som Digitaliseringsdirektoratet, Arkivverket og KS for å øke samspillet i offentlig sektor.

* Har 110 ansatte i Oslo, Kristiansand, Bergen og Sandefjord.

* Skilt ut fra Evry i desember 2019.

 

Bildetekster:

MANUELT TIL DIGITALT. Digitale byggesøknader sparer penger, gir raskere og bedre beslutninger og gir kommunene mulighet til å forutse hvordan fremtiden blir. Foto: Sikri

 

FLERE VIL MODERNISERE. De siste månedene har Anne Mette Havaas i Sikri merket en oppgang i kommuner som vil heldigitalisere bygg- og planetaten sin. Foto: Sikri

 

Kontaktperson:

* Sikri, produkt- og markedsdirektør Anne Mette Havaas, mobil 945 06 066

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Digitaliseringsdirektoratet, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.08.2020 07:09
Teknisk løsning ZEVS AS