presseticker

Skip to main content

Tar du ferie fra kildesorteringen?

  Publisert: 22.07.2018 09:00 - av  Henning Poulsen

UTFORDRING. Sommersesongens nesten 15 millioner overnattinger er bra for norsk reiseliv, men setter både miljøet og renovasjonsbransjen på prøve. Foto: Fartein Rudjord

Oslo: Mens de fleste er flinke til å kildesortere avfallet sitt hjemme på kjøkkenet, blir det gjerne annerledes når vi reiser bort. Med noen enkle grep gjør du norgesferien mer miljøvennlig.

I sommermånedene i fjor registrerte Statistisk sentralbyrå nesten 15 millioner overnattinger ved norske hoteller, hyttegrender, campingplasser og lignende steder. Det er bra for reiselivet, men en utfordring for avfalls- og renovasjonsbransjen – og for de som gjerne vil kildesortere avfallet sitt.

 

To kommuner, 145 tonn kildesortert avfall

I Lillesand og Birkenes kan folketallet dobles og i noen tilfeller tredobles i sommermånedene. Derfor har det interkommunale renovasjonsselskapet LIBIR satt opp 64 returpunkter der hytteturister kan kildesortere glass, metall, papp og papir. I fjor tok selskapet imot 52 tonn kildesortert avfall og 260 tonn restavfall fra hytter i de to kommunene.

 

– I tillegg samlet vi inn 26 tonn papp og papir, 14 tonn glass og metall og 14 tonn plast i våre tre miljøstasjoner – samt 39 tonn glass og metall fra kontainere. Her er det naturligvis en del lokale brukere, men alle våre ferierende er hjertelig velkommen til å kildesortere hos oss, sier Johan Jørgen Fossli, daglig leder for LIBIR.

 

– Hytteeiere må gjøre en innsats

Forebygging og opprydding av herreløst avfall er utgangspunktet til det femårige regionale samarbeidsprosjektet Clean Up Lofoten. Leder Monica Kleffelgård Hartviksen understreker at kildesortering krever at eierne av fritidsboliger gjør en innsats, særlig ved utleie.

 

– Informasjon er nøkkelen her. Ved utleie har eier et ansvar for å legge til rette og informere om avfallshåndtering. På nettsiden las-lofoten.no ligger det en oversikt over hvor miljøstasjonene ligger og hva som kan sorteres. Her selges det også sekker for sortering av emballasjeplast fra husholdning, sier Hartviksen.

 

Vil ha mer kildesortering langs veien

Det er registrert i overkant av 50 000 bobiler i Norge, og i tillegg krysser tusenvis av utenlandske bobiler grensen hver sommer. Heidi Agerup i Norsk Bobilforening, etterlyser flere muligheter for kildesortering for bobilferierende og andre som reiser langs veien.

 

– På de fleste raste- og campingplasser er det bare én container til alle typer avfall. Andre steder står det små dunker som fylles opp raskt. Da er det dessverre mange som setter posene ved siden av, noe som fører til at fugler og andre dyr sprer avfallet ut i naturen, sier Agerup, som selv nettopp har kommet tilbake fra en ferietur i bobilen.

 

– Jeg tror nok bobilturister flest ønsker å kildesortere, men det må tilrettelegges for det – og ikke minst informeres om det. Det må settes opp skilt, kanskje på flere språk, som forteller hvor det er muligheter for kildesortering, legger hun til.

 

Lag egne miljøstasjoner

I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Grønt Punkt Norge tidligere i år ble 700 nordmenn spurt hvordan de håndterer avfall på hytta eller landstedet. Mer enn én av tre innrømmer at de kaster alt i samme pose, uten å gjøre noe forsøk på å kildesortere avfallet først. Nesten halvparten av respondentene oppgir at de kildesorterer alt eller deler av avfallet sitt og leverer det i den lokale avfallsordningen. Én av fem tar med deler av avfallet sitt hjem og kildesorterer det der.

 

Dersom man ikke har tilgang til et godt kildesorteringssystem der man ferierer, anbefaler Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, å lage et improvisatorisk kildesorteringssystem på hytta, i båten eller bobilen.

 

– Det holder fint med en pose eller eske for hver avfallstype, slik at alle kan kildesortere avfallet fortløpende. Slik spares tid og det blir ryddig og fint, og det blir enklere å ta med seg avfallet hjem eller til nærmeste miljøstasjon, sier Røine.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekst:

UTFORDRING. Sommersesongens nesten 15 millioner overnattinger er bra for norsk reiseliv, men setter både miljøet og renovasjonsbransjen på prøve. Foto: Fartein Rudjord

 

Kontaktpersoner:

* Grønt Punkt Norge, nettredaktør Karoline Carlsen, mobil 92 26 10 20

* Grønt Punkt Norge, kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad, mobil 95 06 38 05

FAKTABOKSER

FAKTABOKSER

Fire tips for en grønnere norgesferie:

1. Bruk sortere.no og lokale nettsider for å finne returpunkter og miljøstasjoner langs veien og ved feriestedet.

2. Spør utleier eller ansatte i gjestehavn/campingplass om rutiner for avfallshåndtering og hvor nærmeste returpunkt eller miljøstasjon befinner seg.

3. Ha forskjellige poser for ulike avfallstyper, så blir det lettere å kildesortere avfallet underveis.

4. Ikke lag mer mat enn dere kommer til å spise. Da reduserer du både matavfall og emballasjeavfall.

5. Forlat aldri avfall i naturen, selv ikke ved siden av en avfallscontainer.

(Kilde: Grønt Punkt Norge)

 

Dette er Grønt Punkt Norge:

  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.
  • Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas. I over 20 år har materialselskapene som eier Grønt Punkt Norge sørget for at emballasje over hele landet samles inn og blir gjenvunnet. Retursystemene som inngår i Grønt Punkt Norge medlemskapet er de godkjente av Miljødirektoratet.
Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Fr_ Sommer_sortering05.JPG 3,11 MB (7573x5049)
Bilde - vedlegg til sak Fr_ Sommer_sortering02.JPG 1,93 MB (6566x4377)
Bilde - vedlegg til sak Fr_ Sommer_sortering01.JPG 2,11 MB (6898x4599)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.07.2018 09:00
Teknisk løsning ZEVS AS