presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Design som forklarer smerte og fyller blodlagrene

  Publisert: 16.03.2022 18:28 - av  Henning Poulsen

MERE BLOD. Blodbanken trenger flere blodgivere. Dette er utgangspunktet for prosjektet Heart to Heart. Foto: Heart to Heart

TAKTILT. I prosjektet Re-Imagining Pain Communication blir smerte uttrykt på en ikke-verbal måte. Foto: Irene Alterskjær

DESIGN OG SMERTE. Amy van den Hooven mottar DOGA-merket nykommer for Re-Imagining Pain Communication. Foto: Fredrik Salhus

En brukervennlig app som skal motivere flere til å gi blod. En verktøykasse som lar folk beskrive smerte uten å bruke ord. Disse to masteroppgavene hedres nå med DOGA-merket nykommer.

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 16. mars av Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

– DOGA-merket nykommer er en av de viktigste utmerkelsene for unge og ambisiøse formgivere og arkitekter. Årets vinnerprosjekter viser hvordan en ny generasjon utøvere kan tenke nytt om kjente problemstillinger og skape verdier hele samfunnet tjener på, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Heart to Heart: Vil fylle blodlagrene

Hvert år må Blodbanken rekruttere 20 000 nye givere, og ofte minker det faretruende i lagrene. Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å gi blod – og hvordan kan designere hjelpe?

 

– Vi ønsket å utrette en forskjell, samtidig som vi jaktet etter et område som kunne gi et godt utgangspunkt for tverrfaglig designarbeid. Vi landet på blodgiving fordi ingen av oss klarte å gi et godt svar på hvorfor vi selv ikke ga blod. Å komme til bunns i hvorfor så mange sitter på gjerdet, føltes som en kjempeinteressant designutfordring, sier Adelin Gashi.

 

Intuitivt og oppmuntrende

Ved hjelp av metoder fra tjeneste- og interaksjonsdesign skred de to studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til verket. Ved hjelp av intervjuer og innspill fra Oslo universitetssykehus og Røde Kors kartla Gashi og Ehrenberg hvordan dagens blodgivertjeneste fungerer og hva som holder potensielle blodgivere borte.

 

Innsikten ble brukt til å utarbeide prototyper som ble testet ut og bundet sammen til én sømløs og intuitiv løsning. Hensikten med løsningen kan oppmuntre og inspirere brukerne til å gi blod.

 

– Ikke alle kan gi blod, og de som får lov har likevel en del hindere foran seg i starten av giverreisen. Så snart de kommer skikkelig i gang, er blodgiving en veldig fin opplevelse. Du får anledning til å ta en pause i en travel hverdag, og blodet du gir kan redde liv og sørger for et velfungerende helsevesen. De ansatte i blodgivertjenesten gjør en fantastisk jobb for å sikre gode giveropplevelser og fulle blodlagre, sier Kevin Ehrenberg.

 

Grundig og systematisk

Juryen for DOGA-merket nykommer påpeker at prosjektet Heart to Heart bidrar med verdifull innsikt som kan komme helsesektoren, frivilligheten og enkeltmennesker til gode.

 

«Juryen berømmer studentene for grundig og systematisk kartlegging av blodbankenes og blodgivernes behov. De har brukt ny kunnskap til å utvikle nettsider og apper som kan ta blodgivertjenesten i en ny retning. De viser på eksemplarisk måte hvordan tjeneste- og interaksjonsdesign kan brukes til å utforske, utfordre og forbedre eksisterende tjenester,» står det i jurykjennelsen.

 

Re-imagining Pain Communication: Vanskelig å forstå andres smerte

At smerte er en subjektiv opplevelse som det er vanskelig å forklare til andre, er noe de fleste har erfart. Om lag 30 prosent av oss rammes av kroniske smerter i løpet av livet.

 

De siste tre årene har Amy van den Hooven utforsket hvordan vi kommuniserer om smerte. Hun har laget en praktisk verktøykasse som lar oss formidle og forstå smerteopplevelser.

 

– Jeg lever selv med kroniske smerter, og jeg vet hvor vanskelig det er å forklare denne smerten til andre, uansett om det er familie eller legen min. Kompleksiteten gjør at den kan være vanskelig å forstå fullt ut – selv for personen som opplever smerten, sier van den Hooven.

 

Uttrykker seg gjennom gjenstander

Da hun som 19-åring fikk påvist en autoimmun sykdom, bestemte van den Hooven seg for å bruke designfaget for å hjelpe andre med kronisk smerte. Dette ble temaet for masteroppgaven som hun leverte ved Universitetet i Bergen (UiB) i fjor vår.

 

Designeren opprettet sitt eget smertelaboratorium der hun inviterte folk med smerteopplevelser og fagpersoner innen legevitenskap og helsevesenet til intervjuer og workshoper. Her fikk hun også en aha-opplevelse som formet den videre veien for prosjektet.

 

– Det var helt tydelig at ord ofte ikke er nok når folk skal beskrive både fysisk og emosjonell smerte. Derimot er det mange som klarer å uttrykke seg ved hjelp av taktile, fysiske ting. Dette gjorde at jeg etter hvert designet et interaktivt verktøyskrin fullt av gjenstander som hjelper folk med å artikulere smerten de opplever, sier hun.

 

Selv om masteroppgaven er levert, er ikke prosjektet over. Nå jobber van den Hooven med både fagfolk i helsevesenet og studenter ved UiB for å videreutvikle og teste verktøykassen.

 

Skaper et eget smertespråk

Juryen for DOGA-merket nykommer roser prosjektet Re-imagining Pain Communication for å kombinere ulike designdisipliner på nye og spennende måter, og for å skape et alternativt formspråk i en digital tid.

 

«Studenten har undersøkt hvordan pasienter selv kan bidra til å forme et nytt språk for smerte. Juryen applauderer de høye ambisjonene i prosjektet. Vi er imponert over hvordan studenten har samarbeidet med smertepasienter om å utvikle et konsept der fysiske og taktile former tar over når ordene ikke strekker til,» står det i jurykjennelsen.

 

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for bærekraftig omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

(Pressenytt)

 

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket Nykommer her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

Finn mer informasjon om prosjektene her:

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer/onsket-om-a-gi-blod-ma-komme-fra-hjertet/

 

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer/design-for-bedre-smertesprak/

 

 

Kontaktpersoner:

* Re-Imagining Pain Communication, Amy van den Hooven, mobil 46 21 69 56

* Heart to Heart, Adelin Gashi, mobil 46 91 95 50

* Heart to Heart, Kevin Ehrenberg, mobil 95 20 76 18

* Design og arkitektur Norge, Ellen Heggestad, mobil 92 65 35 30

 

 

Bildetekster:

Bilder fra overrekkelsessermonien vil legges ut på denne lenken cirka kl 19:00 i dag: https://www.flickr.com/photos/doganorway/albums/72177720297368169

 

MERE BLOD. Blodbanken trenger flere blodgivere. Dette er utgangspunktet for prosjektet Heart to Heart. Foto: Heart to Heart

 

TAKTILT. I prosjektet Re-Imagining Pain Communication blir smerte uttrykt på en ikke-verbal måte. Foto: Irene Alterskjær

 

DESIGN OG SMERTE. Amy van den Hooven mottar DOGA-merket nykommer for Re-Imagining Pain Communication. Foto: Fredrik Salhus

 

DESIGN FRA HJERTET. (f.v.) Kevin Ehrenberg og Adelin Gashi mottar DOGA-merket nykommer for Heart to Heart. Foto: Heart to Heart

 

APP. En brukervennlig app kan motivere flere blodgivere. Foto: Heart to Heart

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 16.03.2022 18:28
Teknisk løsning ZEVS AS