presseticker

Skip to main content

Tre helseprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:15 - av  Henning Poulsen
Tre helseprosjekter mottar mer enn 1,1 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Midlene kommer gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), og går til å støtte en tverrfaglig, brukersentrert tilnærming.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Bevegelighet for alle

Mange eldre opplever dagens rullatorer som så stigmatiserende at de simpelthen unngår å bruke dem. Samtidig vil den kommende eldrebølgen gi stadig flere nordmenn mobilitetsutfordringer.

 

Nå ønsker Movu Mobility på Hosle å skape et helt nytt produkt. Målet er å fjerne stigma knyttet til rullatoren. Sammen med industri- og servicedesigneren Trine Gedde Celius, designstudent Jon Celius og teknisk ansvarlig Thore Grüner Bjerke er selskapet i gang med et prosjekt der den langsiktige visjonen er å skape mikromobilitet som kan benyttes av alle, uavhengig av alder.

 

Nå får prosjektet 346 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. Prosjektet byr ifølge juryen på en svært relevant og god problemstilling. Juryen lar seg også bevege av mulighetene for sosial og bærekraftig innovasjon.

 

Designdrevet demensomsorg

Befolkningen blir stadig eldre, og det betyr også at flere utvikler demens. Dette legger et stort press på helsesektoren, samtidig som pårørende og andre ressurspersoner ofte strever med å være til nytte.

 

For å heve livskvaliteten for personer med demens ser Asker-baserte Jodacare et behov for å samle og aktivere ressursene rundt pasienten. Selskapet får hjelp av Inventas til å skaffe seg dypere innsikt i primærbrukerne, helsevesenet, de mange tjenestetilbyderne og støttespillerne. De skal også se på samhandlingen mellom alle disse aktørene.

 

Juryen understreker at helsevesenet trenger designdrevet innovasjon for å levere livsviktige tjenester til befolkningen på en bedre og mer brukervennlig måte. De tror dette prosjektet kan hjelpe mange pasientgrupper i fremtiden, og gir prosjektet et tilskudd på 307 000 kroner.

 

Lar eldre hjelpe eldre

Samtidig som en del eldre trenger hjelp i hverdagen, er det mange andre eldre som savner å være til nytte. Hvorfor ikke koble de to gruppene sammen?

 

Nettopp dette er ideen bak den nystiftede gründerbedriften Vil Bidra, som holder til på Vettre i Asker. Med hjelp fra Up North AS og EGGS Design skal bedriten nå finne ut hvem de aktuelle brukerne er, og definerehvilke tjenester de kan tilby.

 

Juryen roser prosjektet for bruke design til å løse en velkjent problemstilling i samfunnet, og setter av 500 000 i DIP-midler fra DOGA.

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer, ikke minst innen helse.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Movu Mobility, Øyvind Gedde, mobil 90 12 84 00

* Vil Bidra, Sverre Steensen, mobil 90 22 20 00

* Jodacare, Kristil Erla Håland, mobil 90 60 64 33

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

MUNNSENSOR. Lipit Solutions har fått DIP-støtte for å satse på munnsensorer.

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:15
Teknisk løsning ZEVS AS