presseticker

Skip to main content

9 av 10 i Nord-Norge sier hei til hen i kassa

  Publisert: 24.01.2024 08:29 - av  Henning Poulsen

GJØR KARRIERE. For mange unge mennesker er stasjonsjobben den første smaken av arbeidslivet. For noen blir det et livslangt karrierevalg. På bildet Kristian Bertelsen, daglig leder på Circle K Økern. Foto: Terje Borud

ELSKER JOBBEN. – Vi har fantastiske mange engasjerte medarbeidere som elsker jobben sin og står på for å skape gode kundemøter rundt om i landet. De fortjener å bli behandlet skikkelig, sier Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge. Foto: Circle K Norge

NORGE TRENGER SERVICE. Bernt Apeland, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, påpeker at Norge er avhengig av sine servicemedarbeidere. Foto: Virke

De aller fleste nordlendinger er hyggelige og høflige mot butikkansatte, ifølge en ny undersøkelse. Likevel melder annenhver medarbeider i Circle K Norge om trakassering på jobb det siste året.

– Sånn skal det ikke være! Selv om de aller fleste kunder er vennlige, er det et lite mindretall som gjør arbeidsdagen tung for de som jobber på stasjonene våre. Dette er en del av et større samfunnsproblem, og rammer både servicemedarbeidere så vel som ansatte i skoler og helsevesenet, sier Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge.

 

Hun påpeker at serviceyrket er en populær vei inn i arbeidslivet for unge mennesker. For mange blir det et livslangt karrierevalg.

 

– Ingen fortjener å bli utsatt for trusler, trakassering og diskriminering, verken på jobb eller ellers. Her må vi gjøre noe, sier Sandsbråten.

 

Innfører omtankedag

Derfor arrangerer selskapet torsdag 25. januar for første gang Kindness day, altså en dag for vennlighet og omtanke, på sine rundt 250 stasjoner over hele Norge.

 

– Hensikten er å støtte medarbeiderne på stasjonene våre, øke bevisstheten i samfunnet og ikke minst takke alle de gode kundene våre som alltid oppfører seg fint, sier Sandsbråten.

 

De fleste i nord er hyggelige, men…

På skrivebordet har HR-direktøren to Opinion-undersøkelser. I den ene beskriver den jevne nordlending hvordan hen oppfører seg mot medarbeidere i servicebransjen. I den andre forteller Circle K Norges egne ansatte hvordan de opplever møtet med kundene.

 

Ni av ti respondenter fra Nordland, Troms og Finnmark opplyser at de som regel sier hei til ansatte i servicebransjen. Like mange svarer at de er bevisste på at deres oppførsel påvirker arbeidsdagen til ansatte i servicebransjen.

 

Likevel medgir 1 av 14 respondenter fra Nord-Norge at de av og til ikke oppfører seg slik de burde mot mennesket bak kassen.

 

I den interne undersøkelsen forteller halvparten av stasjonsmedarbeiderne at de ble utsatt for trakassering i fjor. Særlig kvinnelige og unge ansatte rammes av dette. Én av fem har opplevd truende oppførsel, like mange har fått uønskede, seksuelle kommentarer fra kunder.

 

Vi er helt avhengig

Bernt Apeland mener at trakassering i servicebransjen er et problem som må tas på største alvor. Han er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke som har 25 000 medlemmer i handels- og tjenestenæringene, deriblant Circle K Norge.

 

– Dette er mennesker som går på jobb for alle oss andre – hver eneste dag. Det er servicemedarbeidere som jobber dag, natt og når vi andre skal fylle tanken eller kjøpe kaffe på vei til påskeferie. Det er ansatte som på lik linje med alle andre arbeidstakere fortjener respekt og trygghet når de er på jobb, sier Apeland.

 

I Norge er cirka 365 000 personer ansatt i varehandelen, mens drøye 100 000 jobber i overnatting- og serveringsbransjen. I både by og bygd er alle avhengige av tjenestene de leverer, ifølge Apeland.

 

– Hver eneste dag treffer vi disse menneskene på jobb. Uten dem vil næringslivet – og folks hverdag ikke lenger gå opp. Det er derfor viktig at alle aktører i arbeidslivet og politikere jobber sammen mot trakassering, og for et stabilt og godt arbeidsmiljø, sier Apeland.

 

Og legger til:

 

– All form for trakassering er alvorlig, spesielt for den enkelte som blir utsatt for det på jobb. Men det er også alvorlig fordi Norge er helt avhengig av at folk vil jobbe i denne bransjen, og at vi fremover også får inkludert enda flere i arbeid i servicebransjen.

 

Mener serviceansatte må tåle trakassering

Jobber du i et serviceyrke, bør du tåle mer trakassering enn i andre yrker. Det mener fire prosent av de fra Nordland, Troms og Finnmark som deltok i den befolkningsrepresentative undersøkelsen.

 

– De aller fleste kundemøtene går helt fint, og folk oppfører seg jevnt over bra. Men så har du altså dette mindretallet, som faktisk utgjør om lag en kvart million mennesker på landsbasis, som mener at serviceansatte må forvente å bli behandlet dårlig. Her tror jeg vi finner kjernen i problemet, sier Nina Sandsbråten i Circle K Norge.

 

Rasisme og seksuell trakassering

Hun snakker jevnlig med stasjonsmedarbeidere i selskapet, og får høre mye rart. Blant annet om tredjegenerasjonsinnvandreren som fikk beskjed om å reise hjem dit hun kommer fra. Og om eldre menn som i full offentlighet forsøker å få med seg hjem unge, kvinnelige stasjonsmedarbeidere.

 

– Sånt er helt uakseptabelt. Vi strekker oss langt for å ha fornøyde kunder, men alt har en grense. Du finner et stort antall spennende karrieremuligheter innenfor serviceyrket, og vi har fantastiske mange engasjerte medarbeidere som elsker jobben sin og står på for å skape gode kundemøter rundt om i landet. De fortjener å bli behandlet skikkelig, sier Sandsbråten.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

GJØR KARRIERE. For mange unge mennesker er stasjonsjobben den første smaken av arbeidslivet. For noen blir det et livslangt karrierevalg. På bildet Kristian Bertelsen, daglig leder på Circle K Økern. Foto: Terje Borud

 

ELSKER JOBBEN. – Vi har fantastiske mange engasjerte medarbeidere som elsker jobben sin og står på for å skape gode kundemøter rundt om i landet. De fortjener å bli behandlet skikkelig, sier Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge. Foto: Circle K Norge

 

NORGE TRENGER SERVICE. Bernt Apeland, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, påpeker at Norge er avhengig av sine servicemedarbeidere. Foto: Virke

 

 

Kontaktpersoner:

* Circle K Norge, kommunikasjons- og bærekraftdirektør Kjetil Foyn, mobil 93 25 11 99

* Virke, seniorrådgiver kommunikasjon – Kaja Kirkerud, mobil 40 24 38 40

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Circle K Norge, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 24.01.2024 08:29
Teknisk løsning ZEVS AS