presseticker

Skip to main content

Sosialt umodne bedrifter på hjemmebane

  Publisert: 25.10.2010 08:00 - av  Henning Poulsen

IKKE BARE TIL UTVORTES BRUK: – Mange bruker sosiale medier kun som en reklameflate for bedriften. Da har man ikke tatt innover seg hva sosiale medier egentlig handler om, påpeker Heum. Foto: Ketil Jacobsen

Oslo: Mens nesten tre av fire norske bedrifter har prøvd seg på sosiale medier som Facebook og Twitter, er det bare noen få prosent som bruker sosiale medier innad i organisasjonen. – Mange er fremdeles grønne her, sier Ole Johan Heum i Steria.

Tvitring. Tilhengere. Blogging. Digging. Wikier. Venner. Dette er begreper som har blitt dagligtale på landets arbeidsplasser, både i kantinen og på styrerommet. For ett år siden styrte 40 prosent av større norske bedrifter helt unna sosiale medier. Nå har den usosiale andelen skrumpet til 27 prosent, viser en ny undersøkelse Medialect har gjennomført for it-konsulentselskapet Steria.

 

– Det blir litt som da internett gjorde sitt inntog på midten av 90-tallet – det tok litt tid før alle skjønte hvor viktig den nye kanalen var. I dag er det vanskelig å forestille seg en arbeidshverdag uten nett, og slik vil vi nok tenke om sosiale medier om noen år, spår Heum, som er leder for Sterias tjenester innen samhandling i Norge.

 

I undersøkelsen sier 69 prosent av respondentene seg enig i at sosiale medier er svært eller ganske viktig for sin bedrift. I fjor høst var andelen under 50 prosent. – Dette kan ha sammenheng med at sosiale medier som tankegang stadig oftere knyttes opp mot tradisjonelle løsninger som intranett, CRM og andre arbeidsstøtteverktøy, påpeker Heum.

 

Positive sosiale erfaringer

Av de bedriftene i undersøkelsen som har gjennomført sosiale medieprosjekter, svarer hele fire av fem at resultatene har vært vellykkede. Det kan ifølge Heum tyde på bruken av sosiale medier er i ferd med å modnes også på den profesjonelle arena.

 

– Selv om noen snubler i forsøkene, så ser vi flere eksempler på bedrifter som lykkes. Brukt riktig kan sosiale medier både være kostnadseffektivt og tilføre en ny dimensjon til alt fra kundedialog og markedsføring til produktutvikling og innovasjon.

 

Usosialt i eget hus

Samtidig som alt fra klesprodusenter og skobutikker til eiendomsmeglere og yoghurtprodusenter nå gjør sine inntog i sosiale nettsamfunn, er det bare sju små prosent av virksomhetene som aktivt bruker sosiale verktøy i egen organisasjon.

 

– For de aller fleste er sosiale medier fremdeles kun til utvortes bruk, og i verste fall bare enda en reklameflate for bedriften. Da har man ikke tatt innover seg hva sosiale medier egentlig handler om, påpeker Heum.

 

Han mener det ligger et stort potensial i å bruke sosiale medier internt i de aller fleste organisasjoner. – Det finnes allerede en rekke verktøy som passer godt til virksomheter i både offentlig og privat sektor, for eksempel Yammer og Socialtext. Disse kan bidra til å koble kompetanse og oppmuntre til dialog, forklarer Heum.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Steria, avdelingsleder Ole Johan Heum, mobil 917 38 164

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

Dette er Steria:

Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer tjenester innen it- og forretningsrådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 16 land og teller 19 000 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre Tollvesenet, DnB NOR, Statens Pensjonskasse, Telenor og Forsvaret.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak ole johan heum.jpg 625,87 kB (4724x3150)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 25.10.2010 08:00
Teknisk løsning ZEVS AS