presseticker

Skip to main content

Kongelig gave fra Rogaland i unik utstilling

  Publisert: 22.05.2012 07:54 - av  Maren Thorsen Bleskestad

Folkegave fra Stavanger: Maleriet Fra Jæren av August J. Jacobsen ble overlevert dronning Maud i anledning fødselsdagen 26. november 1905. Gaven var fra kvinner i Stavanger. Foto: Jan Haug/Det kongelige hoff

Kroningsgave fra Haugesund: 7. mai 1907 kunne byens innbyggere lese følgende melding i Haugesunds Avis: ”Kroningsgaven fra Haugesund, Kolstøs maleri av Haraldshaugen, er gjennom Stortingsmann Wrangell overlevert Kongeparet som uttalte sin Glæde og Tak for den vakre gave.” (Hentet fra boken Fredrik Kolstø. Fragmenter av et kunstnerliv av Geirmund Ihle. Foto: Jan Haug/Det kongelige hoff

Kong Haakon og dronning Maud ble tatt imot av det norske folk med stor begeistring etter unionsoppløsningen i 1905. Nå stilles folkegaver til kongeparet ut, deriblant gaver fra kvinner i Haugesund og Stavanger.

I 1905 sto Slottet i Kristiania (Oslo) nesten tomt tilbake. Sju jernbanevogner lastet med private gjenstander og utstyr tilhørende kong Oscar II var blitt sendt til Stockholm. En nasjonal dugnad ble satt i gang.

 

– Kvinner fra hele Norge sørget for en storstilt gaveinnsamling for å fylle hjemmet til Norges nye kongepar, forteller Trond Indahl, kurator ved Kunstmuseene i Bergen.

 

Unike folkegaver

24. mai åpner utstillingen Gavebordet. Folkegaver til kong Haakon og dronning Maud 1905-06 med kong Harald og dronning Sonja som hedersgjester. Her kan publikum se noen av gavene skjenket i anledning dronning Mauds fødselsdag i 1905 og til kroningen i 1906.

 

– Innsamlingen til kong Haakon og dronning Mauds ankomst i Norge var preget av en sterk dugnadsånd blant folket og av at tiden var knapp. Dronningen hadde fødselsdag dagen etter at kongeparet skulle ankomme landet. Det ble en god anledning til å overrekke gaver, forteller Ingeborg Lønning, Slottets seksjonsleder for kunst.

 

Motiv fra Jæren

Det var først og fremst kvinnegrupper som tok initiativet til den storstilte innsamlingen. Det hele startet i Kristiania, men ideen spredte seg snart til Stavanger og Haugesund. Til sin fødselsdag 26. november 1905 mottok dronning Maud maleriet Fra Jæren av August J. Jacobsen.

 

– Kvinnene i Stavanger valgte naturlig nok ut et lokalt motiv. Jacobsen ble vurdert som en av byens viktigste unge billedkunstnere på den tiden, forteller Indahl.

 

Symbolsk kroningsgave fra Haugesund

Gavevalgene gjenspeiler hvor viktig nasjonsbyggingen var etter unionsoppløsningen. Nasjonalfølelsen blomstret, og det var viktig å vise stolthet over norsk tradisjonsarv.

 

– Det er spesielt tydelig i Haugesund-borgernes valg av kroningsgave: Fredrik Kolstøs maleri fra Haraldshaugen med Haraldstøtten midt i bildet. Dette er et historisk motiv som refererer til samlingen av Norge og har en sterk symbolverdi. Det er tydelig at man var opptatt av å knytte seg til Norges storhetstid: vikingtiden og middelalderen. Gavene skulle ikke bare fungere som kunst, men også som symboler, forklarer Indahl.

 

Han er imponert over den enorme givergleden fra det norske folk i denne perioden. – Det lokale engasjementet var overveldende, sier han.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekst 1:

Folkegave fra Stavanger: Maleriet Fra Jæren av August J. Jacobsen ble overlevert dronning Maud i anledning fødselsdagen 26. november 1905. Gaven var fra kvinner i Stavanger. Foto: Jan Haug/Det kongelige hoff

 

Bildetekst 2:

Kroningsgave fra Haugesund: 7. mai 1907 kunne byens innbyggere lese følgende melding i Haugesunds Avis: ”Kroningsgaven fra Haugesund, Kolstøs maleri av Haraldshaugen, er gjennom Stortingsmann Wrangell overlevert Kongeparet som uttalte sin Glæde og Tak for den vakre gave.” (Hentet fra boken Fredrik Kolstø. Fragmenter av et kunstnerliv av Geirmund Ihle. Foto: Jan Haug/Det kongelige hoff


Faktaboks 1
Den kongelige reise
* Regjeringens gave til kongeparet består av fire store utstillinger og to vandreutstillinger og har fått prosjektnavnet Den kongelige reise.

* Prosjektet organiseres av Nasjonalmuseet for kunst. Utstillingene vises flere steder i Norge i 2012-2014. Utstillingene er basert på kunst- og kulturhistoriske gjenstander fra de kongelige samlingene.


* Den første utstillingen Kongelige reiser 1905–2005 viser en kongefamilie i møte med sitt land og folk samt på utenlandsreiser. Utstillingen finner sted på Kunstindustrimuseet i Oslo fra 15. februar til 26. august og er et samarbeid mellom Det kongelige Slott og Nasjonalmuseet for kunst. Avdelingsdirektør Widar Halén og konservator Nina Høye er kuratorer.
* 24. mai åpner praktutstillingen Gavebordet i Bergen, der folkegaver skjenket det nye kongeparet i 1905–1906 stilles ut. Kurator er førstekonservator Trond Indahl. Utstillingen vises i Permanenten / Kunstmuseene i Bergen i perioden 24. mai–2. september 2012.

 

* Utstillingen i Tromsø og Trondheim åpner i 2013.
* I vandreutstillingen for skoler, Konge uten krone, vises et utvalg bilder fra Slottets fotosamling, mens vandreutstillingen Den lengste reisen (1940–45) handler om kongefamiliens lange og ufrivillige utenlandsopphold under annen verdenskrig.


* For mer informasjon: www.denkongeligereise.no
Kontaktpersoner:

* Nasjonalmuseet for kunst, kommunikasjonsdirektør Jean-Yves Gallardo, mobil 992 89 629
* Nasjonalmuseet for kunst, prosjektkoordinator Anniken Thue, mobil 948 79 044
* Nasjonalmuseet for kunst, prosjektleder Elsebet Kjerschow, mobil 936 06 155

* Kunstmuseene i Bergen, kurator og prosjektleder Trond Indahl, mobil 915 53 454

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Maleri fra Stavanger.JPG 12,20 kB (2362x1776)
Bilde - vedlegg til sak Maleri fra Haugesund.JPG 1,47 kB (2362x1021)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Nasjonalmuseet, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.05.2012 07:54
Teknisk løsning ZEVS AS