presseticker

Skip to main content

Norsk stiftelse blir verdensledende på energirådgiving og sertifisering

  Publisert: 27.01.2021 07:00 - av  Henning Poulsen
Høvik: DNV GL slår sammen forretningsområdene olje, gass og fornybar energi. Resultatet er verdens ledende uavhengige aktør innen energirådgiving og sertifisering.

– Nå samler vi 4000 energieksperter, og blir dermed verdensledende, både som ressursmiljø for uavhengige energirådgivere og som sertifiseringsselskap, sier Ditlev Engel, som blir leder for det nye forretningsområdet i DNV GL.

 

Det nye forretningsområdet får navnet Energy Systems, og er i drift allerede fra 1. februar. Én måned senere skifter DNV GL navn til DNV.

 

– Vi endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem, der fornybar energi vil utgjøre en større andel av energibalansen, og karbonfjerning blir stadig viktigere. Energy Systems vil stå for sertifisering, rådgivning og digitale overvåkingstjenester til hele verdikjeden knyttet til energi, sier Engel.

 

Betjener hele energimarkedet

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL, forteller at et energimarked er i rask endring, og at etableringen av Energy Systems er et svar på dette.

 

– Vi ønsker å sette våre kunder i stand til å håndtere energiskiftet – raskere. Ved å slå sammen vår fagkunnskap kan vi yte bedre tjenester til de av våre kunder som opererer i, og er på vei inn i energimarkedet. Denne nye strukturen vil sikre at vi kan betjene alle deler av energimarkedet, sier han.

 

Selv om fornybar energi øker sin markedsandel, vil DNV GL fortsette å arbeide med olje- og gassektoren i omstillingen rettet mot karbonfjerning. Ditlev Engel påpeker at naturgass sannsynligvis vil være den største energikilden frem mot 2050, mens hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring vil bli viktige verktøy til bruk i de sektorene der energiskiftet byr på større utfordringer.

 

– Å samle kreftene i Energy Systems gir oss tilstrekkelig størrelse til å arbeide med ledende næringsaktører for å bistå med å oppskalere grønn energiteknologi og optimalisere sikkerheten hele veien fra produksjon til forbruk. Det er liten tvil om at vi er på vei mot en ødeleggende global oppvarming, men vi har teknologien til å gjennomføre et enda raskere skifte. Jeg ser en større vilje blant politikere og selskaper til å trappe opp karbonfjerningen i sektoren, og vi i DNV GL er klare til å gjøre vårt, slik at vi kan takle den nødvendige omstillingen i energisystemet mye raskere, sier han.

 

Kjøper amerikanske rådgivere

Samtidig kunngjør DNV GL oppkjøp av det USA-baserte rådgivende ingeniørselskapet ERS Inc.

ERS består av rundt 80 eksperter, og bistår i likhet med DNV GL sine kunder med å styre og redusere energikostnader gjennom tjenester som design, formidling, implementering og evalueringer. ERS vil bli en integrert del av DNV GL.

 

– Gitt takten i energiskiftet er det naturlig at vi ser utenfor vår egen organisasjon etter oppkjøpsmuligheter. Den fagkunnskapen og tilnærmingen til digitale løsninger som ERS har vist, er på linje med vår egen visjon og tjenesteprofil, og jeg er sikker på at våre kunder i Nord-Amerika og andre steder vil bli begeistret over at vi nå har enda flere fagfolk i våre rekker, sier Remi Eriksen.

 

I tiden fremover vil DNV GL bli et selskap bestående av tre store enheter som omfatter rundt 12 000 fagfolk: det ledende maritime klassifiseringselskapet, verdens største ressursmiljø av uavhengige energieksperter og sertifiseringsselskap, og en leverandør av kvalitetssikringstjenester som setter standarden for sikkerhet i produkter og verdikjeder.

 

 

Kontaktpersoner

* DNV GL Energy Advisory, områdedirektør for Norden og Baltikum - Erik Dugstad,

mobil 408 41 662, e-post erik.dugstad@dnvgl.com

* DNV GL Energy, kommunikasjonsrådgiver Anders Lindgren, mobil 901 32 880, e-post anders.lindgren2@dnvgl.com

 

Om DNV GL

DNV GL er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land.

Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV GL bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV GL sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Remi Eriksen - foto Sturlason.jpg 8,47 MB (4724x3144)
Bilde - vedlegg til sak Ditlev Engel.jpg 4,27 MB (2362x3543)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for DNV, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 27.01.2021 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS