presseticker

Skip to main content

Plastsorterer for 1600 biler i Østfold

  Publisert: 09.12.2015 07:36 - av  Dag Yngve Dahle
Innlevering av plastemballasje fra husholdningene i Østfold har hittil i år spart atmosfæren for mer CO2-utslipp enn utslippet fra 1600 biler.

Fra januar til og med oktober i 2015 har husholdningene i Østfold levert totalt 1229,2 tonn plastemballasje fra husholdninger til gjenvinning. Fylket er med det i midtsjiktet blant landets fylker når det gjelder plastinnsamling, viser ferske tall fra Grønt Punkt Norge AS.

 

Etter innsamling blir urenheter, etiketter og fragmenter som ikke egner seg for gjenvinning skilt fra og resten går videre til produksjon av nye plastprodukter.

For Østfold betyr det at om lag 983,4 tonn plast går videre til resirkulering. Hvert tonn som resirkuleres, gir en 2,7 tonn reduksjon i CO2-utslippene. 983,4 tonn resirkulert plast reduserte dermed utslippene til atmosfæren med 2655,2 tonn CO2.

 

Mye per innbygger

CO2-utslippet fra 1600 biler i ti måneder (januar til og med oktober) er 2600 tonn.* Plastgjenvinningen i Østfold sparte altså miljøet for mer CO2-utslipp enn utslippet fra 1600 biler.

 

– Dette viser at selv mindre tiltak gir betydelige gevinster for miljøet. Nordmenn er i internasjonal sammenheng flinke til å levere inn plastemballasje for gjenvinning, men jeg oppfordrer alle nordmenn til å bli enda flinkere, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

 

Hordaland topper lista med 2425 tonn plastemballasje levert til gjenvinning hittil i år. Nærmest Hordaland kommer Vestfold, der husholdningene hittil i år har levert 2335 tonn plastemballasje fra husholdninger til gjenvinning - en imponerende mengde tatt i betraktning at fylket har under halvparten som mange innbyggere som Hordaland.

 

Akershus gjør det også svært godt med en total mengde på 2245,9 tonn husholdningsplast, Også i Rogaland samler husholdningene inn mye plastemballasje, mens Oslo må se seg slått av mange fylker.

 

Minst husholdningsplast blir samlet inn i Finnmark, der den totale mengden var 54,7 tonn. I Troms var mengden 236,7 tonn, mens tallet for Nord-Trøndelag var 242,6 tonn plastemballasje.

 

– Fylkenes innbyggertall har selvfølgelig noe å si her, men noen fylker er åpenbart flinkere enn andre, påpeker Røine.

 

Mye gjenvinnes

Grønt Punkt drifter plastreturordningen i Norge. På få år har mengden plastemballasje som gjenvinnes her i landet økt betydelig. Det kommer dels av at stadig flere kommuner etablerer plastinnsamling for innbyggerne og dels av at folk er blitt mer oppmerksom på at også plast kan leveres til gjenvinning.

 

– Biler og fly er ikke de eneste kildene til CO2-utslipp, slik man av og til kan få inntrykk av ved å lese avisene. Produksjon og brenning av plast gir utslipp av denne klimagassen, og derfor er det viktig å resirkulere plasten for å redusere CO2-utslippene, sier Røine.

 

De aller fleste husstander i Norge kan levere sin plastemballasje til gjenvinning, mens det i mange andre land kun finnes systemer for plastflasker og plastbeholdere. Gjenvinningsgraden er også blitt høyere.

 

– Miljøgevinsten av plastgjenvinning er stor. Den innleverte plasten sorteres og går videre som råvare i produksjon av nye plastprodukter, sier Røine.

 

*En gjennomsnittlig ny bil slipper ut 130 gram CO2- per kilometer. Kjører bilen i snitt 15.000 kilometer per år, slipper den ut 1950 kilo eller 1,95 tonn CO2- per år. På ti måneder utgjør det 1625 kilo eller 1,625 tonn. 1600 biler med et utslipp på 1,625 tonn hver blir 2600 tonn.

Fakta om plastemballasje:

 

  • I 2014 kildesorterte den norske befolkningen cirka 30.000 tonn husholdningsplast.
  • I 2015 har om lag 95 prosent av befolkningen mulighet til å levere plastemballasje til gjenvinning gjennom kommunale ordninger.
  • Nye tall fra Ipsos viser at kun en fjerdedel av befolkningen ofte leverer skitten plast til gjenvinning, noe som betyr at tre fjerdedeler er bevisst på at plasten bør være ren for at den skal kunne gjenvinnes.

 

Grønt Punkt Norge:

 

  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

 

  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.

 

  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle med på næringslivets emballasjedugnad.

 

Kontaktperson:

Grønt Punkt Norge v/ kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad, mobil 95063805.

 

Bildetekst:

DET NYTTER. – Selv mindre miljøtiltak kan gi betydelige gevinster, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. Foto: Johnny Syversen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Jaana Røine des15 bredde.jpg 872,39 kB (2365x3354)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 09.12.2015 07:36
Teknisk løsning ZEVS AS