presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2020:

Talentpris til tre bærekraftige prosjekter

  Publisert: 22.01.2020 10:32 - av  Henning Poulsen

Aurora Bratli Brunvoll mottar DOGA-merket Nykommer på onsdag. Foto: Aurora Bratli Brunvoll

Atdhe Illyrian Belegu utmerkes for prosjektet «03 Assembly Place», som tar for seg hvordan nedlagte Fjell senter kan få nye bruksområder. Foto: Atdhe Illyrian Belegu

Ida Wressel og Nikolina Søgnen, som jobber sammen som Bonitet Arkitekter, mottar DOGA-merket Nykommer for masteroppgaven Barking up the right tree. Foto: Ida Wressel

Ida Wressel og Nikolina Søgnen vil at byggebransjen skal velge lokalt tre. Atdhe Illyrian Belegu ønsker å transformere nedlagte kjøpesentre. Aurora Bratli Brunvoll har laget rasjoneringskort for å konkretisere klimakrisen. Nå får de utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.

Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

 

Wressel og Søgnen er også nominert til DOGA Hedersmerket, som deles ut onsdag kveld.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), forteller at årets mottakere av DOGA-merket Nykommer er unge og fremadstormende designere og arkitekter som går i bresjen for et mer bærekraftig og inkluderende samfunn.

 

Inspirert av krigsrasjonering

Årlig står en gjennomsnittsperson i Norge for et utslipp tilsvarende 8,4 tonn CO₂. Dette er mer enn fire ganger så mye som FNs anbefalinger.

 

Denne problemstillingen har Aurora Bratli Brunvoll tatt tak i med sin masteroppgave ved Kunsthøgskolen i Oslo, som bærer navnet «Vi har en krise». Hun har hentet inspirasjon fra rasjoneringskortene fra annen verdenskrig samt fra Kriseårets kjøkkenalmanakk, som kokebokforfatter og husholdningslærer Henriette Schønberg Erken ga ut i 1939.

 

I rasjoneringskortene til Bratli Brunvoll er det ikke mat og brensel, men klimagassutslipp og personlig forbruk som er knapphetsgodene. Her blir klær, sko, flyreiser, bilkjøring og kjøttforbruk «rasjonert», slik at brukeren enklere kan se hva han eller hun kan gjøre for å redusere eget klimagassutslipp.

 

Juryen er imponert over resultatet, og roser Aurora Bratli Brunvoll for å formidle et stort og for mange abstrakt tema med enkle midler:

 

«Vi synes prosjektet gjør det store mer fattbart på en finurlig, snedig måte, ved at den visuelle kommunikasjonen bruker kjente grep fra historien i en ny kontekst. Dette trekker tråder tilbake i tid, som ikke bare gir håp om at vi kan komme oss gjennom hvis alle tar i et tak, men samtidig understreker at vi har en krise,» står det i jurykjennelsen.

 

Vil ha tresamarbeid på Vestlandet

Ida Wressel og Nikolina Søgnen, som jobber sammen som Bonitet Arkitekter, er nominert for masteroppgaven Barking up the right tree, som er levert ved Bergen Arkitekthøgskole.

 

I oppgaven viser Wressel og Søgnen hvordan det kan være lønnsomt, både økonomisk og samfunnsmessig, å velge lokale tresorter. Lokalt tømmer trenger ikke være dyrere enn tømmer fra utlandet når alle kostnader regnes inn – og den lokale treindustrien organiseres bedre.

 

Wressel og Søgnen har intervjuet lokale sagbruk og høvlerier samt andre representanter for treindustrien på Vestlandet. De har avdekket en rekke utfordringer, blant annet knyttet til felles forståelse og kunnskapsoverføring.

 

I oppgaven argumenteres det for at arkitekter kan være pådrivere for en styrking av lokal treindustri. Dette kan realiseres gjennom et tett og tverrfaglig samarbeid mellom arkitektbransjen og treindustrien.

 

I juryvurderingen roses prosjektet for nøyaktighet og grundighet.

 

«De har sett på hele verdikjeden – fra bærekraftig skogbruk til konkret arkitektur – og jobber i et perspektiv på 100 år. De legger opp strategier og virkemidler for å skape innovasjon og kunnskap om lokale tresorter, blant annet ved å prosjektere et treakademi på Voss,» står det i jurykjennelsen.

 

Fra nedlagt kjøpesenter til sosial møteplass

Hva kan et nedlagt kjøpesenter brukes til? I sin masteroppgave ved Bergen Arkitekthøgskole har Atdhe Illyrian Belegu sett nærmere på hvordan nedlagte Fjell senter i Drammen kan brukes til glede for innbyggerne i bydelen.

 

I oppgaven «03 Assembly Place» argumenterer Belegu for å videreutvikle eksisterende bygningsmasse fremfor å bare rive og bygge nytt. Belugu viser hvordan det nedlagte kjøpesenteret kan gjøres om til et åpent og fleksibelt samlingssted for innbyggerne i bydelen – særlig de unge.

 

Juryen er imponert over hvordan Belegu tilrettelegger for sosial bærekraft i Fjell bydel.

 

«Det er spennende hvordan det «uferdige designet» er selve designet. Nedstrippingen av lokalet gjør at det kan brukes til flere typer aktivitet, og det er en fin måte å løfte frem innbyggernes forskjellige sosiale behov og ønsker på. For eksempel er det lett å se hvordan Fjell senter kan bli et sted å være for ungdommene i bydelen,» skriver juryen i sin kjennelse.

 

Innovasjonspådriver

DOGA-merket Nykommer, som tidligere het Unge talenter, deles ut årlig i forbindelse med DOGA-dagen.

 

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra kl. 10.00 på onsdag.

 

Uredigerte bilder fra prisoverrekkelsen legges ut her i løpet av kvelden: https://flic.kr/s/aHsmKSK1ah (Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge)

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen

 

Kontaktpersoner:

* Aurora Bratli Brunvoll, mobil 934 16 957

* Atdhe Illyrian Belegu, mobil 930 86 584

* Ida Wressel, epost ida.wressel@hotmail.com

* Design og arkitektur Norge, rådgiver DOGAs priser Stine Fantoft Berg, mobil 957 52 022

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Aurora Bratli Brunvoll mottar DOGA-merket Nykommer på onsdag. Foto: Aurora Bratli Brunvoll

 

Atdhe Illyrian Belegu utmerkes for prosjektet «03 Assembly Place». Foto: Atdhe Illyrian Belegu

 

Ida Wressel og Nikolina Søgnen, som jobber sammen som Bonitet Arkitekter, mottar DOGA-merket Nykommer for masteroppgaven Barking up the right tree. Foto: Ida Wressel


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.01.2020 10:32
Teknisk løsning ZEVS AS