presseticker

Skip to main content

Tre miljøprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:20 - av  Henning Poulsen
En barnesko som varer evig. Et kjøkken som kutter i matavfallet. En alge som du kan pakke maten i. Disse tre miljøprosjektene mottar nå om lag 1,5 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Tare mot plastforsøpling

I januar i år vant designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue hovedprisen under DOGA-dagen 2020, selve DOGA Hedersmerket, for prosjektet DYPP. Nå har de to stiftet selskapet Dypp AS for å utforske videre hvordan norsk tang og tare kan erstatte tradisjonell emballering.

 

Sammen med Snøhetta ønsker Dypp å utforske mulighetene som ligger i tarebasert bioplast. Ved hjelp av et designdrevet innovasjonsprosjekt skal de studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttforbrukere.

 

Nå drypper det 400 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Juryen mener prosjektet har en fremragende innovasjonsgrad og at det kan tilføre norske industri store verdier dersom det lykkes.

 

Varige, sirkulære barnesko

Barn flest vokser to skostørrelser hvert år, noe som betyr at foreldrene må kjøpe 10 nye skosett i løpet av de fem første leveårene. Og fordi ganske mange foreldre fremdeles er ukomfortable med tanken på å la sko gå i arv, betyr det at mange sko går i søpla.

 

Derfor ønsker Viking Outdoor Footwear å utvikle varige barnesko, altså sko som er designet for å enkelt kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes. Skofabrikanten har fått med designbyrået Reform Projects på laget. Prosjektets første mål er å utvikle en eller flere prototyper på sirkulære barnesko. Deretter er planen å designe en sirkulær tjeneste som skoene kan være en del av.

 

I jurybegrunnelsen trekkes det fram at søknaden reiser en viktig problemstilling i en stor næring, og at det fortsatt er mye rom for innovasjon knyttet til gjenbruk og bærekraftig produksjon. Juryen mener også det er en styrke at etablerte aktører som Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og Norsk Gjenvinning er med på prosjektet, som nå får 530 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Kutter matavfall på kjøkkenet

I dag står husholdningene for 60 prosent av matavfallet i Norge. Kan kjøkkenet ditt hjelpe deg med å kaste mindre mat?

 

North Kitchen og Snøhetta Design mener dagens kjøkken er konstruert for andre tider og behov. Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess ønsker de å utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for tilberedning, lagring og dyrking av mat samt håndtering av avfall.

 

Juryen synes det er spennende med et prosjekt som vil snu opp-ned på noe vi gjerne tenker på som gjennomdesignet, nemlig kjøkkenet, og disker opp med 550 000 kroner i innovasjonsstøtte.

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er 11. gang Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år mottok programmet hele 190 søknader, en ny rekord i DIP-sammenheng, om å få utbetalt rekordhøye 110 millioner kroner. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* North Kitchen, Jørgen Færevaag, mobil 99 64 91 73

* Viking Outdoor Footwear, Ida Botnevik Fjell, mobil 90 97 70 43

* Dypp, Frida van der Drift Breivik, mobil 92 69 71 90

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

GRØNT KJØKKEN. North Kitchen skal utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for tilberedning, lagring og dyrking av mat samt håndtering av avfall.

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:20
Teknisk løsning ZEVS AS