presseticker

Skip to main content

Reduserer NOx-utslipp langs norske veier

  Publisert: 25.04.2013 07:00 - av  Kari Magnussen

MINDRE NOX-UTSLIPP: Rune Olsen i Plantefoss fyller opp med diesel og AdBlue, et stoff som gjør at 90 prosent av NOx-utslippene i eksosen brytes ned til nitrogen og vanndamp. I fjor solgte Statoil Fuel & Retail 3,5 millioner liter AdBlue, noe som sparte norske veier for utslipp av om lag 1750 tonn NOx. Foto: Johnny Syversen.

 

64 STASJONER: Statoil Fuel & Retail har foreløpig 64 AdBlue-pumper på stasjoner over hele landet, og planlegger å sette opp flere. Her fyller Rune Olsen i Plantefoss opp med diesel og AdBlue. Foto: Johnny Syversen

 

Oslo: Stadig flere i lastebilnæringen tar i bruk tilsetningsstoffet AdBlue, som reduserer utslippet av miljø- og helseskadelig nitrogenoksid (NOx). Over hele landet øker Statoil Fuel & Retail antall stasjoner med AdBlue-pumper.

– NOx forsurer miljøet og er skadelig for luftveiene. AdBlue er et viktig verktøy for å redusere NOx-utslipp i Norge, og så langt har vi 64 bensinstasjoner som leverer AdBlue til tungtransporten. Vi vurderer fortløpende å utvide nettverket med AdBlue-pumper, sier Terje Lundsten, som er kommersiell utvikler i Statoil Fuel & Retail Norge.

 

NOx-utslippene i Norge ligger fortsatt 14 prosent over utslippstaket som er fastsatt i Gøteborgprotokollen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Deres beregninger viser at utslippene fra veitrafikk utgjorde nesten 21 prosent av de totale utslippene av nitrogenoksider i 2011. Men de har også gått ned med åtte prosent siden 1990.

 

For å få bedre luft langs norske veier kuttes NOx-utslipp fra tungtransport ved å sprøyteAdBlue, en flytende blanding av vann og nitrogenforbindelsen urea, inn i eksosen til lastebiler og busser som går på diesel. Dette er mulig på de fleste moderne diesellastebiler og -busser. I fremtiden kan AdBlue også bli vanlig i personbiler.

 

Selger stadig mer

Bruk av AdBlue gjør at opptil 90 prosent av NOx-utslippene brytes ned til ufarlig nitrogen og vanndamp, ifølge Yara som produserer AdBlue. Yara har regnet ut at ett tonn AdBlue tar vekk et halvt tonn NOx fra luften vi puster.

 

Lundsten forteller at Statoil Fuel & Retail i løpet av de seks siste årene har økt antall stasjoner med AdBlue. Nå selges blandingen fra Statoil-stasjoner over store deler av landet, og dette har gitt økt salg. Totalt solgte Statoil mer enn 3,6 millioner liter AdBlue i 2012, en volumøkning på nærmere 40 prosent fra 2011.

 

Enorme utslippskutt

Ifølge miljøregnestykket til Yara betyr dette at norske veier ble spart for utslipp av om lag 1750 tonn NOx i fjor.

 

– På grunn av stadig strengere utslippskrav fra EU har AdBlue blitt svært viktig for lastebilnæringen. Dessuten hjelper løsningen med å redusere drivstofforbruket, og dermed også CO2-utslippene, sier Lundsten.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

 • Statoil Fuel & Retail, kommersiell utvikler Terje Lundsten, mobil 99 47 25 25.
 • Statoil Fuel & Retail, pressetalsmann Knut Hilmar Hansen, mobil 91 73 80 53.

 

Fakta om NOx og AdBlue

Hva er NOx?

 • NOx er en samlebetegnelse for nitrogendioksider som dannes ved forbrenning av fossile brensler.
 • Størsteparten av NOx-utslippene kommer fra skips- og veitrafikk, samt energiproduksjon på norske oljeplattformer.
 • Utslipp av NOx forsurer jordsmonn og vassdrag og skader dyre- og plantelivet.
 • Hos astmatikere og andre sårbare grupper kan NOx føre til økt hyppighet av hoste og bronkitt, økt mottakelighet for infeksjoner og nedsatt immunforsvar.
 • Fra 1990 til 2011 gikk NOx-utslippene fra veitrafikk ned med åtte prosent.

(Kilde: Bellona og SSB)

 

Dette er AdBlue

 • Består av nitrogenforbindelsen urea og demineralisert vann.
 • Brukes av lastebiler og busser med moderne dieselmotor som er utstyrt med SCR-katalysator (Selective Catalytic Regeneration).
 • Oppbevares i en liten spesialtank og sprøytes inn i eksosen like foran SCR-katalysatoren.
 • Cirka 80-90 prosent av NOx-utslippene i eksosen brytes ned i nitrogen og vanndamp.

(Kilde: Yara)

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Circle K Norge, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 25.04.2013 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS