presseticker

Skip to main content

Ingen krise for norske it-sjefer

  Publisert: 10.11.2008 07:00 - av  Henning Poulsen

Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, konstaterer at norske it-sjefer har is i magen. Foto: Johnny Sivertsen/josy.no

Oslo: It-sjefen taper ikke nattesøvn på grunn av finanskrisen. Rundt hver tredje it-avdeling får faktisk mer penger i 2009.

Det avslører en rykende fersk spørreundersøkelse blant 100 it-sjefer i noen av landets største bedrifter og organisasjoner, foretatt av Medialect på oppdrag for it-konsulentselskapet Steria. På spørsmål om finanskrisen har ført til innskrenking av it-avdelingens ressurser hittil i år, svarer rundt 90 prosent nei.

 

– Dette bekrefter langt på vei de erfaringene vi i Steria har gjort de siste månedene. Vi har sett veldig få tegn til nedgang i it-bransjen. Foreløpig er det nok mediene og finansverden som roper høyest om krisetider, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

 

1 av 10 må redusere

Heller ikke neste års it-budsjett påvirkes av de økonomiske nedgangstidene, skal vi tro et flertall av respondentene i undersøkelsen. Mens nesten halvparten av norske it-sjefer melder om uendrede budsjetter til neste år, får tre av ti faktisk mer penger å rutte med i 2009. Rundt 10 prosent må derimot tåle reduserte budsjetter.

 

– Da vi i begynnelsen av 2008 spurte norske it-sjefer om årets budsjetter, meldte 8 prosent om reduksjon, mens fire av ti hadde fått budsjettene sine økt. Det blir med andre ord ikke all verdens forandring på dette feltet til neste år, konstaterer Lindgren, som likevel regner med mer moderat vekst i markedet i 2009.

 

Blir i jobben

Heller ikke internasjonalt har panikken bredt seg, til tross for at aktører som Yahoo! og eBay har begynt å si opp ansatte. Det britiske it-tidsskriftet Silicon.com har nylig spurt sine lesere om hvordan finanskrisen påvirker it-avdelingen de jobber i. Nesten halvparten av respondentene svarer at de ikke påvirkes av krisen i det hele tatt, mens én av fem svarer at de vil endre sine rekrutteringsplaner.

 

– Etter sommeren har vi opplevd at gjennomtrekket av ansatte har sunket ganske kraftig. Før lå det på 15-20 prosent, mens det nå ligger på 10 prosent. Det kan tyde på at flere kanskje verdsetter å ha en trygg arbeidsplass, samtidig som det er lengre mellom de feteste jobbtilbudene, tror Lindgren.

 

Rundt 8 prosent av fagbladets lesere er i ferd med å reforhandle avtalene med sine leverandører, og like mange utsetter programvareanskaffelser. 12 prosent svarer at de har satt nye prosjekter på vent.

 

Outsourcing opp?

En rapport fra analyseselskapet Gartner tegner imidlertid et dystrere bilde av situasjonen. Her nedjusteres forventet vekst i it-bransjen fra 5,8 til 2,3 prosent for 2009, noe som særlig vil påvirke markedene i USA, Japan og Vest-Europa.

 

Lindgren tror en eventuell langvarig økonomisk nedgang kan bety flere oppdrag for outsourcingsbransjen. Etter fjorårets oppkjøp av britiske Xansa, er Steria nå tungt inne i outsourcingsmarkedet, med etablerte miljøer i India, Polen og Marokko.

 

– Det er mange gunstige effekter av outsourcing og offshoring, som kapasitetsøkning, effektivisering og kompetansetilførsel. Men det tradisjonelle motivet for å bruke outsourcingstjenester har vært kostnadsreduksjon, og her ligger det fremdeles et potensial for mange, forteller han.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er blant de 10 største it-konsulentselskapene i Europa, med over 19 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 360 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er: rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak steria3000 web.jpg 9,75 kB (203x300)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.11.2008 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS