presseticker

Skip to main content

DOGA Hedersmerket:

Slik kan digitale sentralbankpenger redde verden – nå får initiativtakeren hederspris 

  Publisert: 16.03.2023 19:00 - av  Henning Poulsen

JUBEL. Glenn Sæstad med synlig bevis på at han har vunnet DOGA Hedersmerket. Fra venstre juryleder Behnam Farazollahi, konferansier Jenny Skavlan, Glenn Sæstad og DOGA-leder Tor Inge Hjemdal. Foto: Sverre Chr. Jarild

VINNER. Glenn Sæstad (t.h.) gratuleres på scenen av DOGA-sjef Tor Inge Hjemdal i forbindelse med at han mottar DOGA Hedersmerket for prosjektet DSP for SDG. Foto: Sverre Chr. Jarild

Ved hjelp av digitale sentralbankpenger kan nordmenn bli langt mer bærekraftige forbrukere, mener Glenn Sæstad. Nå får han det høythengende DOGA Hedersmerket.

En ultralokal krone som gir rimeligere varer og tjenester innad i kommunen. Karbonpenger som linker forbruket ditt direkte til en CO2-kvote. Tidsstyrte betalinger som belønner godt gjennomførte byggeprosjekter.

 

I diplomoppgaven «DSP for SDG» argumenterer Glenn Sæstad for at myndighetene kan bruke såkalte digitale sentralbankpenger (DSP) for å stimulere innbyggere og næringsliv til å opptre mer bærekraftig og klimavennlig.

 

Nå får han DOGA Hedersmerket, landets mest høythengende utmerkelse for design og arkitektur.

 

– Dette er et bunnsolid prosjekt der utøveren har brukt flere designdisipliner for å komme opp med et potensielt grensesprengende konsept. Dersom dette følges opp, kan norske myndigheter få et svært kraftfullt verktøy for å nå FNs bærekraftmål, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Vil la kommuner bruke DSP

Digitale sentralbankpenger er elektroniske penger utstedt direkte av en sentralbank. Både Norges Bank og en rekke sentralbanker i andre land vurderer nå hvordan vi kan bruke slike penger i fremtiden.

 

Glenn Sæstad mener digitale sentralbankpenger er en enestående mulighet til å dytte samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning. I AHO-oppgaven var han i jevn dialog med Norges Banks egen arbeidsgruppe for digitale sentralbankpenger. Han intervjuet en rekke finans- og økonomieksperter og samlet kunnskap og innsikt fra mange ulike kilder.

 

Deretter konstruerte han et fremtidsscenario der klimaendringer utgjør en direkte trussel mot den finansielle stabiliteten i Norge. Da faller nemlig bærekraft innunder sentralbankens mandat, argumenterer Sæstad, samtidig som offentlig sektor vil presse på for å få mer effektive omstillingsverktøy.

 

Dermed ligger veien åpen for en offensiv bruk av digitale sentralbankpenger.

 

Må spare karbonpenger før skiferien i Alpene

Karbonrasjoner er et av pengeeksemplene som Sæstad utforsker i oppgaven. Mens dagens karbonkvoter kan kjøpes og selges, og dermed favoriserer de rikeste, vil karbonrasjonene påvirke alle likt. Slik spiller det ikke noen rolle at du har flust med vanlige penger på konto: Dersom du allerede har brukt opp «karbonpengene» dine, blir det ikke champagne i Chamonix denne påsken.

 

Et annet eksempel er å tillate lokal valuta for å stimulere folk til å bruke mer penger i sitt eget nærområde. I Sæstads tenkte eksempel oppretter Egersund kommune valutaen Okka Peng, som betyr «våre penger» på lokal dialekt, som kan brukes for å kjøpe varer og tjenester lokalt. Å veksle vanlige kroner om til Okka Peng gir en innvekslingsbonus på et par prosent, så du får mer for pengene ved å bruke den lokale valutaen.

 

Men veksler du Okka Peng til vanlige kroner, betaler du et prosentgebyr høyere enn bonusen. Slik blir kortreiste løsninger fra lokalt eide leverandører mer lønnsomme for forbrukere og bedrifter, mens det blir mindre attraktivt å kjøpe ting langveisfra.

 

Redefinerer hva penger kan være

Juryen for DOGA-merket nykommer lar seg imponere av oppgaven til Glenn Sæstad, og håper den utløser en grundig diskusjon.

 

«Studenten har et stødig grep om den visjonære helheten, samtidig som han bruker spekulativt design til å utforme konkrete forslag til samfunnsendrende tiltak. Dette er kompromissløs bruk av design for å bringe samfunnet i bærekraftig retning. Oppgaven bobler over av innsikt og kreativitet i et komplisert område. Vi innser nå at det er mulig å tenke helt nytt om hva penger kan være,» skriver juryen i sin vurdering.

(Pressenytt)

 

 

Les mer om prosjektet her:

www.doga.no/merket-nykommer/dsp-for-sdg

 

Les mer om DOGA Hedersmerket her:

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/doga-hedersmerket/

 

 

Bildetekster:

JUBEL. Glenn Sæstad med synlig bevis på at han har vunnet DOGA Hedersmerket. Fra venstre juryleder Behnam Farazollahi, konferansier Jenny Skavlan, Glenn Sæstad og DOGA-leder Tor Inge Hjemdal. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

VINNER. Glenn Sæstad (t.h.) gratuleres på scenen av DOGA-sjef Tor Inge Hjemdal i forbindelse med at han mottar DOGA Hedersmerket for prosjektet DSP for SDG. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

GRØNNE PENGER. Sæstad foreslår en rekke bærekraftige bruksområder for en ny digital valuta. Foto/ill: Glenn Sæstad

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* DSP for SDG, Glenn Sæstad, glenn@lokaltbyraa.no, mobil 95 46 33 68

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 16.03.2023 19:00
Teknisk løsning ZEVS AS