presseticker

Skip to main content

Startskudd for omfattende modernisering av politiet

  Publisert: 03.03.2015 10:47 - av  Henning Poulsen
Oslo: Politiets storsatsing på modernisering av sine IKT-løsninger er i gang. Konsulentselskapet Sopra Steria skal levere en løsning som vil gi politiet mye bedre mulighet for styring og kontroll av politisystemenes brukere.

Ved hjelp av Sopra Steria skal Politiet få på plass en ny og moderne løsning for brukeradministrasjon. Kontrakten er verdt om lag 12 millioner kroner, medregnet inntil fire år med vedlikehold.

 

Et av hovedformålene med løsningen er å sikre bedre sporbarhet og dokumentasjon, slik at tilgang til informasjonen som ligger i Politiets systemer holdes innenfor grensene av tjenstlige behov. Den nye politiregisterloven setter rammebetingelsene for dette, og Politiet gjennomfører i disse dager et eget endringsprogram - SPOR-programmet - for å tilpasse Politiets eksisterende systemer etter kravene i den nye loven.

 

Rett informasjon til rett person

– Det handler om at rett person til enhver tid skal ha tilgang til riktig informasjon. Politiet behandler mye sensitiv informasjon om personer, både mistenkte, fornærmede og andre. For å sikre personvernet er det viktig at opplysningene behandles forsvarlig og ikke spres til uvedkommende, forteller Odd K. Myklebust, kundeansvarlig i Sopra Steria.

 

Ifølge Myklebust blir dette et viktig fundament for å styre tilgangen til både de eksisterende politisystemene og ikke minst til de nye løsningene for saksbehandling og politioperativt arbeid som er under planlegging. Løsningen som Sopra Steria skal levere baserer seg på programvare fra Dell.

 

Automatisering og arbeidsflyt

– Politiet ønsker mer automatisering og selvbetjening. I tillegg kommer støtte for elektronisk arbeidsflyt, forvaltning av identiteter, roller og rettigheter, forsyning til ulike målsystemer samt integrasjon med et utvalg av målsystemer. Løsningen vil bli helt grunnleggende for å oppnå en helhetlig identitets- og tilgangsstyring, og vil bidra til effektivisering av politiets ressurser, sier Myklebust.

 

– Vi er stolte av å bli valgt som leverandør til dette prosjektet. Vi har valgt de beste verktøyene for denne oppgaven og med Sopra Sterias spisskompetanse innen sikkerhet og identitets- og tilgangsstyring, har politiet de beste forutsetninger for å få på plass et godt fundament for sin videre modernisering, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

 

Politiet og Sopra Steria har gjennom årene jobbet sammen på en rekke prosjekter. I sommer fikk Sopra Steria oppdraget med å levere en sentral biometriløsning for å registrere og identifisere asylsøkere og kriminelle.

(Pressenytt)

 

Bildetekst:

SPISSKOMPETANSE. – Med Sopra Sterias spisskompetanse innen sikkerhet og identitets- og tilgangsstyring, har politiet de beste forutsetninger for å få på plass et godt fundament for sin videre modernisering, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, principal client manager Odd K. Myklebust, mobil 918 66 529

* Sopra Steria, Marketing and Communication Director Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia, og kjenner en rekke bransjer fra innsiden. Selskapet har 35 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 28 milliarder kroner i 2013.

 

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

 

Les mer på www.soprasteria.com

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 03.03.2015 10:47
Teknisk løsning ZEVS AS