presseticker

Skip to main content

Innovativt Innlandet-prosjekt:

Gudbrandsdalen blir virtuell læringsarena om flom og ras

  Publisert: 12.05.2022 10:25 - av  Henning Poulsen

Kantskog under vann i Gudbrandsdalen. Foto: Skjermdump

Prosjektleder Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune. Foto: Leila Øvreseth

Fare for snøskred. Foto: Skjermdump

Virtuell virkelighet skal hjelpe oss med å begrense skader fra ekstremvær på en mest mulig bærekraftig måte. I et norskledet EU-prosjekt brukes Gudbrandsdalen som læringsarena.

Ekstremvær fører med seg store skader. De siste måneder med tørke til tross, over 10 år har landets forsikringsselskaper betalt om lag 15 milliarder kroner på grunn av skader fra kraftige regnskyll, ifølge Finans Norge.

 

Et innovasjonsprosjekt i Innlandet fylkeskommune – Phusicos VR – vil ta i bruk virtuell virkelighet (VR) for å fremme naturbaserte løsninger hos beslutningstakere og entreprenører.

 

Med naturen, ikke mot

– Vi har prøvd å temme naturen i århundrer, gjerne med blandet resultat. Ofte er det bedre å jobbe med naturen enn mot den. På den måten kan vi sikre innbyggere og infrastruktur uten at det går på bekostning av bio- og artsmangfold, sier prosjektansvarlig for Phusicos-VR, Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune.

 

Phusicos VR er del av det europeiske forsknings- og innovasjonsprosjektet Phusicos, som ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Målet med Phusicos er å demonstrere bruk av naturbaserte løsninger for å håndtere klimarelaterte geofarer (www.phusicos.eu).

 

VR-delen av prosjektet involverer foruten NGI og Innlandet også Norges grønne fagskole - Vea, og konsulentselskapet Sopra Steria.

 

– Utgangspunktet i prosjektet var at vi ville gi politikere og byggenæringen innsikt i hvordan grønne løsninger kan være et alternativ til tradisjonelle ingeniørløsninger med dambygging og omlagte elveløp. Først vurderte vi å lage et webinar eller en opplæringsvideo, men etter hvert skjønte vi at vi trengte et mer effektivt og fremtidsrettet medium, sier Wulff Knutsen.

 

Heldigital prosjektgjennomføring

Valget falt på virtuell virkelighet, eller VR, og anbudsrunden utpå senhøsten 2020 ble vunnet av Sopra Steria.

 

– Da vi møtte Sopra Steria for første gang 7. januar i fjor, var det på skjerm. Gjennom hele prosjektperioden har vi faktisk aldri sett hverandre i levende live. Paradoksalt nok har vi sikkert hatt prosjektmøter tre ganger så hyppig som vi ellers ville hatt, og det har gjort at vi har kommet tett på hverandre. Det gjenspeiler seg i den ferdige løsningen, sier Wulff Knutsen.

 

Fra Gudbrandsdalen til Pyreneene

Løsningen tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til ras og flom i den langstrakte Gudbrandsdalen. Her har det vært flom både i 1995, 2011 og 2013, med omfattende skader. Samtidig inneholder plattformen også naturbaserte løsninger fra Serchio-vassdraget i Italia og fjellkjeden Pyreneene i Frankrike og Spania.

 

– Ved hjelp av VR-briller kan brukerne få et nøyaktig inntrykk av hvordan disse løsningene fungerer i praksis, noe som ville vært vanskelig å få til gjennom et webinar. VR gir også en mye sterkere opplevelse enn mer tradisjonelle løsninger gjør. Man blir mer engasjert og husker mer i etterkant, sier Jelmer Verhoog, leder for virtuell virkelighet i Sopra Steria.

 

Virtuell virkelighet og VR-briller er sterke pedagogiske verktøy, sier lektor Anne Stine Solberg fra Vea. Vi tar del i det som formidles på en altoppslukende måte og får følelsen av å virkelig være til stede i det som skjer. Dette gir et sterkt etterlatt inntrykk og er en veldig bra måte å lære på.

 

– Å bruke VR-teknologi for å formidle naturbaserte løsninger er svært innovativt og vekker oppsikt i forskningsmiljøer ut over Europa, sier James Strout, innovasjons leder for Phusicos-prosjektet hos NGI.

 

Stadig mer aktuelt

Nå er målet at løsningen blir brukt så mye som mulig, både i Norge og resten av Europa.

 

– Naturbaserte løsninger, i likhet med virtuell virkelighet, tilhører fremtiden. Klimaendringer øker behovet for blant annet ras- og flomsikring. Forhåpentligvis kan løsningen vår bidra til at disse tiltakende blir minst mulig inngripende for flora og fauna, sier Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune.

 

Link til VR-applikasjon for Meta Quest-briller: https://www.oculus.com/experiences/quest/3676519892468339/

 

 

 

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

* Innlandet fylkeskommune, prosjektansvarlig for Phusicos-VR; Turid Wulff Knutsen, mobil 930 48 123

* NGI, innovasjons leder for Phusicos-prosjektet hos NGI, James Strout, mobil: 93047029

 

 

FAKTABOKSER

Om Innlandet fylkeskommune

 

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør. Vi har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.

 

 

Om NGI

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap om geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som bidrar til å løse noen av de viktigste utfordringene som verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

 

Om Norges grønne fagskole – Vea
Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen Grønne design- og miljøfag. Skolen har opparbeidet en variert portefølje bestående av over 20 utdanninger retta mot ulike yrkesfelt. I dette prosjektet er det særlig utdanningene innen Anleggsgartnertekniker og Ledelse i Maskinentreprenørfaget som er relevante. Vea tilbyr også kortere kurs på bestilling fra fagmiljøene. En viktig del av Veas samfunnsansvar er å tilby etterspurt kompetanse og jobbe med utvikling. Bærekraft, digital kompetanse og bruk av VR er sentralt i dette.

Om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fire årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

 

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,3 milliarder i 2020. I Norge sørget 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2020.

 

“The world is how we shape it.”

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Phusicos VR Flood Norge.jpg 972,51 kB (3306x1640)
Bilde - vedlegg til sak Turid_Wulff_Knutsen_fotoLeilaØvreseth.jpg 2,08 MB (4032x3024)
Bilde - vedlegg til sak Phusicos VR Snow avalanche.jpg 702,34 kB (2400x1350)
Bilde - vedlegg til sak Phusicos VR.jpg 1,01 MB (2400x1350)
Bilde - vedlegg til sak Phusicos VR Italy.jpg 576,50 kB (2400x1350)
Bilde - vedlegg til sak Phusicos VR Pyrenees.jpg 1,13 MB (2400x1350)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.05.2022 10:25
Teknisk løsning ZEVS AS