presseticker

Skip to main content

Ikke forberedt på banksvindel

  Publisert: 07.09.2009 07:00 - av  Henning Poulsen
Oslo: Drøyt fem av ti banker mener de har gjennomført gode tiltak for å unngå svindel. – Det betyr at mange er i faresonen, sier Lars Venger Gunnarsson i Steria.

Risikoen for svindel og hvitsnippskriminalitet vil øke i fremtiden, mener tre av fire banker. Dette er de samme bankene dårlig forberedt på å takle, avdekker en undersøkelse Steria Mummert Consulting har gjennomført blant en rekke store finansielle selskaper i 22 europeiske land, deriblant Norge.

 

– Dette er ikke spesielt oppløftende funn, selv om jeg ikke er overrasket. Banker er gode på finansiell risiko knyttet til transaksjoner, men mange er sårbare for interne trusler, forteller Lars Venger Gunnarsson. Som seniorrådgiver og it-sikkerhetsekspert i Steria Norge har han vært med på å tette sikkerhetshull i mange norske virksomheter. – Som regel kommer de til oss først etter at skaden har skjedd, legger han til.

 

– Tilfredsstillende ikke godt nok

I undersøkelsen kommer det fram at 10 prosent av bankene vurderer sine tiltak mot svindel som svært gode, mens 43 prosent svarer at svindeltiltakene er gode. Ytterligere 41 prosent mener tiltakene er tilfredsstillende eller tilstrekkelige, mens 6 prosent vurderer disse som dårlige.

 

– I denne sammenhengen er alt under ”godt” ikke godt nok. Vi snakker tross alt om større bankvirksomheter der konsekvensene av svindel kan være svært alvorlige, sier Venger Gunnarsson.

 

Vurderer feil

Rundt tre av fire banker mener de har like gode sikkerhetsmekanismer mot svindel som sine konkurrenter i bank- og finanssektoren, mens den siste fjerdedelen hevder at de er bedre rustet. Ingen vil innrømme at de er noe dårligere enn bransjesnittet.

 

– Det regnestykket går ikke opp, og er enda en bekreftelse på mitt inntrykk av at folk flest har vanskelig for å vurdere risiko. Det fører til at vi kan tro vi er bedre sikret enn vi i virkeligheten er, understreker Venger Gunnarsson.

 

Han mener en god risikoanalyse kan avverge mange farer. – Risikoanalyse er viktig fordi det setter virksomheten din i perspektiv. Store sårbarheter kan være uproblematiske så lenge risikoen for at de inntreffer er lik null. En risikoanalyse hjelper virksomheter med å identifisere sannsynlige trusler, slik at de alltid har oversikt over sitt risikobilde, sier Venger Gunnarsson.

 

Advarer mot sjarlataner

Ifølge Venger Gunnarsson er det mange norske sikkerhetsaktører som skor seg på bedrifter og organisasjoners ønske om en rask løsning på alle slags trusler.

 

– Det er dessverre mange som bløffer i faget, og som fallbyr tjenestene sine eller pusher produkter som skal løse alle problemer. Uten en helhetlig tilnærming vil man aldri vite om man står på trygg grunn eller ikke, mener han.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Steria, seniorrådgiver Lars Venger Gunnarsson, mobil 992 48 805

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er blant de 10 største it-konsulentselskapene i Europa, med 20 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 400 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 07.09.2009 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS