presseticker

Skip to main content

It-sjefen vil bli mer effektiv

  Publisert: 23.03.2009 07:00 - av  Henning Poulsen

MER EFFEKTIVITET: Egil Smestad, direktør for forretnings- og it-strategisk rådgivning i Steria, fastslår at effektiviseringstrenden i Norge vedvarer. Foto: Steria

Oslo: Over fire av fem norske it-sjefer har effektivitet som en hovedutfordring i 2009. – I dårligere tider skjerpes kravene til avkastning på it-investeringer, mener Egil Smestad i Steria.

Dette kommer fram i den skandinaviske undersøkelsen ”IT-sjefens utfordringer”, som Steria arrangerer årlig sammen med analysebyrået Synovate. 200 norske it-sjefer fra store virksomheter i privat og offentlig sektor deltok i den ferske undersøkelsen.

 

– Vi har sett effektivitetstrenden en god stund i Norge – nå har den i praksis blitt et mantra. De økonomiske nedgangstidene er nok en viktig drivkraft, påpeker Egil Smestad, som er direktør for forretnings- og it-strategisk rådgivning i konsulentselskapet Steria.

 

I undersøkelsen svarer over fire av fem norske it-sjefer ”Forbedre prosesser og effektivitet” når de får spørsmål om hva som er de viktigste forretningsmessige utfordringene i tiden fremover. I Sverige og Danmark er man samstemte med sine norske kolleger.

 

Kostnadskutt gir teknologiåpning

Den nest viktigste utfordringen for it-sjefene i år er å redusere kostnader. Litt over halvparten av norske og danske it-sjefer svarer dette – og hele sju av ti svenske it-sjefer. Smestad tror fokuset på effektivitet og kostnad kan være en døråpner for både energisparende grønn it og kostnadseffektiv outsourcing.

 

– Det er ingen tilfeldighet at for eksempel virtualiseringsteknologi er en brennhet trend nå. Alt som frigir ressurser, øker kapasitet og kutter kostnader ligger an til å gjøre det godt i 2009. Mange har gjort tunge it-investeringer de siste årene, og nå ønsker de å få mest mulig ut av disse, sier Smestad.

 

Advarer mot ensidighet

Undersøkelsen antyder at produktutvikling, kundeservice, internkommunikasjon og styring og kontroll får stadig lavere prioritet i norske bedrifter og organisasjoner. Smestad påpeker at når det satses på noen områder, blir det gjerne viet mindre oppmerksomhet til andre områder.

 

– Likevel vil jeg komme med en liten advarsel her. I nedgangstider er det uklokt å fokusere ensidig på kostnadsbesparende tiltak. Gode ledere satser på vekst og nyskapning samtidig som de jobber aktivt med å redusere kostnader. Det handler om å finne den rette balansen og vite nøyaktig hvor man skal gasse på og hvor man skal bremse.

(Pressenytt)

 

Statistikk:

Last ned statistikk fra undersøkelsen for hele Skandinavia på www.pressenytt.no.

Kontaktpersoner:

* Steria, direktør for forretnings- og it-strategisk rådgivning Egil Smestad, mobil 924 58 697

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er blant de 10 største it-konsulentselskapene i Europa, med 20 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 385 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak EGIL SMESTAD medium.jpg 15,28 kB (1666x2500)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.03.2009 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS