presseticker

Skip to main content

Kårer tiårets teknologi

  Publisert: 22.03.2010 07:00 - av  Henning Poulsen

VIRTUALISERT NÅTID: – I dag gjennomfører vi ikke et eneste implementeringsprosjekt uten utstrakt bruk av virtualiseringsteknologi, sier Atle Rønningen i Steria. Foto: Johnny Syversen / josy.no

Oslo: Omkring 200 norske it-sjefer har nå kåret de største it-suksessene de siste ti årene. Virtualisering tar en overlegen seier.

I den ferske undersøkelsen ”IT-sjefens utfordringer”, som Synovate gjennomfører for it-konsulentselskapet Steria blant skandinaviske it-sjefer hvert år, ble it-sjefene bedt om å plukke ut det de mener har vært de fremste it-suksessene i perioden 2000-2009. Hele 54 prosent av de norske it-sjefene hadde virtualisering som ett av sine valg.

 

– Dette er ikke noen overraskelse. Virtualisering gjør det enkelt å tilpasse en it-løsning etter hvert som behovene endrer seg, og i dag gjennomfører vi ikke et eneste implementeringsprosjekt uten utstrakt bruk av virtualiseringsteknologi, forteller Atle Rønningen, avdelingsleder for infrastruktur i Steria.

 

Tredoblet vekst

I Steria-undersøkelsen kommer e-tjenester på andreplass med 32 prosent oppslutning blant de norske it-sjefene, mens 29 prosent valgte informasjonsflyt og 26 prosent sosiale medier som tiårets største it-triumfer.

 

Ifølge analysebyrået Gartner er omtrent 20 prosent av den totale it-relaterte arbeidsmengden som i dag foregår i verdens bedrifter og foretak virtualisert. Denne andelen ventes å skyte fart til 60 prosent innen utgangen av 2012. En viktig vekstfaktor er kostnadsbesparelser.

 

Neste fase: Automatisering

Virtualisering innebærer at det etableres en lagvis it-arkitektur som er frigjort fra fysiske rammebetingelser. – Blant fordelene er økt fleksibilitet, bedre ressursutnyttelse ved at man kan justere kapasitet avhengig av behov, og økt sikkerhet, sier Rønningen. I tillegg kommer lavere strømkostnader, mindre administrasjon og mer effektiv drift.

 

De nærmeste årene vil virtualisering gå over i en ny fase der automatisering vil stå sentralt. – Kundene vil forvente at endringer i datasenteret skal gå raskt, og at kapasiteten utnyttes riktig. Automatisering blir svært viktig for å hente ut effekten og gevinsten i virtualiseringsteknologien, påpeker Rønningen.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Steria, avdelingsleder Atle Rønningen, mobil 976 13 183

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Her er tiårets største it-suksesser:

1. Virtualisering

2. E-tjenester

3. Informasjonsfly

4. Sosiale medier

5. Outsourcing av it-drift

6. It-markedets modningsgrad

7. Sikkerhetsteknologi

8. Tynne klienter

9. ERP

10. IP-telefoni

(Kilde: ”IT-sjefens utfordringer 2010” – Steria/Synovate)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak atle rønningen trapp.jpg 260,96 kB (3328x4992)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.03.2010 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS