presseticker

Skip to main content

Norsk beredskapsinnovasjon nominert til offentlig prestisjepris

  Publisert: 23.01.2017 07:00 - av  Henning Poulsen

LIVSVIKTIG KOORDINASJON. Ressursregisteret til BarentsWatch kobler sammen offentlige, private og frivillige redningsressurser til havs, på land og i luften. På bildet er et norsk SeaKing-helikopter i aksjon under en øvelse i Oslofjorden. Fotorettigheter: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Oslo: For første gang samles alle tenkelige redningsressurser til havs, på land og i luften i ett felles register. Nå nomineres det offentlige samarbeidet BarentsWatch til nyskapingsprisen Bedre stat.

Ressursregisteret er utviklet i samarbeid med konsulentselskapet Sopra Steria.

 

– Når det står om sekunder er hurtig, nøyaktig og stabil informasjon uhyre viktig. Med registeret til BarentsWatch begynner vi nå endelig å få en felles, oppdatert oversikt over offentlige, private og frivillige redningsressurser. Dette kan uten tvil spare mange liv i årene fremover, sier redningsleder Raymond Prestøy hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

 

Hovedredningssentralen bruker ressursregisteret til å koordinere sine redningsoperasjoner. Prestøy forteller at informasjon om redningsressurser tidligere har ligget spredt hos ulike etater og organisasjoner, og at opplysningene ofte har vist seg å være utdaterte eller upresise.

 

Kobler sammen de riktige ressursene

I en redningssituasjon, for eksempel et havari, får Hovedredningssentralen gjennom BarentsWatch raskt etablert et situasjonsbilde med oversikt over alle tilgjengelige ressurser i området, som båter, helikoptre og personell.

 

Ressursregisteret kan også brukes til å koordinere operasjoner på land, blant annet i forbindelse med snøskred. I slike tilfeller vil registeret enkelt kunne gi de som koordinerer leteaksjonen oversikt over alle relevante lokale ressurser, fra lavinehunder og frivillig mannskap til snøskuter- og helikoptertjenester.

 

Pilot i politiet

Politiinspektør Berit Bjørnsen i Politidirektoratets plan- og sikkerhetsseksjon mener Felles Ressursregister vil bli et godt verktøy for politiets operative ledelse i forbindelse med krisehåndtering. Nå skal verktøyet prøves ut i pilotversjon i utvalgte politidistrikt.

 

– Politiet har en sentral rolle når det gjelder å ivareta samfunnets sikkerhet. I tilfeller som krever øyeblikkelig innsats samarbeider vi med både offentlige og sivile aktører. Her blir Felles Ressursregister et viktig supplement for å få oversikt over ulike ressursers kapasitet og tilgjengelighet, sier hun.

 

5000 registrerte ressurser

Raymond Prestøy i Hovedredningssentralen anslår at det i øyeblikket ligger om lag 5000 ressurser i fellesregisteret til BarentsWatch. Dette antallet vil øke kraftig etter hvert som nye ressurseiere begynner å bruke registeret, blant annet kommunale aktører.

 

Det er Digitaliseringsrådet som har nominert BarentsWatch sitt Felles Ressursregister til Bedre stat-prisen. Prisen deles ut 25. januar på den årlige styringskonferansen til Direktorat for økonomistyring.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* BarentsWatch, daglig leder Geir Schulstad, 959 22 129

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Bildetekst:

LIVSVIKTIG KOORDINASJON. Ressursregisteret til BarentsWatch kobler sammen offentlige, private og frivillige redningsressurser til havs, på land og i luften. På bildet er et norsk SeaKing-helikopter i aksjon under en øvelse i Oslofjorden. Fotorettigheter: Torgeir Haugaard/Forsvaret

 

Faktabokser

Om BarentsWatch

Gjennom BarentsWatch samarbeider offentlige etater og forskningsinstitusjoner om å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch, som er lokalisert i Tromsø med Kystverket som vertsetat. BarentsWatch har utviklet tjenesten Felles Ressursregister, som skal gi alle aktører innen redning og beredskap den ressursinformasjonen de har behov for gjennom et sikkert system. Denne tjenesten er nå nominert til Bedre stat-prisen.

 

Les mer på www.barentswatch.no

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

 

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

 

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.01.2017 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS