presseticker

Skip to main content

Rekordår for Steria

  Publisert: 17.03.2014 07:46 - av  Henning Poulsen

BRANSJESTYRING. Kjell Rusti (stående) presenterer Sterias nye bransjedirektører: (f.v.) Knut Holmen, Ragnhild Hauge, Ann-Kristin Skarbøvig, David Cameron, Adnan Vaseem Alam og Bjørn Rollheim. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

VOKSER OVERALT. – Vi øker kraftig på topplinje, bunnlinje og i antall konsulenter i Norge, forteller Kjell Rusti, administrerende direktør for Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Oslo: 2013 var nok et suksessår for Steria Norge, med rekordvekst i omsetning, lønnsomhet og antall medarbeidere.

– Så vidt jeg vet er det ingen store selskaper i vår bransje i Norge som kan vise til en tilsvarende vekst. Vi øker kraftig på topplinjen, bunnlinje og i antall konsulenter. Vi har tradisjon for sterk vekst, men 2013 var et usedvanlig godt år. Suksessen vår er et resultat av faglig kompetansebygging over mange år, forteller Kjell Rusti, administrerende direktør for Steria i Skandinavia.

 

Med omsetning på nærmere 1,2 milliarder kroner har Steria for alvor etablert seg som et av landets største konsulentselskap. Omsetningsveksten ligger på hele 23,3 prosent, og den er utelukkende organisk. Selskapet ansatte 300 konsulenter i 2013 og teller nå nærmere 1000 medarbeidere.

 

– Sterk delekultur

– Tilhørighet er viktig for dagens arbeidstakere. Vi har en innarbeidet kultur for deling på huset, og vi legger mye ressurser i opplæring, metodeutvikling samt faglig og personlig utvikling. Dermed blir nye medarbeidere raskt ”gode sterianere” som strekker seg langt for å levere best mulig kvalitet. Slik blir vi en strategisk, langsiktig partner for kunden, forklarer Rusti, og legger til at Steria de siste seks årene har vært utpekt som én av Norges beste arbeidsgivere i kåringen Great Place to Work.

 

Om lag 15 prosent av selskapets inntekter kommer fra forretningsrådgivning mens 35 prosent kommer fra infrastruktur og teknologirådgivning. Systemutvikling og prosjektledelse står for 30 prosent, og drift for 20 prosent. Rusti understreker at Steria er et breddeselskap og en totalleverandør, men at noen forretningsområder har gjort det spesielt godt i 2013.

 

– Vi opplever sterk vekst innen teknologirådgivning, gjennom store prosjekter i helsevesenet, privat sektor og offentlig forvaltning. Her treffer vi veldig godt i markedet med vår arbeidsmetodikk. På driftsiden har vi vunnet en strategisk svært viktig kontrakt med Det norske oljeselskap. I tillegg har vi en formidabel utvikling på forretningsrådgivning. Her har vi bygget opp en avdeling med noen av de beste hodene i Norge, sier Rusti.

 

– Enormt omstillingsbehov

Til tross for sterke 2013-resultater er Rusti mest opptatt av å se fremover. Han budsjetterer med vekst på mer enn 15 prosent også i 2014.

 

– Det er fremdeles et enormt omstillingsbehov i offentlig sektor, med store moderniserings- og endringsprosjekter på løpende bånd. Ikke minst dukker det opp nye behov i kjølvannet av sammenslåinger av statlige etater og enheter, sier han.

 

I tillegg ser Rusti et gryende omstillingsmarked i privat sektor.

– Norsk næringsliv har vært i en unik posisjon med vekst og gode tider, mens resten av Europa har måttet omstille seg. Det er bare et tidsspørsmål før realitetene innhenter oss også her til lands. Steria kan trekke på lang erfaring som endringspartner i Europa. Kunnskap og lærdom herfra kan komme norske omstillingsprosjekter til gode, forteller Rusti.

 

Nye bransjedirektører

For å vokse videre har Steria utviklet en ny salgsorganisasjon, inndelt etter bransjer. Direktørene for de seks områdene går inn i selskapets ledergruppe.

 

– Vi har ambisjoner om å vokse videre spesielt i privat sektor. Bransjefokuset vil gjøre oss enda mer relevante og bedre i stand til å forstå kundens forretning og behov. Slik kan vi skreddersy våre løsninger til hver enkelt målgruppe, sier Rusti.

 

Henter inn tungvektere

Steria har hentet inn bransjekapasiteten David Cameron for å få et sterkere fotfeste innen olje, energi og industri. Cameron har lang erfaring fra Norsk Hydro, selskaper i Kongsberg-gruppen og IBM Global Services.

 

Fra egne rekker har Steria hentet Ragnhild Hauge og Ann-Kristin Skarbøvig. Hauge har i en årrekke hatt ansvar for flere av selskapets største kunder. Nå skal hun lede bransjesatsingen knyttet til forsvar og nasjonal sikkerhet. Skarbøvig har hatt ansvar for salg av noen av Sterias største prosjekter, og hun blir leder for segmentet strategiske prosjekter i tillegg til forretningsutvikling. I tillegg har Bjørn Rollheim kommet tilbake til Steria fra Capgemini for å lede den fortsatte satsingen mot offentlig sektor. Knut Holmen har omfattende ledererfaring fra Accenture, Evry og Tieto, og har vært CIO i DNB-konsernet..Han er hentet inn for å lede Sterias satsing på privat sektor.

 

Norge beste land

Internasjonalt gikk Sterias omsetning tilbake med 1,8 prosent i 2013. Imidlertid klarte konsernet å stoppe tilbakegangen i fjerde kvartal, ifølge årsrapporten. Norge ble det klart beste enkeltlandet i Steria-konsernet, som har over 20 000 ansatte i 15 land.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktperson:

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Bildetekster:

VOKSER OVERALT. – Vi øker kraftig på topplinje, bunnlinje og i antall konsulenter i Norge, forteller Kjell Rusti, administrerende direktør for Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

BRANSJESTYRING. Kjell Rusti (stående) presenterer Sterias nye bransjedirektører: (f.v.) Knut Holmen, Ragnhild Hauge, Ann-Kristin Skarbøvig, David Cameron, Adnan Vaseem Alam og Bjørn Rollheim. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

 

FAKTABOKSER:

Her er Sterias nye bransjedirektører:

Petroleum, energi og industri – David Cameron

Forsvar og Nasjonal sikkerhet – Ragnhild Hauge

Offentlig sektor – Bjørn Rollheim

Helse – Adnan V. Alam (konst)

Privat sektor – Knut Holmen

Strategiske prosjekter – Ann-Kristin Skarbøvig

 

Dette er Steria:

Steria er et internasjonalt konsulentselskap med 20 000 medarbeidere i 15 land som jobber med forretnings- og it- rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. I Norge sørger nær 1000 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,2 milliarder kroner. Vi er en betrodd partner til mange av Norges største virksomheter, deriblant, Avinor, Canal Digital, Det norske oljeselskap, DNB, Flytoget, Forsvaret, Helse Sør-Øst, Husbanken, Jernbaneverket, KLP, Kværner, Leger Uten Grenser, Lånekassen, NAV, NorgesGruppen, NSB, Oslo kommune, PGS, Politiet, Posten, Protector, Reitangruppen, Ruter, Schibsted, Skatteetaten, SpareBank 1, Statens Pensjonskasse, Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Storebrand, Sykehuspartner, Telenor, Tollvesenet, Trondheim kommune, UDI og Vinmonopolet

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Ved styrebordet.JPG 41,55 kB (3888x2592)
Bilde - vedlegg til sak Kjell Rusti 1_stående.jpg 25,98 kB (2592x3888)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.03.2014 07:46
Teknisk løsning ZEVS AS