presseticker

Skip to main content

Ruster opp it-avdelingen

  Publisert: 28.03.2008 07:00 - av  Henning Poulsen

BRUKER MER: Markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren i Steria konstaterer at norske it-budsjetter vokser. Foto: Johnny Syversen

Oslo: To av fem norske bedrifter og organisasjoner øker it-budsjettet i år, viser ny undersøkelse. – 2008 ligger an til å bli et spennende norsk it-år, sier kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren i it-konsulentselskapet Steria.

En undersøkelse gjennomført av analysebyrået Synovate for Steria viser at rundt 30 prosent av norske bedrifter har økt it-budsjettet med mellom 10 og 25 prosent inneværende år. Én av ti organisasjoner har økt med 25 prosent eller mer.

 

– Investeringsviljen fortsetter å øke i Norge, til tross for internasjonal uro, turbulens på børsen og renteoppgangen i fjor. Det er et tegn på at ting holder seg stabilt. I dårlige tider vet vi at kostnader skjæres inn til beinet, forteller Anders Lindgren i Steria.

 

Mellom 400 og 500 it-sjefer fra store organisasjoner i Norge, Sverige og Danmark deltok i undersøkelsen ”It-sjefens utfordringer”, som Steria arrangerer årlig i samarbeid med Synovate, tidligere MMI. Litt over halvparten av de drøyt 200 norske it-sjefene i undersøkelsen svarer at it-budsjettene deres er omtrent uendret fra i fjor, men 8 prosent rapporterer en reduksjon. Også i Sverige og Danmark øker it-investeringene, men i litt lavere tempo enn i Norge.

 

Opp 7 prosent

Det internasjonale analysebyrået IDC beregner at det norske it-konsulentmarkedet vil være verdt cirka 23 milliarder kroner i 2008, en oppgang på omkring 7 prosent. Globalt venter analysebyrået en vekst på rundt 5 prosent.

 

Nils Molin, som leder den svenske delen av IDC, synes tallene fra den norske undersøkelsen er interessante. – Jeg vil tro en del av økningen kommer som følge av økte lønnskostnader. Høy etterspørsel etter arbeidskraft bidrar til at lønnsnivået stiger i it-bransjen, sier han.

 

Offentlige it-prosjekter

Lindgren tror offentlig sektor vil drive mye av it-veksten i Norge de nærmeste årene. – Det foregår flere svært store it-prosjekter i offentlig sektor, knyttet til omstilling og sammenslåinger i statlige og kommunale organisasjoner. Dette vil bidra til å holde etterspørselen etter it-tjenester høy en god stund fremover, sier han.

 

Selv om it-budsjettene vokser, er det lite som tyder på at veksten spises opp av økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 40 prosent av it-sjefene svarer at mellom 41 og 60 prosent av de totale it-ressursene går med til drift og vedlikehold, i samme undersøkelse for fire år siden var det 36 prosent som svarte dette. Og blant de som bruker 61-80 prosent av it-ressursene på drift og vedlikehold er andelen den samme som for fire år siden.

 

Kamp om hodene

Samtidig som budsjettene vokser, øker også størrelsen på it-avdelingene. It-sjefene som deltok i 2008-undersøkelsen rår over større it-avdelinger enn de som deltok i 2004.

 

– Dette er en utvikling som skaper utfordringer for hele bransjen. Kampen om de gode hodene blir stadig sterkere, noe som kan føre til underbemanning og kapasitetsproblemer, sier Lindgren, og legger til at etterspørselen etter outsourcingstjenester sannsynligvis vil øke som følge av dette.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene, med over 18 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 330 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er: rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak steria2959 medium.jpg 285,25 kB (2800x1866)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 28.03.2008 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS