presseticker

Skip to main content

Sopra Steria sikrer seg store forsvarsavtaler

  Publisert: 10.02.2021 07:00 - av  Henning Poulsen

PÅ A-LAGET. – Vi er veldig glade for å vinne disse avtalene, og ikke minst med at vi fortsetter å være A-leverandør som gir kundene mulighet til å gjøre direkte avrop av tjenester opp til et fastsatt beløp i avtalen, sier Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

Forsvarets logistikkorganisasjon har valgt Sopra Steria som A-leverandør på to strategiske rammeavtaler. Avtalene gjelder leveranser til Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

Konsulentselskapet har kommet inn på rammeavtaler for strategisk rådgivning, og strategisk IKT. Avtalene varer i to år, og kan forlenges i opptil to år til.

 

– Vi er veldig glade for å vinne disse avtalene, og ikke minst med at vi fortsetter å være A-leverandør som gir kundene mulighet til å gjøre direkte avrop av tjenester opp til et fastsatt beløp i avtalen. Forsvarssektoren som helhet er en stor og kompleks organisasjon, som hele tiden er i utvikling for å kunne løse sine viktige og krevende samfunnsoppdrag på en best mulig måte, sier Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria.

 

Fornyet tillit

Follestad forteller at avtalene innebærer fornyet tillit fra Forsvaret, som valgte Sopra Steria også forrige gang rammeavtalene ble lyst ut, i 2016.

 

– Vi har jobbet med forsvarssektoren de siste 20 årene, og per i dag er dette den største kunden i rådgivningsdelen vår. Vi har blant annet bistått med sikkerhet, organisasjonsutvikling, strategioppdrag, endringsledelse og agile arbeidsformer, for å nevne noen områder, sier han.

 

Mange sikkerhetsklarerte konsulenter

Sopra Steria har flere hundre sikkerhetsklarerte konsulenter i Norge. Dette er svært viktig ved bemanning av hasteoppdrag i forsvarssektoren. Mange av konsulentselskapets medarbeidere har bakgrunn fra de forskjellige forsvarsgrenene.

 

– Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en bred og solid bransjeinnsikt og forståelse av behovene de ulike etatene i forsvarssektoren har. Dette gjør oss i stand til å skape verdier og hjelpe kunden med å løse sitt svært viktige samfunnsoppdrag, sier Follestad.

 

 

Bildetekst:

PÅ A-LAGET. – Vi er veldig glade for å vinne disse avtalene, og ikke minst med at vi fortsetter å være A-leverandør som gir kundene mulighet til å gjøre direkte avrop av tjenester opp til et fastsatt beløp i avtalen, sier Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

 

 

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, direktør forretningsutvikling – forsvar og nasjonal sikkerhet – Morten Follestad, mobil 958 20 916

* Sopra Steria, direktør og salgsansvarlig – forretningsrådgivning – Harald Rønn, mobil 413 76 096

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste tre årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

 

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,4 milliarder i 2019. I Norge sørger nesten 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019.

 

“The world is how we shape it.”

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Follestad Morten.jpg 776,63 kB (2507x3760)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.02.2021 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS