presseticker

Skip to main content

Sopra Steria skal utvikle Forsvarets IKT-plattformer

  Publisert: 27.04.2015 07:25 - av  Henning Poulsen

YTEEVNE. – Det er veldig kort avstand mellom det som skal leveres på denne avtalen og den operative yteevnen Forsvaret kommer til å ha de nærmeste årene, sier flaggkommandør Nils Helle. Til venstre Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

PRESTISJE. – For oss har det ligget mye prestisje i å få denne avtalen i havn for tredje gang siden 2006, sier Kjell Rusti (t.v.) i Sopra Steria. Også på bildet Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling, og Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Oslo: Forsvaret har gitt konsulentselskapet Sopra Steria oppdraget med å levere utviklingstjenester til forvaltning av sine sikre IKT-plattformer. Dette er tredje gang på rad at Sopra Steria vinner denne avtalen.

Avtalen gjelder i to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Sopra Steria er eneste leverandør på rammeavtalen som er en av de største og mest omfangsrike kontraktene Sopra Steria har inngått i Norge de siste årene.

 

– I moderne krigføring er logistikk og kommunikasjon avgjørende for suksess. Denne rammeavtalen er en viktig del av et helt nytt kontraktsregime i Forsvaret, tilpasset en mye mer innsatsberedt organisasjon. Den gjør oss mer fleksible og styrker vår evne til å respondere hurtig på ytre betingelser. Det er veldig kort avstand mellom det som skal leveres på denne avtalen og den operative yteevnen Forsvaret kommer til å ha de nærmeste årene, sier flaggkommandør Nils Helle, som leder Forsvarets logistikkorganisasjon for IKT-tjenester.

 

Gjennom rammeavtalen får Forsvaret tilgang til utviklingstjenester for forvaltning og videreutvikling av sine sikre IKT-plattformer. Sopra Steria skal levere kostnadseffektive løsninger som møter Forsvarets behov for tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Konsulentselskapet skal bidra til sikre IKT-kjøremiljøer på alle graderingsnivåer, fra operativsystemer og sikkerhetsfunksjonalitet til ordinære kontorstøtteapplikasjoner.

 

Vant for tredje gang på rad

– Dette er en strategisk viktig avtale for begge parter. Leveransen er viktig for Forsvarets evne til å opprettholde stabilitet og beredskap på sikre IKT-kjøremiljøer over hele landet. For oss har det ligget mye prestisje i å få denne avtalen i havn for tredje gang siden 2006, sier Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia.

 

Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria, forteller at avtalen er så omfattende og spesialisert at kun et fåtall konsulentselskaper i Skandinavia har den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å håndtere den.

 

– Gjennom vårt samarbeid med Forsvaret gjennom åtte år har vi bygget opp omfattende kjennskap til organisasjonens landsdekkende sikre IKT-plattformer. Det gjør oss i stand til å levere utviklingstjenester som gir mest mulig kostnadseffektiv, sikker og forsvarlig IKT-forvaltning. Slik får Forsvaret den IKT-utrustningen det trenger for å møte fremtidige utfordringer, sier Hauge.

(Pressenytt)

 

Bildetekster:

YTEEVNE. – Det er veldig kort avstand mellom det som skal leveres på denne avtalen og den operative yteevnen Forsvaret kommer til å ha de nærmeste årene, sier flaggkommandør Nils Helle. Til venstre Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

PRESTISJE. – For oss har det ligget mye prestisje i å få denne avtalen i havn for tredje gang siden 2006, sier Kjell Rusti (t.v.) i Sopra Steria. Også på bildet Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling, og Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, direktør forretningsutvikling Ragnhild Hauge, mobil 911 65 016

* Sopra Steria, Marketing and Communication Director Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

FAKTABOKS

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia, og kjenner en rekke bransjer fra innsiden. Selskapet har 36 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 28 milliarder kroner i 2014.

 

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

 

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Kontraktsignering forsvaret1.JPG 15,42 kB (5760x3840)
Bilde - vedlegg til sak Kontraktsignering forsvaret4.JPG 3,29 kB (5760x3840)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 27.04.2015 07:25
Teknisk løsning ZEVS AS