presseticker

Skip to main content

Tøft for grønn it

  Publisert: 10.12.2008 07:00 - av  Henning Poulsen

Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, mener mange norske bedrifter bruker for mye strøm til data. Foto: Johnny Gimmestad/josy.no

Oslo: Bare omkring hver sjuende norske it-avdeling betaler sin egen strømregning. – Dette gir dårlige vilkår for grønn it i Norge, mener Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

En fersk undersøkelse blant it-sjefer i 100 store norske bedrifter og organisasjoner avslører lav strømbevissthet. Kun 15 prosent betaler strømutgifter til servere og maskinpark over it-budsjettet, viser undersøkelsen som er utført av Medialect på vegne av it-konsulentselskapet Steria.

 

– Grønn it gir lavere strømutgifter, og - ikke minst - mindre CO2-utslipp i naturen. Men hva motiverer it-sjefen til å prioritere grønn it, når strømregningen uansett ikke havner på hans eller hennes skrivebord, spør Lindgren. Han mener de dårligere tidene burde motivere flere bedrifter til å satse på grønn it som et rent kostnadsbesparende tiltak.

 

Halvt tonn CO2 per pc

Ifølge FN-rapporten "Computers and the environment" fra 2003, forårsaker produksjonen av én pc utslipp av minst et halvt tonn CO2.

 

– Levetiden blir dermed en av de viktigste miljøfaktorene for IKT-utstyr. Det er derfor viktig å ikke begrense horisonten til innkjøpskostnader, men ha full fokus på livssykluskostnader. Da blir faktorer som kvalitet, energibruk, ergonomi og muligheter for oppgraderinger viktig både for miljøet og bankkontoen, fastslår Erich Wessel, seniorrådgiver i makeITgreen.

 

Offentlig påvirkning

Anders Lindgren i Steria håper nye krav til offentlige anskaffelser kan være med på å redusere CO2-utslippene fra informasjonsteknologi, som ifølge en Gartner-rapport er like høye som utslippene fra verdens flytrafikk. Regjeringen har nylig lagt fram nye anbefalte miljøkriterier for innkjøp av it til stat og kommune. Der stilles det blant annet krav til energiforbruk, kjemikalier og levetid.

 

– Det offentlige kjøper årlig inn informasjonsteknologi for omkring 250 milliarder kroner, og har dermed en stor mulighet til å påvirke hvilken retning it-bransjen tar i Norge, mener Lindgren.

 

I undersøkelsen ”På innsiden av it-sjefens hode” fra mars i år kom det fram at grønn it sto på prioriteringslisten til omkring 1 av 5 norske it-sjefer, og dermed havnet ganske langt bak i køen over populære teknologier. Til sammenligning svarte 1 av 3 svenske it-sjefer at de ville prioritere grønn it i år.

 

Kan spare 5000 milliarder

Ifølge ”SMART 2020”-rapporten til den internasjonale stiftelsen The Climate Group kan IKT-sektoren redusere CO2-utslippene med 15 prosent innen 2020. Dette utgjør en kostnadsbesparelse på omkring 5000 milliarder kroner.

 

– Alt som bruker strøm, fører indirekte til CO2-utslipp. Det står antagelig opp mot to millioner pc-er rundt omkring på norske arbeidsplasser, og i tillegg kommer blant annet servere. Disse er ansvarlige for en ikke ubetydelig mengde utslipp, og her ligger det potensial til å spare både miljø og penger, sier Lindgren.

 

Halverer strømforbruket

Lindgren påpeker at det store energiforbruket primært ligger på pc-siden. – Ofte står tusenvis av pc-er på døgnet rundt, enten de benyttes eller ikke. Her er det enorme muligheter for energioptimalisering, blant annet ved å ta i bruk tynne klienter som bruker nesten halvparten så lite strøm som enn en normal pc, påpeker Lindgren.

 

En gunstig bieffekt er at en tynn klient normalt har lengre levetid, noe som også medfører reduksjon i energibruk og CO2-utslipp ved produksjon og transport. I SMART 2020-rapporten fremgår det at ved siden av avskoging er energigenerering og transport de største menneskeskapte kildene til utslipp av ozongasser.

 

Mye energi kan også spares i bedriftenes serverrom. – Nøkkelordet er virtualisering. I praksis innebærer det at vi utnytter serverne på en best mulig måte, og at vi dermed får levert mest mulig it-tjenester med lavest mulig energibehov, sier Lindgren.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er blant de 10 største it-konsulentselskapene i Europa, med 20 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 375 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er: rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak steria2910 web.jpg 9,48 kB (300x200)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.12.2008 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS